ขั้นตอนการใช้ไหมขัดฟัน

ขั้นตอนการใช้ไหมขัดฟัน

โรคเหงือกเป็นโรคร้ายภายในช่องปาก ที่ก่อตัวขึ้นบริเวณร่องเหงือกและซอกฟัน หากไม่อยากเป็นโรคเหงือก เราต้องใช้ไหมขัดฟัน การใช้ไหมขัดฟัน ทำความสะอาด ขจัดคราบพลักในบริเวณซอกฟัน มีความจำเป็นต่อการมีอนามัยในช่องปากที่ดี เพราะการแปรงฟันเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถขจัดพลักในบริเวณซอกฟันของเราได้

การใช้ไหมขัดฟัน ไม่ใช่เรื่องยาก และให้ผลดี ซึ่งเราควรจะรู้เทคนิคที่ถูกต้อง ดังนี้

– การใช้ไหมขัดฟัน เป็นกระบวนการที่เราจะต้องนำมือของเราเข้าไปในปาก ดังนั้นก่อนจะใช้ไหมขัดฟัน ทำความสะอาดฟัน เราต้องล้าง ทำความสะอาดมือของเราก่อน จากนั้น ก็ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

– ดึงไหมขัดฟันออกมา ให้มีความยาวประมาณ 18 นิ้ว พันไหมรอบนิ้วกลาง หรือนิ้วชี้ ทั้งสองด้านตามความถนัด โดยให้เหลือช่วงกลางประมาณ 1-2 นิ้ว

– สอดไหมเข้าไปในซอกฟัน ในลักษณะโอบรอบฟัน

– ถึงไหมเพื่อขัดขึ้นและลง ด้วยความระมัดระวัง ทำให้ครบทุกซี่ โดยเลื่อนไหมที่พันนิ้วเอาไว้ เมื่อเปลี่ยนซี่ใหม่ ก็คลายไหมใหม่ที่พันมือไว้ออกมา

เทคนิคการใช้ไหมขัดฟันข้างต้นนี้ สามารถใช้ได้ทั้งกับไหมขัดฟันชนิดที่เคลือบแว็กซ์ และไม่เคลือบแว๊กซ์ รวมถึงไหมทุกชนิด ทุกรูปร่างและวัสดุ ตามความชอบของแต่ละคน

การใช้ไหมขัดฟัน ทำความสะอาดฟันนั้น เราสามารถจะเริ่มขัดจากฟันบนก่อน หรือฟันล่างก่อนก็ได้ รวมทั้งเราจะเริ่มจากฟันด้านในก่อน หรือเริ่มจากฟันด้านนอกก่อนก็ได้เช่นกัน

การขัดฟันอย่างถูกวิธีนี้ นอกจากช่วยขจัดเศษอาหารตามซอกฟันของเราได้แล้ว ยังช่วยขจัดคราบพลัก ที่ก่อตัวอยู่ตามซอกฟันออกมาด้วย

สำหรับบางคน การใช้ไหมขัดฟันเป็นเรื่องยาก อาจจะจับไหมได้ไม่ถนัดมือ เราก็สามารถเลือกใช้ไหมขัดฟัน แบบที่มีด้ามจับได้ โดยจับด้ามให้แน่น และใช้เทคนิคในการขัดเหมือนกับการใช้ไหมขัดฟันธรรมดาปัจจุบัน มีไหมขัดฟันให้เลือกใช้หลายชนิด หลายรูปแบบ และรูปแบบ ซึ่งเราสามารถเลือกได้ตามความถนัด โดยความสำคัญนั้นอยู่ที่เทคนิค และวิธีที่ถูกต้องในการขัด และการขัดอย่างทั่วถึง อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง

ทั้งนี้เพื่อการมีอนามัยในช่องปากที่ดี นอกจากการแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันอย่างถูกวิธีแล้ว เราควรจะต้องพบทันตแพทย์ เพื่อตรวจเช็คฟัน และขูดผินปูนเป็นประจะอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพราะการแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟัน อาจจะช่วยลดปริมาณการสะสมขอบคราบพลักได้ แต่ก็ไม่สามารถขจัดหินปูนที่เกาะแน่นอยู่ตามซอกฟันและแนวเหงือกของเราออกไปได้ หินปูนเหล่านี้ เป็นสาเหตุของโรคเหงือกและฟันผุ ซึ่งสามารถกำจัดออกไปด้วยด้วยเครื่องมือทันตกรรมโดยทันตแพทย์เท่านั้น

“ฟันสวย ยิ้มสดใส ใส่ใจคุณภาพ”
คลินิกทันตกรรม คลินิกจัดฟัน สกายเทรน เด็นทัล กรุ๊ป
www.skytraindental.com

Share: