[คำแนะนำ] จัดฟันช่วงโควิด

[คำแนะนำ] อยากจัดฟัน แต่ดันเป็นช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 จะต้องทำอย่างไร

อยากจัดฟันในช่วงนี้ ต้องทำอย่างไร?

แน่นอนว่าในช่วงเวลาที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในหลายๆพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่ของกรุงเทพฯและปริมณฑล การอยู่แต่บ้านคือสิ่งที่จะช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อได้ดี แต่หลายคนก็ยังมีความจำเป็นจะต้องออกไปข้างนอกเพื่อทำธุระ หรือพบแพทย์ตามนัดหมายอยู่ ซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ หากเลื่อนนัดไป อาจทำให้อาการป่วยที่เป็นอยู่ทวีความรุนแรงขึ้นได้

เช่นเดียวกับคนที่มีปัญหาด้านสุขภาพช่องปาก โดยเฉพาะที่คนต้องการเริ่มจัดฟันหรืออยู่ในช่วงจัดฟัน แม้จะดูเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่หากปล่อยไว้นาน ไม่ยอมไปพบทันตแพทย์ตามนัดหมายเพราะไม่อยากออกไปข้างนอก จะทำให้การจัดฟันมีปัญหาได้ ซึ่งคุณอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและเสียเวลาในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

ดังนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้การจัดฟันของคนไข้เกิดปัญหา ทางคลินิกทันตกรรมสกายเทรน จึงมีคำแนะนำสำหรับคนไข้ใหม่ที่ต้องการจัดฟัน และคนไข้เก่าที่มีนัดจัดฟันต่อเนื่องในช่วง COVID-19 มาฝากกันในบทความนี้

คำแนะนำสำหรับคนไข้ใหม่ ที่ต้องการจัดฟันกับคลินิกทันตกรรมภายในเครือสกายเทรน

สำหรับคนไข้ใหม่ ที่มีความต้องการจัดฟันกับทางคลินิกทันตกรรมสกายเทรนสาขาต่างๆ จะต้องมีการติดต่อนัดหมายกับทางคลินิกก่อนพบทันตแพทย์ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของคลินิกจะต้องปฏิบัติตามแนวทาง Social Distancing อย่างเคร่งครัด เพื่อจำกัดจำนวนคนไข้ที่ต้องการเข้ามาทำฟันที่คลินิก ทำให้จะต้องมีการนัดวันและเวลาก่อนทุกครั้ง

และเพื่อเป็นการป้องกันไม่เกิดการแพร่เชื้อ COVID-19 ภายในคลินิก คนไข้ควรทำแบบสอบถามเพื่อคัดกรองและประเมินความเสี่ยงให้เรียบร้อยก่อนการติดต่อนัดหมาย โดยปัจจุบันคนไข้ที่ต้องการจัดฟันสามารถประเมินความเสี่ยงของตนเองผ่านแอปพลิเคชั่นหรือผ่านเว็บไซต์ของทางภาครัฐได้แล้ว

เมื่อถึงวันที่จะต้องเข้าพบทันตแพทย์เพื่อตรวจฟันและวางแผนการรักษา คนไข้ใหม่ที่ต้องการจัดฟันจะต้องปฏิบัติตามมาตรการของคลินิกอย่างเคร่งครัดเช่นกัน แม้ว่าจะมีการคัดกรองเบื้องต้นตั้งแต่ตอนติดต่อนัดหมายแล้ว แต่เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้มีการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 คนไข้ที่เข้ามายังคลินิกภายในเครือสกายเทรน จะต้องกรอกเอกสารคัดกรองอีกครั้งก่อนเข้าพบทันตแพทย์เพื่อดำเนินการเรื่องจัดฟัน และต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่นั่งรออยู่ด้านนอก

คำแนะนำสำหรับคนไข้เก่า มีนัดจัดฟันและต้องพบทันตแพทย์อย่างต่อเนื่อง

สำหรับคนไข้เก่าที่มีนัดจัดฟันกับทางคลินิก สามารถเข้าพบทันตแพทย์เพื่อปรับเครื่องมือตามนัดหมายเดิมได้เลย แต่ก่อนที่จะเข้าพบทันตแพทย์ คนไข้จะต้องกรอกเอกสารคัดกรองให้เรียบร้อย และห้ามถอดหน้ากากอนามัยระหว่างที่นั่งรอด้านนอก ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติเดียวกันกับคนไข้ใหม่

ส่วนคนไข้เก่าที่ต้องการเลื่อนนัดเพราะไม่สะดวกเข้าพบทันตแพทย์ในช่วงนี้ สามารถเลื่อนนัดจัดฟันออกไปก่อนได้ แต่ก็จะต้องดูความเหมาะสมของคนไข้แต่ละคนด้วย เนื่องจากเครื่องมือจัดฟันบางชนิดจะต้องพบทันตแพทย์เพื่อปรับทิศทางดึงฟันค่อนข้างบ่อย หากมีการเลื่อนนัดออกไปนานกว่าปกติ เครื่องมืออาจดึงฟันให้เคลื่อนที่ไปในจุดที่ไม่ต้องการ และจะส่งผลให้การจัดฟันของคนไข้ต้องใช้เวลามากขึ้น

นอกจากนั้นแล้ว ในระหว่างที่คนไข้รอพบทันตแพทย์ในวันและเวลาที่นัดหมาย คนไข้ควรดูแลและทำความสะอาดฟันและเครื่องมือให้ดี ควรหลีกเลี่ยงการทานอาหารที่มีความกรอบ แข็ง และเหนียว ทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องมือจัดฟันเสียหายหรือชำรุดนั่นเอง

มาตราการที่ทางคลินิกใช้ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศไทย เริ่มมีการระบาดในหลายพื้นที่ของกรุงเทพฯและปริมณฑล ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นพื้นที่ที่คลินิกทันตกรรมภายในเครือสกายเทรนตั้งอยู่ คนไข้อาจเกิดความรู้สึกกังวลได้ เพราะการตรวจฟัน การปรับเครื่องมือจัดฟัน ทันตแพทย์และคนไข้จะต้องอยู่ในระยะที่ใกล้ชิดกันมาก และเป็นระยะที่มีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับละอองที่ฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศ

ทางคลินิกทันตกรรม สกายเทรน แต่ละสาขา จึงได้ร่วมมือกันปรึกษาและกำหนดมาตรการรับมือกับสถานการณ์ในตอนนี้ โดยอ้างอิงแนวทางปฏิบัติจากประกาศกรมการแพทย์ ทำให้มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันเชื้อ COVID-19 ของทางคลินิกที่ทุกคน มีดังต่อไปนี้

1. วัดอุณหภูมิร่างกายของพนักงานและคนไข้ทุกคนก่อนเข้ามายังคลินิก
เนื่องจากอาการเบื้องต้นของผู้ที่ติดเชื้อ COVID-19 จะมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่าคนปกติทั่วไป ทำให้จำเป็นที่จะต้องตรวจวัดอุณหภูมิพนักงานทุกคนก่อนเข้าทำงาน รวมไปถึงคนไข้ที่เข้ามายังคลินิกตามนัดหมายจัดฟันก็จะได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ก็เพื่อเฝ้าระวังและคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อ

2. พนักงานและคนไข้ทุกคนจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ภายในคลินิก
พนักงานและคนไข้ทุกคนที่มีนัดกับทันตแพทย์ที่คลินิกทันตกรรม สกายเทรน จะต้องสวมหน้ากากอนามัยครอบบริเวณปากและจมูก เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อ COVID-19 ผ่านทางการไอหรือจาม

3. คนไข้ทุกคนที่มีนัดจัดฟันกับทันตแพทย์ จะต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าคลินิกทุกครั้ง
เพราะมือเป็นอวัยวะที่จะต้องสัมผัสกับสิ่งของมากมาย ซึ่งสิ่งของเหล่านั้นอาจมีเชื้อ COVID-19สะสมอยู่ก็ได้ ทางคลินิกจึงมีมาตรการให้คนไข้ทุกคนล้างทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคต่างๆที่มือ ด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าคลินิกทุกครั้ง

4. คนไข้ทุกคนจะต้องกรอกเอกสารคัดกรองให้เรียบร้อยก่อนเข้าพบทันตแพทย์
เมื่อเข้ามาภายในคลินิก คนไข้ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นคนไข้ที่มีนัดจัดฟันหรือคนไข้ที่มีนัดทำหัตถการอื่นๆ ก็จะได้รับเอกสารคัดกรองจากเจ้าหน้าที่ประจำคลินิกสาขานั้นๆ ซึ่งคนไข้จะต้องทำการกรอกข้อมูลที่เป็นความจริง ห้ามปกปิดข้อมูล เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถคัดกรองและประเมินความเสี่ยงได้

5. คนไข้ที่ต้องรอพบทันตแพทย์ในจุดนั่งรอ จะต้องเว้นระยะห่างตามมาตรการ Social Distancing อย่างเคร่งครัด
ในบริเวณจุดนั่งรอ ทางคลินิกทันตกรรม สกายเทรน จะมีการจัดให้คนไข้แต่ละท่านที่รอรับการรักษานั่งห่างๆกันในระยะ 1 – 2 เมตร ตามมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างกัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อโรคไปสู่คนอื่นๆ

6. ก่อนเริ่มตรวจฟัน คนไข้จะต้องทำความสะอาดช่องปากด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่ทางคลินิกเตรียมไว้ให้
หลังจากที่คนไข้เข้าพบทันตแพทย์ภายในห้องตรวจ ก่อนเริ่มตรวจฟันหรือปรับเครื่องมือจัดฟัน คนไข้จะต้องอมน้ำยาและกลั้วคอด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเป็นเวลา 30 วินาที เนื่องจากการทำหัตถการต่างๆ ทันตแพทย์จะต้องอยู่ใกล้ชิดกับใบหน้าของคนไข้ การฆ่าเชื้อภายในช่องปากจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำ เพื่อป้องกันไม่ให้มีเชื้อฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศ

7. มีแม่บ้านคอยทำความสะอาดตามจุดสัมผัสต่างๆทุกชั่วโมง
เรื่องความสะอาดตามจุดสัมผัสต่างๆ เช่น ที่จับประตูทางเข้าคลินิก ที่จับประตูห้องตรวจ ลูกบิดห้องน้ำ เก้าอี้ เบาะนั่ง เป็นต้น จะมีแม่บ้านของคลินิกคอยทำความสะอาดและฆ่าเชื้อในบริเวณดังกล่าวทุกๆ 1 ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยของคนไข้ที่มารับการรักษา

แม้ว่าจะอยู่ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในหลายๆพื้นที่ แต่คนไข้ใหม่ที่มีความต้องการจัดฟันและคนไข้เก่าที่มีนัดปรับเครื่องมือกับทันตแพทย์ ก็ยังสามารถเข้ามายังคลินิกทันตกรรม สกายเทรน สาขาต่างๆได้เหมือนเดิม เพราะทางคลินิกมีมาตรการป้องกันและรับมือกับสถานการณ์ในตอนนี้แบบรัดกุม มั่นใจได้ถึงความปลอดภัย

หรือหากคนไข้คนไหนต้องการเลื่อนนัด หรือต้องการขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดฟันและการทำหัตถการอื่นๆเพิ่มเติม ก็สามารถติดต่อเข้ามายังคลินิกสาขาต่างๆได้ทุกช่องทาง เรามีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้คอยอำนวยความสะดวก และคอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการรักษาฟันคอยประจำอยู่ พร้อมให้บริการเสมอ ภายใต้สโลแกน “ฟันสวย ยิ้มสดใส ใส่ใจคุณภาพ

ช่องทางสำหรับติดต่อเพื่อนัดหมาย หรือขอแนะนำการจัดฟันจากเจ้าหน้าที่ของคลินิกทันตกรรม สกายเทรน

โทร. : 062-9396365
Website : www.skytraindental.com
Facebook : @skytraindentalclinics
Line ID : @skytraindental

Share:
โปรทำฟัน
โปรจัดฟัน
เลือกสาขา