ทำไม ควรจัดฟันกับทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาจัดฟันโดยตรง ?

ทำไมจะต้องจัดฟันกับทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาจัดฟันโดยตรงเท่านั้น

ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านทันตกรรมจัดฟันโดยตรง เนื่องจากต้องเรียนต่อหลังจากที่จบปริญญาทันตแพทย์ทั่วไปแล้ว ซึ่งจะต้องใช้เวลาในการเรียนถึง 3 ปี หรืออาจจะนานกว่านั้น เพราะว่าทันตแพทย์จะต้องได้รับการศึกษาทางด้านการจัดฟันโดยตรงอย่างน้อย 2-3 ปี เป็นการเรียนแบบศึกษาเชิงลึก และขั้นสูงในองค์ความรู้เกี่ยวกับสาขาจัดฟัน ต้องฝึกปฏิบัติการด้านทันตกรรมจัดฟันเพียงอย่างเดียว เพื่อให้มีความรู้ที่ละเอียดลึกซึ้ง และมากพอที่จะทำการจัดฟันให้กับคนไข้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

การจัดฟันกับทันตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการจัดฟันโดยเฉพาะทางสาขาจัดฟันนั้น เป็นทางเลือกที่ถูกต้องที่สุด เพราะทันตแพทย์เฉพาะทางจะทำหน้าที่ดูแลและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความผิดปกติของโครงสร้างฟัน ขากรรไกร และการสบฟัน โดยอุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษาจะเป็นอุปกรณ์ทางทันตกรรมจัดฟันโดยเฉพาะเท่านั้น เพื่อทำให้การจัดฟันมีประสิทธิภาพสูงสุด และทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาจัดฟัน จะให้คำแนะนำแก่ผู้ที่ต้องการจัดฟันได้ดีกว่าทันตแพทย์ทั่วไป เพราะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยตรง อาทิ เช่น โครงหน้า และฟัน การสบฟันของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกัน

ถ้าหากใครที่มีโรคประจำตัวก็ควรจะแจ้งกับเจ้าหน้าที่ก่อนการจัดฟัน ทันตแพทย์จะเป็นผู้ที่พิจารณาเองว่าเราสามารถที่จะจัดฟันได้หรือไม่ นอกจากนี้ทันตแพทย์จัดฟันจะเป็นผู้วางแผนการรักษาทั้งหมดเป็นองค์รวม และแนะนำว่าควรปฏิบัติตัวอย่างไรก่อนจัดฟัน หรือในขณะที่กำลังจัดฟัน รวมทั้งเมื่อจัดฟันเสร็จแล้ว เพื่อที่เราจะได้ปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องเหมาะสมที่สุด

ดังนั้นก่อนที่จะตัดสินใจจัดฟันคุณควรศึกษาข้อมูลของทันตแพทย์ที่คุณจะจัดฟันให้ดี ซึ่งถือเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ๆ เพราะการจัดฟัน มีค่าใช้จ่าย และต้องใช้ระยะเวลาในการจัดฟันที่ค่อนข้างนาน หากคุณจัดฟันกับทันตแพทย์ทั่วไป หรือจัดฟันกับทันตแพทย์ที่ไม่มีความชำนาญในด้านการจัดฟัน อาจจะทำให้การจัดฟันของเราไม่ประสบความสำเร็จ เสียค่าใช้จ่ายและเวลาไปโดยสิ้นเปลือง หรือในบางกรณีอาจจะก่อให้เกิดอันตรายกับช่องปากของเราได้ เช่น ทำให้เกิดการติดเชื้อจากการรักษาที่ไม่ถูกวิธี หรือจากเครื่องมือจัดฟันที่ไม่ได้มาตรฐาน เป็นต้น ฉะนั้นการที่จะจัดฟัน เราจึงต้องเลือกจัดฟันกับทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟันเท่านั้น

เนื่องจากปัจจุบันนี้มีทันตแพทย์ทั่วไปเป็นจำนวนมากแอบอ้าง อาศัยความที่เป็นทันตแพทย์มีใบประกอบโรคศิลป์ หรือทันตแพทย์ประเภทที่เข้ารับการอบรมคอร์สระยะสั้นๆ เพียงไม่กี่เดือน ก็ออกมารับการจัดฟันให้กับคนไข้ โดยที่ไม่มีความรู้เรื่องในการจัดฟันที่เพียงพอ ปัญหาที่จะตามมานอกจากจะทำการวินิจฉัย และแก้ปัญหาเรื่องการสบฟันให้กับคนไข้ไม่ถูกต้องแม่นยำแล้ว บางครั้งยังอาจจะสร้างความเสียหายให้กับโครงสร้างฟันของคนไข้ได้อีกด้วย ซึ่งสุดท้ายนอกจากจะทำให้คนไข้เจ็บตัวแล้ว ยังจะต้องเสียเงิน และเสียเวลาเพิ่มอีกด้วย

ดังนั้นอยากจะแนะนำให้จัดฟันกับคลินิกทันตกรรมในเครือสกายเทรนเด็นทอลกรุ๊ป เนื่องจากทีมทันตแพทย์จัดฟันของเรามีแต่ทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาจัดฟันโดยตรงที่จบปริญญาโท หรือปริญญาเอกเท่านั้น คนไข้สามารถมั่นใจในผลลัพธ์ของการรักษา และการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง รวมไปถึงเรื่องความปลอดภัยต่อสุขภาพของช่องปากได้ดีที่สุดด้วยค่ะ

Share:
โปรทำฟัน
โปรจัดฟัน
เลือกสาขา