วัสดุที่นำมาทำครอบฟัน และสะพานฟัน

วัสดุที่นำมาทำครอบฟัน และ สะพานฟัน ในปัจจุบันก็มีวัสดุที่นำมาทำครอบฟันในปัจจุบันก็มีหลายแบบ เช่น

1. ครอบฟันแบบเซรามิกล้วน (All Ceramic Crown)

ข้อดี คือ มีความสวยงามเหมือนฟันธรรมชาติมากที่สุด สามารถเลียนแบบสีของฟันธรรมชาติได้ดีที่สุด
ข้อเสีย มีราคาสูงกว่าครอบฟันชนิดอื่นๆ
ตำแหน่งฟันที่ทำครอบฟัน ทำได้ทั้งฟันหน้า และฟันหลัง (สำหรับฟันหลังต้องประเมินลักษณะการสบฟันของคนไข้ร่วมด้วย)

2. ครอบฟันโลหะเคลือบด้วยเซรามิก (PFM Crown, or Porcelain Fused to Metal)

ข้อดี มีความแข็งแรงสูงกว่าครอบฟันชนิดเซรามิกล้วน
ข้อเสีย
– มีความสวยงามน้อยกว่าครอบฟันแบบเซรามิกล้วน เนื่องจากมีโลหะรองพื้นอยู่ด้านใน
– มีโอกาสที่ผิวเซรามิกจะแตกออกจากชั้นของโลหะที่รองพื้นอยู่
ตำแหน่งฟันที่ทำครอบฟัน ทำได้ทั้งฟันหน้า และฟันหลัง

3. ครอบฟันโลหะล้วน (Full Metal Crown)

ข้อดี มีความแข็งแรงสูงที่สุด
ข้อเสีย ไม่สวยงามเพราะเป็นโลหะ
ตำแหน่งฟันที่ทำครอบฟัน ทำในฟันหลังเท่านั้น

ซึ่งการที่จะเลือกวัสดุแบบไหนก็ขึ้นกับหลายปัจจัย เช่น ความสวยงาม ความแข็งแรง หรือลักษณะการสบฟันของแต่ละบุคคล เป็นต้น

คลิกดูรายละเอียด >>> บริการครอบฟัน

Share:
โปรทำฟัน
โปรจัดฟัน
เลือกสาขา