คลินิกทันตกรรมบางจาก สกายเทรน

call
หรือโทร 0943599565

line
หรือ @bangjakskydentist (มี @นำหน้า)

คลินิกทันตกรรมบางจาก สกายเทรน

2367 ซอยสุขุมวิท 95/1 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ

Website : www.bangchakdental.com
E-mail : info@bangchakdental.com
Facebook : www.facebook.com/bangchakskytrain

แผนที่

ทีมทันตแพทย์
บางจาก สกายเทรน

ทพ. ทศพล ปั้นเทียน
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.วาริน วิภูนิติศีลกุล
ทันตกรรมทั่วไป

ทพ.กิจพัฒน์ ลือสิงหนาท
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.กฤษณา สันตติพยุงกุล
ทันตกรรมศัลยกรรมช่องปาก

ทพ.กิตติธร เลิศสุริยากาญจน์
ทันตกรรมทั่วไป

ทพญ.มนัสรา พนาคุปต์
ทันตกรรมทั่วไป

ทพ.ปฐมพงษ์ เหล่าเกษมสุขวง
ทันตกรรมทั่วไป

ทพญ.ภัคญา ศรีทองสุข (ศิรประภา)
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.กนกรัตน์ กังวาลไกร
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.พรเพชร หรูจิตรวัฒนา
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.วรรณทิภา อ่อนละออ
ทันตกรรมทั่วไป

ทพญ.พรนภา ลีลาสินเจริญ
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.อุสา สัจจปาละ
ทันตกรรมรักษาโรคเหงือก

ทพ. ณรงค์ฤทธิ์ ลาภบุญผล
ทันตกรรมทั่วไป

อัตราค่าบริการรักษาฟัน

ภาพบรรยากาศคลินิก

โปรโมชั่นทำฟัน

ดูที่ตั้งสาขาของ คลินิกทันตกรรมสกายเทรน ใกล้บ้านท่าน