คลินิกทันตกรรมสุขุมวิท 101/1

call
หรือโทร 0863070074

line
หรือ @Sukhumvit101dent (มี @นำหน้า)

คลินิกทันตกรรมสุขุมวิท 101/1

3081/1-2 ซอยสุขุมวิท 101/1 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ

Website : sukhumvit101dental.com
E-mail : info@dentalsiam.com
Facebook : www.facebook.com/sukhumvit101

แผนที่

ทีมทันตแพทย์
สุขุมวิท 101/1

ทพญ.ปวีณรัตน์ กอนโด (อัครทรงทรัพย์)
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.พชรศิริ ธีรนาคนาท
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพ.อภิเชษฐ์ ชัยยงค์สิริเสริญ
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.พีริยา รัตนวงศ์ไพบูลย์
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ. อังคณา จิรจิตการุณ
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.กมลภัทร จรรยาประเสริฐ
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.ปานฤทัย พีชผล
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ. พวงฤดี สิงหวรรณกุล
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.นภาพร กิตติถาวรกุล
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพ.ชลากร พฤกษ์ตรากุล
ทันตกรรมทั่วไป

ทพญ.พิมนภัทร์ อัครอิทธิพงศ์
ทันตกรรมทั่วไป

ทพญ.เศาวริน รักนาค
ทันตกรรมทั่วไป

ทพ. ไกรฤกษ์ ฤกษ์เกษม
ทันตกรรมเฉพาะทางสำหรับเด็ก

ทพญ.พิมพ์สิริ ศิริรัตนเก้า
ทันตกรรมรักษารากฟัน

skytrain-dentistทพญ.อรศรี  ชุติเนตร
ทันตกรรมรักษาโรคเหงือก

ทพ.ธนพงศ์พันธ์ ธนโชติบริวัฒนะ
ทันตกรรมทั่วไป

ทพญ.วรประภา มโนมัยวงศ์
ทันตกรรมประดิษฐ์ (ฟันปลอม)

skytrain-dentistทพญ.อุสา สัจจปาละ
ทันตกรรมรักษาโรคเหงือก

อัตราค่าบริการรักษาฟัน

ภาพบรรยากาศคลินิก

โปรโมชั่นทำฟัน

ดูที่ตั้งสาขาของ คลินิกทันตกรรมสกายเทรน ใกล้บ้านท่าน