ขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนจัดฟัน
ขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนจัดฟัน

  1. นัดหมายเพื่อพบกับทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียด ในการวางแผนการรักษาจัดฟัน และให้ข้อมูลรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการจัดฟัน เพื่อให้คนไข้นำไปพิจารณาในการตัดสินใจจัดฟันโดยทันตแพทย์จะตรวจสภาพฟัน เพื่อดูว่าคนไข้สมควรจะจัดฟันหรือไม่ หากตรวจดูแล้วพบว่า การจัดฟันจะสามารถแก้ปัญหาฟันของคนไข้ได้
    ทันตแพทย์ก็จะทำการพิมพ์ฟัน เพื่อทำแบบจำลองการสบฟัน เอ็กซเรย์กะโหลกศรีษะและใบหน้า รวมทั้งถ่ายภาพ เพื่อให้เห็นภาพรวมที่ชัดเจนในช่องปาก และนำข้อมูลทั้งหมดไปใช้ในการวางแผนการรักษาในการจัดฟัน
  2. ก่อนการติดเครื่องมือจัดฟัน จะต้องเคลียร์ช่องปากให้เรียบร้อย เช่นขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน รักษารากฟัน หรือ ผ่าฟันคุด เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของสุขภาพช่องปาก และฟัน ก่อนที่จะทำการติดเครื่องมือจัดฟัน เพราะถ้าได้ติดเครื่องมือจัดฟันไปแล้ว แล้วต้องทำการอุดฟัน หรือ ทำการรักษาฟันใดๆ จะทำให้การรักษานั้นยุ่งยาก และทำด้วยความลำบากมากยิ่งขึ้น และเป็นการลดความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาฟันผุ เหงือกอักเสบ ในระหว่างการจัดฟัน
  3. เมื่อเคลียร์ช่องปากแล้ว ทันตแพทย์จะติดอุปกรณ์จัดฟันให้ ในขั้นตอนนี้จะไม่มีความเจ็บปวด แต่หลังจากติดเครื่องมือไป คนไข้อาจจะรู้สึกปวดตึง เนื่องจากอุปกรณ์จัดฟันนั้นจะทำหน้าที่ขยับฟัน หรือดึงฟัน เพื่อย้ายตำแหน่งไปยังจุดที่ต้องการอย่างค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งถ้าปวดมากในระยะแรก ก็สามารถทานยาแก้ปวดได้
  4. ควรเน้นเรื่องการดูแลรักษาความสะอาดช่องปาก ตามคำแนะนำของทันตแพทย์จัดฟัน ควรแปรงฟัน และใช้ไหมขัดฟันอย่างถูกวิธี และสม่ำเสมอ รวมทั้งทำความเข้าใจถึงข้อแนะนำ และข้อห้ามระหว่างที่จัดฟัน เพื่อให้ผลการรักษาเป็นไปตามแผนการรักษาในระยะเวลาที่ทันตแพทย์ได้วางแผนไว้
  5. ทันตแพทย์จะมีการนัดหมายเพื่อปรับอุปกรณ์เป็นระยะ ซึ่งแต่ละเครื่องมือจัดฟันก็จะมีการนัดหมายที่แตกต่างกันออกไป (โดยทั่วไปเดือนละ 1 ครั้ง) ซึ่งในการนัดหมายแต่ละครั้ง คนไข้ควรจะต้องมาให้ตรงตามนัด เพื่อให้แผนการรักษาไม่คลาดเคลื่อน และได้ผลที่ดีที่สุด
  6. นอกเหนือจากการนัดหมายทันตแพทย์เพื่อปรับอุปกรณ์แล้ว คนไข้ควรจะนัดตรวจสุขภาพฟัน ทำความสะอาด และขูดหินปูนตามปกติทุก ๆ 6 เดือนด้วย เพื่อป้องกันการเกิดเหงือกอับเสบระหว่างการจัดฟัน
  7. หลังถอดเครื่องมือจัดฟัน ทันตแพทย์จะให้ใส่รีเทนเนอร์ ซึ่งคนไข้จะต้องใส่ต่อเนื่องไปตามคำแนะนำของทันตแพทย์อย่างเคร่งครัด เพื่อให้ฟันคงอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องสวยงามตลอดไป

>> บริการจัดฟัน เช็คราคาจัดฟัน แบบต่างๆ <<

“ฟันสวย ยิ้มสดใส ใส่ใจคุณภาพ”
คลินิกทันตกรรม คลินิกจัดฟัน สกายเทรน เด็นทัล กรุ๊ป
www.skytraindental.com

Share:
โปรทำฟัน
โปรจัดฟัน
เลือกสาขา