10 สาเหตุของการเกิดกลิ่นปาก

10 สาเหตุของการเกิดกลิ่นปาก

การเกิดกลิ่นปากที่มีสาเหตุจากภายในช่องปาก

1 ฟันผุเป็นรู ทำให้เป็นที่กักเก็บเศษอาหาร
2 เหงือกอักเสบทำให้มีเลือดออกขณะแปรงฟัน
3 มีหินปูนสะสมทำให้เกิดกลิ่นปาก
4 โรคปริทันต์หรือโรครำมะนาด ฟันโยกมีหนอง
5 มีแผลในช่องปาก เป็นที่สะสมของแบคทีเรีย
6 ดื่มน้ำน้อย ควรดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 8 แก้ว
7 น้ําลายเหนียว หรือปากแห้ง น้ำลายไหลน้อย ควรจิบน้ำบ่อยๆตลอดเวลา
8 ใส่ฟันปลอม แต่ทำความสะอาดฟันปลอมไม่ถูกวิธี
9 คนไข้ติดเหล็กจัดฟันเเต่ทำความสะอาดฟันไม่ถูกวิธี
10 มีการสะสมของคราบแบคทีเรียและเศษอาหารบนผิวด้านบนของลิ้น

ฟันสวย ยิ้มสดใส ใส่ใจคุณภาพ
คลินิกทันตกรรม สกายเทรน เด็นทัล กรุ๊ป
www.skytraindental.com

Share:
โปรทำฟัน
โปรจัดฟัน
เลือกสาขา