Blog

อาหารที่ควรรับประทานและควรหลีกเลี่ยงหลังการฟอกสีฟัน

อาหารที่ควรรับประทานและควรหลีกเลี่ยงหลังการฟอกสีฟัน ผู้ที่ผ่านการฟอกสีฟันมา ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชุดอุปกรณ์ทำเองที่บ้าน หรือทำมาจากคลินิค ก็ควรใส่ใจ