วิธีการแปรงฟันขณะติดเครื่องมือจัดฟันวิธีการแปรงฟันขณะติดเครื่องมือจัดฟัน

1. เลือกแปรงชนิดที่ออกแบบมาสำหรับผู้ที่ติดเครื่องมือจัดฟันโดยเฉพาะ

2. เลือกใช้ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์ เพื่อช่วยป้องกันฟันผุ

3. วางแปรงบนเครื่องมือจัดฟัน ให้ขนแปรงเอียงเข้าหาเครื่องมือจัดฟัน ขยับเบาๆ พร้อมกับหมุนแบบเป็นลักษณะวนๆ แปรงอย่างๆช้าๆทั้งด้านบน และด้านล่างของเครื่องมือจัดฟัน และในขณะที่แปรงต้องสังเกตว่าให้ขนแปรงบางส่วนแปรงโดนขอบเหงือกบริเวณคอฟันเบาๆด้วย เพื่อเป็นการทำความสะอาดฟันบริเวณคอฟันที่ติดกับขอบเหงือก โดยให้เริ่มแปรงจากด้านบน ฟันกรามหลังสุดจากซ้ายไปขวา หรือขวาไปซ้ายก็ได้แล้วแต่ความถนัดของแต่ละบุคคล

4. แปรงในแต่ละตำแหน่งอย่างช้าๆ เพื่อให้ฟัน และเครื่องมือจัดฟันสะอาด แล้วจึงค่อยๆขยับไปทีละนิด ทำแบบนี้ไปจนครบทุกซี่

5. เมื่อแปรงด้านนอกของฟันบนเสร็จ ก็ขยับลงมาแปรงฟันล่าง โดยเริ่มแปรงจากฟันกรามหลังสุดจากซ้ายไปขวา หรือขวาไปซ้ายก็ได้ เช่นเดียวกันกับฟันบน

6. เมื่อแปรงด้านนอกทั้งฟันบน และฟันล่างเสร็จแล้ว จึงค่อยแปรงด้านใน โดยวางแปรงทำมุมเอียง 45 องศากับขอบเหงือก โดยแปรงขยับเบาๆแล้วปัดออกจากขอบเหงือก (ฟันบนให้ปัดลง ฟันล่างให้ปัดขึ้น) ให้ทำเช่นนี้ตำแหน่งละหลายๆครั้งเพื่อให้ผิวฟันสะอาด และในขณะที่แปรงต้องสังเกตว่าให้ขนแปรงบางส่วนแปรงโดนขอบเหงือกบริเวณคอฟันเบาๆด้วย เพื่อเป็นการทำความสะอาดฟันบริเวณคอฟันที่ติดกับขอบเหงือก

7. หลังจากแปรงด้านนอก และด้านในเสร็จแล้ว จึงค่อยแปรงด้านบดเคี้ยวของฟัน โดยการสบัดแปรงไปมาในแนวหน้าหลังอย่างช้าๆ ให้เริ่มแปรงจากด้านบน ฟันกรามหลังสุดจากซ้ายไปขวา หรือขวาไปซ้ายก็ได้ เมื่อเสร็จแล้วจึงแปรงด้านบดเคี้ยวของฟันล่างต่อไป ในลักษณะเดียวกัน

8. ที่สำคัญ ควรทำความสะอาดลิ้นด้วยเพื่อขจัดแบคทีเรีย และเป็นการลดกลิ่นปากอันไม่พึงประสงค์อีกด้วย

9. แนะนำให้ใช้อุปกรณ์ช่วยทำความสะอาดฟัน และเครื่องมือจัดฟันอื่นๆร่วมด้วย ได้แก่ ไหมขัดฟัน (ใช้ร่วมกับที่ร้อยไหมขัดฟัน) , superfloss และแปรงซอกฟัน (interproxa brush) ช่วยในการทำความสะอาดฟัน และเครื่องมือจัดฟันในส่วนที่แปรงสีฟันเข้าไปไม่ถึง

การใช้ไหมขัดฟัน และที่ร้อยไหมขัดฟันร่วมด้วย

การใช้ superfloss

การใช้แปรงซอกฟัน

10. ควรใช้น้ำยาบ้วนปากที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์เพื่อช่วยในการป้องกันฟันผุร่วมด้วย

“ฟันสวย ยิ้มสดใส ใส่ใจคุณภาพ”
คลินิกทันตกรรม คลินิกจัดฟัน สกายเทรน เด็นทัล กรุ๊ป
www.skytraindental.com

Share:
โปรทำฟัน
โปรจัดฟัน
เลือกสาขา