เมื่อลืมนัดหมอเพื่อปรับ เครื่องมือจัดฟัน ?

เมื่อลืมนัดหมอเพื่อปรับ เครื่องมือจัดฟัน ?

ไม่ได้ไปพบทันตแพทย์ตามนัดเพื่อปรับเครื่องมือมีผลกับการจัดฟันอย่างไรบ้าง

เพราะการจัดฟันเป็นเคลื่อนฟันไปยังจุดที่เหมาะสมสวยงาม ดังนั้นการขยับเครื่องมือทุก 1-2 เดือนแล้วแต่ชนิดของเครื่องมือจัดฟันจึงเป็นเรื่องที่สำคัญและคนไข้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องไปตามนัด เพราะหากไม่ไปตามนัดเป็นเวลานาน หรือไม่ตรงตามนัดเป็นประจำ ก็จะทำให้แผนการจัดฟันที่ทันตแพทย์วางไว้ต้องเลื่อนทำให้ระยะเวลาในการจัดฟันเพิ่มขึ้นไปอีก ซึ่งนั่นย่อมต้องแปลว่าคนไข้ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกด้วย

การจัดฟันแต่ละประเภทต้องปรับเครื่องมือบ่อยแค่ไหน

เพราะแต่ละชนิดของการจัดฟันมีระยะเวลาในการนัดเพื่อปรับเครื่องมือจัดฟันที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับชนิดของการจัดฟัน รวมทั้งปัญหาโครงสร้างฟันของแต่ละคนด้วย โดยแต่ละชนิดมีความห่างในการพบทันตแพทย์ดังต่อไปนี้
1. การจัดฟันโลหะ เป็นการจัดฟันแบบติดแน่นที่ต้องพบทันตแพทย์ทุกๆ 4-6 สัปดาห์ ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือจัดฟันที่ต้องพบทันตแพทย์ถี่กว่าชนิดอื่น แต่มีราคาการจัดฟันที่ถูกกว่าชนิดอื่น
2. การจัดฟันแบบดามอน เป็นการจัดฟันแบบติดแน่นรูปแบบใหม่ที่พัฒนาขึ้นเพื่อลดความฝืดในการเคลื่อนที่ของฟัน คนไข้จะเจ็บน้อยลงตอนเคลื่อนฟันและแพทย์จะนัดปรับเครื่องมือทุกๆ 6-8 สัปดาห์
3. การจัดฟันแบบเซรามิก เป็นการจัดฟันแบบติดแน่นที่ใช้เครื่องมือจัดฟันเป็นเซรามิกที่มีสีเหมือนฟัน จึงเหมาะกับผู้ที่อยากจัดฟันแต่ไม่ต้องการสีสันสูดฉาด โดยทันตแพทย์จะนัดปรับเครื่องมือทุกๆ 1 เดือน
4. การจัดฟันแบบถอดได้ การจัดฟันลักษณะนี้จะเป็นการจัดฟันที่คนไข้สามารถถอดเองได้และใส่เองได้เมื่อรับประทานอาหารหรือตอนแปรงฟัน ซึ่งทันตแพทย์จะกำหนดเวลาการใส่ให้ตามลักษณะโครงสร้างฟันของแต่ละคน โดยทันตแพทย์จะนัดเข้ามาเพื่อติดตามผลการเคลื่อนฟันและให้เครื่องมือจัดฟันประมาณ 2-3 เดือนครั้ง

ผลเสียที่เกิดขึ้นเมื่อไม่ได้ไปพบทันตแพทย์ตามนัด

ในกรณีที่คนไข้ติดธุระไม่ได้ไปตามนัดที่ทันตแพทย์นัดหมายเอาไว้จะส่งผลโดยตรงต่อการจัดฟันทั้งระยะเวลาและการเคลื่อนฟัน เพราะเมื่อถึงเวลานัดแล้ว คนไข้ไม่ไปตามนัดฟันจะไม่ได้ขยับไปยังจุดที่ทันตแพทย์วางแผนไว้ หรืออีกกรณีคือฟันขยับไปยังตำแหน่งที่ไม่ต้องการ ทำให้ทันตแพทย์ต้องดึงฟันกลับไปยังจุดที่ต้องการใหม่ หรือในบางรายที่ปล่อยทิ้งไว้นานเกินไปทันตแพทย์ก็ไม่สามารถดึงฟันไปยังตำแหน่งที่ดีเท่ากับที่มาตรงตามนัดหมายได้ ดังนั้นหากไม่สามารถไปตามนัดจะทำให้ต้องเสียเวลาในการจัดฟันเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย 2 เดือน

ทำอย่างไรเมื่อไม่ได้ไปตามนัด

หากไม่สามารถไปตรงตามนัดได้จริงๆ ให้ทำการนัดหมายกับคลินิกใหม่ โดยเลือกวันที่เร็วที่สุด อย่าปล่อยให้เลยเวลานัดนานเพราะจะยิ่งทำให้การเคลื่อนฟันไม่เป็นไปตามแผน การจัดฟันจะล้าช้าและทำให้คนไข้เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม รวมทั้งยังมีความเสี่ยงที่การจัดเรียงตัวของฟันจะไม่เข้าที่ตามที่ทันตแพทย์วางแผนไว้

การดูแลเครื่องมือจัดฟันระหว่างที่ไปพบทันตแพทย์ช้า

ระหว่างที่ไปพบทันตแพทย์ล้าช้ากว่าที่นัดเอาไว้ คนไข้ต้องดูแลความสะอาดช่องปากมากกว่าปกติ เพราะการไปพบทันตแพทย์ทุกครั้งทันตแพทย์จะมีการตรวจดูหินปูและสุขภาพช่องปาก หากไม่ได้ไปพบทันตแพทย์ตามนัดคนไข้ควรดูแลตัวเองดังต่อไปนี้
1. แปรงฟันทุกครั้งหลังรับประทานอาหาร อย่าปล่อยให้เศษอาหารติดที่ซอกฟัน เพราะนอกจากจะทำให้มีกลิ่นปากแล้วยังทำให้เกิดหินปูนและฟันผุได้อีกด้วย
2. ใช้แปรงซอกฟันและไหมขัดฟันอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง เพื่อขจัดเศษอาหารให้หมดจากซอกฟันและซอกเหล็ก และควรเลือกใช้แปรงสีฟันสำหรับผู้ที่จัดฟันโดยเฉพาะเพื่อประสิทธิภาพในการทำความสะอาดและความทนทานในการใช้งาน
3. งดรับประทานอาหารที่แข็ง เหนียว หรือเนื้อกรอบ เพื่อลดความเสี่ยงที่เหล็กจะหลุดหรือเครื่องมือจัดฟันหลุด ซึ่งหากมีปัญหาเหล็กหลุดหรือเครื่องมือจัดฟันหลุดจะยิ่งทำให้กระทบต่อกระบวนการจัดฟันเป็นอย่างมาก เพราะเครื่องมือจัดฟันจะหลวมและฟันจะไม่เคลื่อนไปยังจุดที่เหมาะสม หากต้องการรับกระทานอาหา
4. งดการใช้ ไม้จิ้มฟัน หรือลิ้น แคะดุ้นเครื่องมือจัดฟัน เพราะอาจจะสร้างเสียหายกับเครื่องมือจัดฟันและอาจเป็นอันตรายต่อเหงือกจนเกิดการอักเสบได้
5. ในกรณีที่ใส่เครื่องมือจัดฟันแบบถอดได้ ควรใส่ตามระยะเวลาที่ทันตแพทย์กำหนดหรือประมาณ 22 ชม. ต่อวัน เพื่อให้การเคลื่อนฟันเป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้ ให้ถอดได้เฉพาะตอนรับประทานอาหารและต่อแปรงฟันเท่านั้นและก่อนนอนควรทำความสะอาดเครื่องมือจัดฟันและช่องปากก่อนใส่เครื่องมือจัดฟันนอนด้วย

ดังนั้นเพื่อการจัดฟันที่ได้ผลดีมีการเรียงตัวของฟันที่สวยงาม บดเคี้ยวอาหารได้ดี คนไข้ต้องปฏิบัติตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด มาตามนัดทุกครั้งที่แพทย์นัดปรับเครื่องมือจัดฟัน เพื่อให้แผนการจัดฟันเป็นไปตามที่แพทย์กำหนด คนไข้ไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการใส่เครื่องมือจัดฟันเพิ่มอีกหลายเดือนและที่สำคัญยังช่วยให้การจัดฟันออกมาสวยงามอีกด้วย

“ฟันสวย ยิ้มสดใส ใส่ใจคุณภาพ”
คลินิกทันตกรรม คลินิกจัดฟัน สกายเทรน เด็นทัล กรุ๊ป
www.skytraindental.com

Share:
โปรทำฟัน
โปรจัดฟัน
เลือกสาขา