ฟันลักษณะไหนควรจัดฟัน

ฟันลักษณะไหนควรจัดฟัน

ฟันห่าง เมื่อมีฟันห่างจะทำให้บุคคลิกภาพไม่ดี ไม่มีความมั่นใจในการพูด หรือ ยิ้ม นอกจากนี้จะทำให้เศษอาหารติดง่ายเวลาเคี้ยวอาหาร ทำให้เกิดฟันผุและเหงือกอักเสบได้ง่ายกว่าปกติด้วย

ฟันยื่น ซึ่งถ้าเรามีฟันยื่นจะทำให้มีปัญหาในการสบฟัน นอกจากนี้อาจจะทำให้ปิดปากไม่สนิทด้วย

ฟันสบเปิด การที่มีฟันสบแบบเปิดจะทำให้กัดฟันไม่ได้ จะมีปัญหาในเรื่องของการบดเคี้ยวอาหาร และกัดอาหารได้ไม่ขาด

ฟันสบลึก การที่มีฟันลึกจะทำให้มีปัญหาเรื่องการบดเคี้ยวอาหาร และอาจจะเกิดปัญหาต่อข้อต่อขากรรไกรได้

ฟันซ้อนเก การที่มีฟันซ้อนเกจะทำให้ยากในการทำความสะอาดฟัน ทำให้ง่ายต่อการเกิดฟันผุและเหงือกอักเสบได้

ฟันสบคร่อม การสบคร่อมจะทำให้มีปัญหาเรื่องการบดเคี้ยวอาหาร และอาจจะเกิดปัญหาต่อข้อต่อขากรรไกรได้เช่นเดียวกัน

ทั้งหมดเป็นปัญหาเรื่องของความสวยงาม และการใช้งานที่ไม่สมบูรณ์ ซึ่งปัญหาต่างๆเหล่านี้ เช่น
– มีปัญหาเรื่องการกัด และการบดเคี้ยวอาหาร
– มีปัญหาเรื่องของการพูดออกเสียง
– มีปัญหาในเรื่องของการสบฟัน และข้อต่อขากรรไกร
– มีปัญหาเรื่องของบุคลิกภาพ ความมั่นใจในการพูด การยิ้ม เป็นต้น

ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ด้วยการจัดฟัน และที่สำคัญควรที่จะทำการจัดฟันกับทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาทันตกรรมจัดฟันโดยตรง เพื่อให้ผลลัพท์ที่ได้หลังการจัดฟันสมบูรณ์ที่สุด และเกิดผลข้างเคียงน้อยที่สุด

รูปแบบการจัดฟัน

ส่วนการจัดฟัน ในปัจจุบันที่นิยมกัน มีด้วยกัน 4 แบบ

1. จัดฟันแบบโลหะ
ค่าใช้จ่ายไม่สูง แต่ต้องเข้ามาเจอคุณหมอจัดฟันทุกเดือนเพื่อมาเปลี่ยนยาง และปรับลวดจัดฟัน

การจัดฟันแบบโลหะ

2. จัดฟันแบบดาม่อนคิว

เป็นการจัดฟันที่ไม่ต้องมีการใช้ยางยึดลวดจัดฟัน เหมาะกับคนที่ไม่ต้องการให้เห็นยางบนตัวฟัน
ลักษณะของเครื่องมือที่ติดกับฟันสำหรับยึดลวดจัดฟันจะมีลักษณะเป็นโลหะมีบานพับเปิดปิดได้
นอกจากนี้ จะเคลื่อนฟันได้เร็วกว่าการจัดฟันแบบโลหะ ไม่ต้องมาพบคุณหมอทุกเดือน ระยะเวลาในการจัดฟันจะสั้นกว่าการจัดฟันแบบโลหะ

การจัดฟันแบบดาม่อน คิว

3. จัดฟันแบบดาม่อนเคลียร์

เป็นการจัดฟันที่ใช้เครื่องมือจัดฟันที่ยึดติดกับฟันแบบสีใส ยากต่อการสังเกตเห็น และการจัดฟัแบบดาม่อนเคลียร์นี้ ก็จะเคลื่อนฟันได้เร็วกว่าการจัดฟันแบบโลหะ ไม่ต้องมาพบคุณหมอทุกเดือน ระยะเวลาในการจัดฟันจะสั้นกว่าการจัดฟันแบบโลหะ เช่นเดียวกับการจัดฟันแบบดาม่อนเคลียร์
การจัดฟันดาม่อน เคลียร์

4 จัดฟันแบบอินวิสไลน์

มีค่าใช้จ่ายสูง แต่จะมีข้อดีคือ ไม่มีเครื่องมือจัดฟันติดที่ฟัน เหมาะกับคนที่เน้นเรื่องความสวยงาม สามารถถอดออกเวลาทานอาหารได้ ไม่ต้องมาพบคุณหมอทุกเดือน เหมาะสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลามาพบคุณหมอ และระยะเวลาจัดฟันสั้นกว่าการจัดฟันแบบโลหะ

การจัดฟันแบบอินวิสไลน์

>> รายละเอียดการจัดฟัน ราคาจัดฟัน แบบต่างๆ <<

ข้อมูลอ้างอิง :
อาหารที่คนจัดฟันห้ามกิน & สิ่งที่ไม่ควรทำขณะจัดฟัน
5 อาหารที่ควรหลีกเลียง เมื่อมีเหล็กดัด จัดฟัน – Apex Profound Beauty

“ฟันสวย ยิ้มสดใส ใส่ใจคุณภาพ”
คลินิกทันตกรรม คลินิกจัดฟัน สกายเทรน เด็นทัล กรุ๊ป
www.skytraindental.com

 

Share:
โปรทำฟัน
โปรจัดฟัน
เลือกสาขา