ทำวีเนียร์กับทันตแพทย์เฉพาะทางดีอย่างไร

“ฟันสวย” ช่วยให้คุณยิ้มอย่างมั่นใจ จึงทำให้ใครๆ อยากมีฟันสวย เทคโนโลยีด้านการจัดฟันสามารถช่วยได้ในระดับหนึ่งขึ้นอยู่กับมาตรฐานฟันเดิมของแต่ละคนแต่ต้องใช้เวลานานเป็นปี แต่ปัจจุบัน “วีเนียร์” คือเทคโนโลยีด้านทันตกรรมช่วยทำให้ฟันของคุณสวยอย่างรวดเร็วราวเนรมิต

การทำวีเนียร์นั้นควรทำกับทันตแพทย์เฉพาะทาง เนื่องจากวีเนียร์เป็นงานทันตกรรมที่ต้องอาศัยหลักวิชาการเฉพาะทาง ตั้งแต่การวิเคราะห์ การวางแผนการรักษา การทำพิมพ์ ทำโมเดล ทำวีเนียร์จำลอง รวมถึงขั้นตอนของการกรอผิวฟัน การพิมพ์ฟัน การยึดวีเนียร์เข้ากับผิวฟัน และการปรับแต่งวีเนียร์ให้ใช้งานได้จริงภายหลังการยึดติดแล้ว

ซึ่งทันตแพทย์เฉพาะทางจะมีความแม่นยำในรายละเอียดเหล่านั้น ซึ่งแต่ละขั้นตอนต้องทำด้วยความเชี่ยวชาญชำนาญ เป็นงานที่พลาดไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียว เพราะฉนั้นการเลือกทำวีเนียร์กับทันตแพทย์เฉพาะทางที่มีความรู้ และทักษะเฉพาะทางนี้โดยตรง จึงมีความจำเป็นเพื่อให้ผลลัพท์ที่ดีที่สุด และป้องกันการเกิดปัญหา หรือผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์เมื่อได้ใช้งานจริงในระยะยาว

ทำวีเนียร์คืออะไร

การทำแผ่นเคลือบผิวฟันโดยใช้วัสดุที่มีลักษณะคล้ายเคลือบฟันทำเป็นแผ่นบางมาติดที่หน้าฟัน ทำให้มีสีและมีความเหมือนฟันจริงๆตามธรรมชาติ แต่กำหนดให้มีขนาด และรูปร่างความงามอย่างที่ต้องการ เพื่อทำให้ฟันเรียงสวยเป็นธรรมชาติ

การทำวีเนียร์มีกี่แบบ

ทำวีเนียร์ที่ทำกันทั่วไปในปัจจุบัน มี 2 แบบ แยกตามวัสดุที่ใช้ทำ คือ
1. แบบคอมโพสิต (COMPOSITE) วัสดุที่ใช้จะเป็นแบบเดียวกันกับวัสดุที่ใช้อุดฟัน
2. แบบพอร์ซเลน (PORCELAIN) วัสดุที่ใช้เป็นเซรามิกชนิดหนึ่ง

วีเนียร์ทำอย่างไร

การทำวีเนียร์แบ่งเป็นขั้นตอน ดังนี้
1. ก่อนทำควรปรึกษาทันตแพทย์และต้องเป็นทันตแพทย์เฉพาะทาง เพื่อแพทย์จะได้ตรวจสภาพเหงือกและฟัน รากฟัน กระดูกรองรับรากฟัน ต้องมีการเอกซเรย์ และให้คำแนะนำถึงความจำเป็น สมควรที่จะทำหรือไม่ อย่างไร ตลอดจนทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการทำวีเนียร์ที่ควรรู้
2. เมื่อตกลงทำแล้ว ต้องมีการพิมพ์ฟัน ทำโมเดล แบบจำลอง
3. ในชั้นตอนการใส่ ต้องมีการกรอผิวฟัน ใส่วีเนียร์ชั่วคราว ส่วนวีเนียร์จริงต้องมีการเลือกสีของฟัน แล้วส่งแลปเพื่อผลิตต่อไป
4. เมื่อได้วีเนียร์ตัวจริงมาแล้ว ทันตแพทย์จะนัดใส่ต่อไป ทั้งนี้ จะมีการติดตามผลหลังใส่ด้วย

การทำวีเนียร์มีประโยชน์อย่างไร

วีเนียร์เป็นวิวัฒนการทางเทคโนโลยีทางทันตกรรมเพื่อช่วยแก้ปัญหาสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องฟันธรรมชาติไม่สวย มีฟันดำ ฟันห่าง ฟันตกกระ ฟันหัก บิ่น สั้น ฟันไม่เสมอกัน หรือสีที่ไม่ขาวอย่างที่ต้องการ
ซึ่งการทำวีเนียร์ช่วยแก้ปัญหาได้ทั้งหมด ช่วยให้ได้ฟันสวย ขาวอย่างที่ต้องการ วีเนียร์จะช่วยปกปิดข้อบกพร่องที่ทำให้ขาดความมั่นใจในการยิ้ม เมื่อทำแล้วจะสามารถโชว์ฟันอย่างเต็มที่ และที่สำคัญ เป็นการสร้างรอยยิ้มที่มั่นใจให้กับคุณได้อย่างดีเยี่ยม

Share:
โปรทำฟัน
โปรจัดฟัน
เลือกสาขา