คลินิกทันตกรรมบางจาก สกายเทรน

call
หรือโทร 0943599565

line
หรือ @bangjakskydentist (มี @นำหน้า)

คลินิกทันตกรรมบางจาก สกายเทรน

2367 ซอยสุขุมวิท 95/1 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ

Website : www.bangchakdental.com
E-mail : info@bangchakdental.com
Facebook : www.facebook.com/bangchaksky

แผนที่

ทีมทันตแพทย์
บางจาก สกายเทรน

ทพ. ทศพล ปั้นเทียน
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.วาริน วิภูนิติศีลกุล
ทันตกรรมทั่วไป

ทพญ.โสภิต รัตนสุมาวงศ์
ทันตกรรมทั่วไป

ทพญ.นันทพร เหล่าสิริพิพัฒน์
ทันตกรรมทั่วไป

ทพญ.ธมลวรรณ สุขขี
ทันตกรรมประดิษฐ์ (ฟันปลอม)

ทพญ.กฤษณา สันตติพยุงกุล
ทันตกรรมศัลยกรรมช่องปาก

ทพ.วรวัฒน์ สุวรรณเกตุนนท์
ทันตกรรมทั่วไป

ทพ.วุตถา เอือ
ทันตกรรมทั่วไป

ทพญ.ปทุมมาศ อลิสานันท์
ทันตกรรมรักษารากฟัน

อัตราค่าบริการรักษาฟัน

ภาพบรรยากาศคลินิก

โปรโมชั่นทำฟัน

ดูที่ตั้งสาขาของ คลินิกทันตกรรมสกายเทรน ใกล้บ้านท่าน