คลินิกทันตกรรมอโศก สกายเทรน

คลินิกทันตกรรมอโศก สกายเทรน

44/1-2 ซอยสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Website : www.asokskytraindentalclinic.com
Facebook : www.facebook.com/Asokskytraindental
Line@ : @Asokskytraindental

แผนที่

call
หรือโทร 0943599565

line
หรือ @Asokskytraindental (มี @นำหน้า)

ทีมทันตแพทย์
อโศก สกายเทรน

ทพญ.จุไรพร กมลวิศิษฏ์
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.ปวีณรัตน์ กอนโด (อัครทรงทรัพย์)
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.อัญญานี แสงหิรัญ
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.พรนภา ลีลาสินเจริญ
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.ปจิมา ไทยธรรมยานนท์
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.วนิดา เครือสุวรรณ
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพ.บัณฑูร โชติวรรณพร
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.วิภาภรณ์ วนาลีสุขสันต์
ทันตกรรมทั่วไป

ทพญ.เศาวริน รักนาค
ทันตกรรมทั่วไป

ทพญ.อุสา สัจจปาละ
ทันตกรรมรักษาโรคเหงือก

ภาพบรรยากาศคลินิก

อัตราค่าบริการรักษาฟัน

โปรโมชั่นทำฟัน

คำชมจากคนไข้ของเรา

ดูที่ตั้งสาขาของ คลินิกทันตกรรมสกายเทรน ใกล้บ้านท่าน