วิธีการดูแลฟันและช่องปากกรณีใส่ครอบฟัน


ครอบฟัน เป็นอุปกรณ์ทันตกรรมที่ถูกนำมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาฟันให้กับคนไข้เป็นจำนวนมาก ครอบฟันให้ทั้งความสวยงาม ดูเป็นธรรมชาติ และมีความแข็งแรง รองรับการใช้งาน การบดเคี้ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติของเรา แต่หากเราไม่ดูแลครอบฟันให้ดี ครอบฟันก็จะไม่คงทน เสียหาย เสื่อมสภาพ จนทำให้ต้องรื้อออกเพื่อเปลี่ยนใหม่ก่อนเวลาอันควร

ครอบฟันนั้นเป็นอุปกรณ์ที่มีราคาแพง เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพยาวนาน เราควรรู้วิธีดูแล และทำความสะอาด

เมื่อต้องทำครอบฟัน ก่อนที่จะได้ครอบตัวจริงมาใช้ และติดตั้งลงไปบนฟันของเราอย่างถาวร ทันตแพทย์จะใส่ครอบฟันชั่วคราวมาให้ก่อน ในระหว่างที่รอครอบฟันจริง ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ ในระหว่างนี้ คนไข้ก็ต้องระมัดระวังในการรับประทานอาหาร การแปรงทำความสะอาดฟัน และการใช้ไหมขัดฟัน เพราะบ่อยครั้งที่ครอบฟันชั่วคราวจะหลุดออกมาก่อนที่จะถึงวันที่ทันตแพทย์นัดหมายมาใส่ครอบฟันจริง ซึ่งหากหลุดออกมาก่อน ก็ต้องให้ทันตแพทย์ช่วยใส่กลับเข้าไปให้ นอกจากนี้ ครอบฟันชั่วคราว อาจจะไม่พอเหมาะพอดี และอาจจะทำให้รู้สึกไม่สบายในช่องปากอยู่บ้าง แต่เมื่อได้ครอบฟันจริงมาใช้ คนไข้จะรุ้สึกสบายและเป็นธรรมชาติมากกว่าครอบฟันชั่วคราว

เมื่อได้ครอบฟันจริงมา ทันตแพทย์จะนัดหมายให้คนไข้เข้ามาใส่ครอบฟัน จะมีการปรับแต่งจนรู้สึกสบาย พอเหมาะพอดี จากนั้น ทันตแพทย์ก็จะติดครอบฟันจริงเข้าไปกับฟันของคนไข้อย่างถาวร และหลังจากนั้น เราก็จะต้องดูแลคอรบฟันให้สามารถใช้งานได้อย่างยาวนาน ดังนี้

– เนื่องจากครอบฟันนั้น เป็นวัสดุทันตกรรมที่ถูกทำขึ้นมา ดังนั้น อาจจะมีความคงทนแข็งแรงไม่เท่ากับฟันแท้ของเรา ดังนั้น เราอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนิสัยในการรับประทานอาหารบ้าง หลีกเลี่ยงการเคี้ยวของเหนียว การกัดของแข็ง อาหารแข็ง อย่างเช่นเปลือกหอย เมล็ดถั่ว ขนมปังแข็ง เพื่อป้องกันไม่ให้ครอบฟันแตก หรือชำรุดเสียหาย

– ดูแลทำความสะอาดครอบฟันให้ดี โดยทั่ว ๆ ไป ครอบฟันจะมีอายุการใช้งานประมาณ 10-15 ปี หากมีการดูแลอย่างดี ก็จะใช้งานได้ยาวนาน ดังนั้นการดูแลทำความสะอาดจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก ครอบฟันที่สะอาดจะลดความเสี่ยงต่อการก่อตัวของคราบพลัก และฟันผุได้

– ทุกครั้งที่รับประทานอาหาร จะมีคราบพลักเกาะติดอยู่ตามผิวฟัน รวมทั้งครอบฟันในปากของเราด้วย คราบพลักเหล่านี้ เป็นต้นเหตุของโรคเหงือก ดังนั้นควรแปรงฟันหลังการรับประทานอาหารทุกมื้อ หรือหากไม่สะดวก อย่างน้อยก็ควรจะบ้วนปาก

– การแปรงพันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ใช้ไหมขัดฟันวันละครั้้ง และการเลือกยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์ ก็มีความสำคัญต่อการดูแลฟันให้แข็งแรงเช่นกัน เพราะการมีอุปกรณ์อย่างครอบฟันในปาก ก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุได้ หากดูแลไม่ดีพอ หรือทำความสะอาดได้ไม่ทั่วถึง

– นอกจากการดูแลฟันอย่างดีด้วยตนเองแล้ว ผู้ที่มีครอบฟันในปาก ควรตรวจสุขภาพฟันกับทันตแพทย์เป็นประจำ อย่างน้อยทุก 6 เดือน เพื่อให้แน่ใจว่า ฟัน และครอบฟันอยู่ในสภาพที่ดี ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

– หากพบว่ามีความผิดปกติกับครอบฟัน มีอาการเจ็บปวด ไม่สบาย ระคายเคือง ควรนัดหมายเพื่อขอคำปรึกษาจากทันตแพทย์ทันที

“ฟันสวย ยิ้มสดใส ใส่ใจคุณภาพ”
คลินิกทันตกรรม คลินิกจัดฟัน สกายเทรน เด็นทัล กรุ๊ป
www.skytraindental.com

Share:
โปรทำฟัน
โปรจัดฟัน
เลือกสาขา