ขั้นตอนการใช้ไหมขัดฟันขั้นตอนการใช้ไหมขัดฟัน

โรคเหงือกเป็นโรคร้ายภายในช่องปาก ที่ก่อตัวขึ้นบริเวณร่องเหงือกและซอกฟัน หากไม่อยากเป็นโรคเหงือก เราต้องใช้ไหมขัดฟัน การใช้ไหมขัดฟัน ทำความสะอาด ขจัดคราบพลักในบริเวณซอกฟัน มีความจำเป็นต่อการมีอนามัยในช่องปากที่ดี เพราะการแปรงฟันเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถขจัดพลักในบริเวณซอกฟันของเราได้

การใช้ไหมขัดฟัน ไม่ใช่เรื่องยาก และให้ผลดี ซึ่งเราควรจะรู้เทคนิคที่ถูกต้อง การใช้ไหมขัดฟัน เป็นกระบวนการที่เราจะต้องนำมือของเราเข้าไปในปาก ดังนั้นก่อนจะใช้ไหมขัดฟัน ทำความสะอาดฟัน เราต้องล้าง ทำความสะอาดมือของเราก่อน จากนั้น ก็ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. ดึงไหมขัดฟันออกมา ให้มีความยาวประมาณ 18 นิ้ว พันไหมรอบนิ้วกลาง หรือนิ้วชี้ ทั้งสองด้านตามความถนัด โดยให้เหลือช่วงกลางประมาณ 1-2 นิ้ว
  2. ใช้นิ้วที่พันไหมอยู่ พยายามขยับไหมเข้าไปในซอกฟัน และเมื่อไหมเข้าไปในซอกฟันได้แล้ว ให้ทำความสะอาดผิวฟันในลักษณะโอบรอบฟัน พร้อมทั้งขยับไหมขึ้นลงเบาๆด้วย
  3. ทำการขยับไหมเพื่อขัดขึ้น และลงด้วยความระมัดระวัง ทำให้ครบทุกซี่
  4. ระวังการใช้แรงที่มากเกินไปจะทำให้ไหมขัดฟันบาดเหงือกได้
  5. เทคนิคการใช้ไหมขัดฟันข้างต้นนี้ สามารถใช้ได้ทั้งกับไหมขัดฟันชนิดที่เคลือบแว็กซ์ และไม่เคลือบแว๊กซ์ รวมถึงไหมทุกชนิด ทุกรูปร่างและวัสดุ ตามความชอบ และความเหมาะสมกับสภาพฟันของแต่ละบุคคล
  6. การใช้ไหมขัดฟัน ทำความสะอาดฟันนั้น เราสามารถจะเริ่มขัดจากฟันบนด้านในซ้าย หรือขวาก่อน หรือฟันล่างก่อนก็ได้
  7. การขัดฟันอย่างถูกวิธีนี้ นอกจากช่วยขจัดเศษอาหารตามซอกฟันของเราได้แล้ว ยังช่วยขจัดคราบพลัก ที่ก่อตัวอยู่ตามซอกฟันออกมาด้วย
  8. สำหรับบางคน การใช้ไหมขัดฟันเป็นเรื่องยาก อาจจะจับไหมได้ไม่ถนัดมือ เราก็สามารถเลือกใช้ไหมขัดฟัน แบบที่มีด้ามจับได้ โดยจับด้ามให้แน่น และใช้เทคนิคในการขัดเหมือนกับการใช้ไหมขัดฟันธรรมดา
  9. ควรใช้ไหมขัดฟันทำความสะอาดฟันก่อนแปรงฟันตอนเย็นทุกวัน
  10. ควรที่จะพบทันตแพทย์ เพื่อตรวจเช็คสุขภาพฟัน และขูดหินปูน ขัดฟัน เป็นประจำ ทุก 6-12 เดือน

 

“ฟันสวย ยิ้มสดใส ใส่ใจคุณภาพ”
คลินิกทันตกรรม คลินิกจัดฟัน สกายเทรน เด็นทัล กรุ๊ป
www.skytraindental.com

Share:
โปรทำฟัน
โปรจัดฟัน
เลือกสาขา