5 พฤติกรรมเสี่ยงฟันเหลือง

หยุด 5 พฤติกรรมเสี่ยง ฟันเหลือง ที่เราอาจะไม่รู้ตัว

โดยปกติแล้วสีฟันของคนเราแท้จริงจะมีสีขาวๆมันวาว ไม่ซีด แต่พี่เราพบเห็นทุกวัน คือ ฟันของบางคนไม่เป็นสีขาว
อาจจะมีรอยคล้ำๆสีดำ หรือ มีฟันสีเหลือง ซึ่งทำให้บุคลิกภาพดูไม่ดี และอาจจะทำให้หมดความมั่นใจในตัวเอง
แล้วฟันเหลืองเกิดจากอะไร ฟันเหลืองเกิดจากปัจจัยหลายสาเหตุ ทั้งพันธุกรรม ทั้งอุบัติเหตุ ซึ่งเราหลีกเลี่ยงไม่ได้
แต่เราสามารถหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่อฟันเหลืองของพฤติกรรมในแต่ละวันของเราได้

พฤติกรรมเสี่ยงในแต่ละวันมีอะไรบ้าง?

1.การรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีสี หรือแต่งสีเป็นประจำ

อาหารและเครื่องดื่มที่มีสีนั้นได้แก่ กาแฟ ชา เบียร์ ไวน์ น้ำอัดลม น้ำผลไม้ ลูกอมและลูกกวาดหลากหลายสี
โดยที่เราละเลยที่จะบ้วนปาก หรือ แปรงฟันหลังทานเสร็จ จึงทำให้มี คราบอาหาร คราบแบคทีเรีย และ
คราบหินปูนมาเกาะตามซอกฟัน สะสมจนเป็นสีเหลือง

2.การสูบบุหรี่เป็นประจำ

การสูบบุหรี่เป็นประจำก็ทำให้เกิดคราบไม่พึงประสงค์ได้เช่นกัน เนื่องจากควันและสารต่างๆในบุหรี่
ทำให้เกิดคราบสะสมตามซอกฟัน นอกจากฟันจะมีคราบไม่พึงประสงค์แล้ว ยังทำให้มีกลิ่นปากอีกด้วย

3.การเลือกใช้แปรงสีฟันที่ไม่มีคุณภาพ

การเลือกใช้แปรงสีฟันก็สำคัญ อย่าเลือกเพราะราคาถูก
อย่าเลือกเพราะความสวยงาม ควรเลือกที่เหมาะสมกับปากของเราดีกว่า เลือกที่ขนแปรงนุ่มๆไม่บาดปาก
แล้วก็ควรเปลี่ยนแปรงสีฟันทุกๆ3 เดือน เพื่อสุขอนามัยที่ดีของช่องปากและฟัน

4.การแปรงฟันไม่สะอาด

การแปรงฟันไม่สะอาด อาจเป็นเพราะความเร่งรีบ หรือบางคนอาจจะแปรงไม่ถูกวิธี
จึงทำให้ฟันไม่สะอาด การแปรงฟัน เราควรแปรงอย่างถูกวิธี เพื่อความสะอาด และควรใช้ปริมาณยาสีฟัน
อย่างเหมาะสม หลังแปรงเสร็จให้บ้วนล้างจนสะอาด

5.ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของทันตแพทย์

ในกรณีที่จัดฟันหรือเข้ารับการรักษา ควรทำตามคำแนะนำของ
ทันตแพทย์อย่างเคร่งครัด เพื่อการรักษาที่ต่อเนื่องของทันตแพทย์ และเพื่อความสะอาดของฟันเรา

ฟันสวย ยิ้มสดใส ใส่ใจคุณภาพ
คลินิกทันตกรรม สกายเทรน เด็นทัล กรุ๊ป
www.skytraindental.com

Share:
โปรทำฟัน
โปรจัดฟัน
เลือกสาขา