ขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนจัดฟัน

แม้ว่าการจัดฟันในปัจจุบันนี้ จะเป็นสิ่งที่เราคุ้นชิน มีคนใส่เหล็ก ติดอุปกรณ์จัดฟันนานาชนิดให้เห็นเป็นการทั่วไป แต่เมื่อถึงเวลาที่เราจะต้องเข้ารับการจัดฟันเอง ก็มีสิ่งที่จะต้องเตรียมตัวอยู่หลายเรื่องเช่นกัน

การเตรียมตัวที่ดี จะทำให้เราคลายความวิตกกังวล ทำให้เราได้รับประสบการณ์ที่ดี และได้ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจ

คนไข้แต่ละคน จะมีประสบการณ์ในการจัดฟันที่แตกต่างกันไป ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับหลายองค์ประกอบ ทั้งสภาพในช่องปาก การปฏิบัติตัว ทั้งก่อนการจัดฟัน ระหว่างการจัดฟัน และหลังการจัดฟัน รวมทั้งทันตแพทย์ที่จัดฟันให้เรานั้น ก็อาจจะมีแผนการรักษาที่แตกต่างกัน และเลือกวิธีที่จะใช้ในการจัดฟันให้เราแตกต่างกัน ดังนั้น เราจึงควรหาข้อมูล และเตรียมตัวให้ดี ดังนี้

– เมื่อคิดจะจัดฟัน สิ่งแรกที่ควรทำก็คือศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดฟัน โดยอาจจะสอบถามจากทันตแพทย์ที่ดูแลฟันให้เราเป็นประจำก่อนก็ได้ ทันตแพทย์ประจำของเราจะช่วยตรวจดูในช่องปาก และให้คำแนะนำในเบื้องต้นได้ จากนั้น อาจจะแนะนำให้ไปนัดหมายเพื่อพบกับทันตแพทย์จัดฟันเฉพาะทาง เพื่อจะได้ตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียด และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดฟันอย่างละเอียดต่อไป

– เมื่อได้มีการนัดหมายเพื่อพบกับทันตแพทย์จัดฟันเฉพาะทาง ในครั้งแรก ทันตแพทย์ก็จะตรวจสภาพฟัน เพื่อดูว่าคนไข้สมควรจะจัดฟันหรือไม่ หากตรวจดูแล้วพบว่า การจัดฟันจะให้ผลดีกับคนไข้ ทันตแพทย์ก็จะรักษาให้ โดยจะสั่งเอ็กซเรย์ เพื่อให้เห็นภาพรวมที่ชัดเจนในช่องปาก เพื่อใช้ในการวางแผนการรักษา

– ทันตแพทย์จะตรวจดูการสบฟันอย่างละเอียด ดูช่องห่างระหว่างฟัน ดูความหนาแน่น ความซ้อนเก และเลือกเครื่องมือที่จะใช้ในการจัดฟันที่เหมาะสมให้ ซึ่งกรณีนี้ จะเป็นการอธิบายความแตกต่างของแต่ละเครื่องมือ เพื่อเป็นทางเลือกในการตัดสินใจ ซึ่งการเลือกชนิดของอุปกรณ์จัดฟันนั้น จะเป็นการตัดสินใจร่วมกันของคนไข้กับทันตแพทย์

– ก่อนการติดเครื่องมือจัดฟัน ทันตแพทย์จะพิมพ์ปาก เพื่อทำแบบจำลองฟัน และอาจจะมีการทำเคลียร์ช่องปาก ความสะอาดช่องปาก ขูดหินปูน รวมทั้งอุดซ่อมแซมฟันให้สมบูรณ์ก่อนการติดเครื่องมือ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาฟันผุ เหงือกอักเสบ ในระหว่างการจัดฟัน

– เมื่อเคลียร์ช่องปากแล้ว ทันตแพทย์จะติดอุปกรณ์จัดฟันให้ ในขั้นตอนนี้จะไม่มีความเจ็บปวด แต่หลังจากนั้น คนไข้อาจจะรู้สึกปวดตึง เนื่องจากอุปกรณ์จัดฟันนั้น ทำหน้าที่ดึงฟัน เพื่อย้ายตำแหน่งไปในจุดที่ต้องการอย่างค่อยเป็นค่อยไป

– ทันตแพทย์จะมีการนัดหมายเพื่อปรับอุปกรณ์เป็นระยะ แต่ละเครื่องมือจัดฟัน ก็จะมีการนัดหมายที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งในการนัดหมายแต่ละครั้ง คนไข้ควรจะต้องมาให้ตรงตามนัด เพื่อให้แผนการรักษาไม่คลาดเคลื่อนและได้ผลที่ดี

– ในระหว่างจัดฟัน คนไข้จะต้องดูแลความสะอาด ด้วยการแปรงฟัน และใช้ไหมขัดฟันอย่างถูกวิธีอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่องตามคำแนะนำของทันตแพทย์อย่างเคร่งครัด

– นอกเหนือจากการนัดหมายทันตแพทย์เพื่อปรับอุปกรณ์แล้ว คนไข้ควรจะตัดตรวจสุขภาพฟัน ทำความสะอาด และขูดหินปูนตามปกติทุก ๆ 6 เดือนด้วย

– หลังถอดเครื่องมือจัดฟัน ทันตแพทย์จะให้ใส่รีเทนเนอร์ ซึ่งคนไข้จะต้องใส่ต่อเนื่องไปตามคำแนะนำของทันตแพทย์อย่างเคร่งครัด เพื่อให้ฟันอยู่ในตำแหน่งที่สวยงามต่อไป

“ฟันสวย ยิ้มสดใส ใส่ใจคุณภาพ”
คลินิกทันตกรรม คลินิกจัดฟัน สกายเทรน เด็นทัล กรุ๊ป
www.skytraindental.com

Share: