อุดฟันด้วยเซรามิก กับทันตแพทย์เฉพาะทาง

อุดฟันด้วยเซรามิกดีอย่างไร

ใครมีฟันแข็งแรงไม่ผุเลย นับเป็นโชคดีของชีวิต แต่ถ้าฟันผุแล้วก็ต้องให้ทันตแพทย์อุดฟันให้ ซึ่งวัสดุอุดฟันนั้นมีหลายชนิดด้วยกัน วัสดุอุดฟันอย่างหนึ่งที่เป็นที่นิยมใช้กันก็คือ เซรามิก การอุดฟันด้วยเซรามิกนั้น ดีอย่างไร มาดูกัน

การอุดฟันคืออะไร

การอุดฟัน ก็คือ การใช้วัสดุอุดฟันมาเติมเพื่อทดแทนเนื้อฟันที่เสียหายไปจากการผุ กร่อน สึก แตก บิ่นเพื่อให้ฟันซี่ดังกล่าวกลับคืนรูปร่างใกล้เคียงกับฟันแท้เดิมจะได้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพของฟันซี่นั้นๆ

ทำไมต้องอุดฟัน

เนื่องจากหน้าที่ของฟันคือ กัด บด เคี้ยว อาหาร เพื่อช่วยให้ระบบทางเดินอาหารทำหน้าที่เบาลงในการย่อยเพื่อนำสารอาหารไปใช้หล่อเลี้ยงร่างกาย การที่ฟันผุ หรือเสียหาย ทำให้ขาดคุณภาพในการทำหน้าที่ อีกทั้งถ้าไม่มีการอุดฟัน จะยิ่งเพิ่มความเสียหายมากขึ้นไปจนถึงสูญเสียฟันซี่นั้นไปเลย จึงต้องอุดฟันเพื่อหยุดความเสียหายก่อน

วัสดุอุดฟันมีกี่แบบ

วัสดุอุดฟันจะใช้กันทั่วไปอยู่ 3 ชนิด คือ

 1. วัสดุอมัลกัม เป็นวัสดุที่เมื่ออุดฟันแล้วจะเห็นเป็นสีเงิน เนื่องจากประกอบด้วยโลหะปรอท 99% ผสมเงิน ดีบุกและทองแดง วัสดุอุดฟันอมัลกัมจะมีความแข็งแรงแต่สีของโลหะไม่เหมือนสีของฟันเรา ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ทำให้ทันตแพทย์ใช้อุดฟันกราม ฟันด้านในที่ไม่ได้โชว์ และเป็นฟันที่ใช้ขบเคี้ยวหนักๆ ราคาถูกเมื่อเทียบกับวัสดุอุดฟันชนิดอื่น ข้อเสียอย่างอื่นคือ การอุดฟันด้วยอมัลกัมนั้นต้องมีการกรอเนื้อฟันออกเยอะเพื่อให้วัสดุที่อุดสนิทกับฟันและต้องรอให้วัสดุที่อุดแข็งตัวให้สนิทก่อนจึงใช้งานได้โดยไม่เสียหาย ดังนั้น เมื่อไปอุดฟันกรามจึงมักได้รับคำแนะนำให้เปลี่ยนไปเคี้ยวด้วยฟันกรามอีกข้างที่ไม่ได้อุดก่อน
 2. วัสดุเรซินหรือคอมโพสิต เป็นพลาสติกที่มีสีคล้ายกับสีของฟัน มีหลายเฉดสีให้เลือกเพื่อเข้ากับสีฟันเดิมด้วย สามารถใช้อุดฟันได้ทั้งที่มองเห็นและไม่เห็น ความแข็งแรงของวัสดุนั้นอาจไม่เท่ากับโลหะอมัลกัม อายุการใช้งานก็น้อยกว่า แต่ความสวยงามมากกว่า เป็นวัสดุที่อุดฟันแล้วต้องมีการฉายแสงให้วัสดุแข็งตัว ข้อเสียคือ เหมาะกับการอุดฟันบริเวณเล็กๆ เท่านั้น และติดสีอาหารหากดูแลไม่ดี และดีที่ไม่ต้องเสียเนื้อฟันจากการกรอมากนัก
 3. วัสดุเซรามิกหรือพอร์ซเลน เป็นวัสดุอุดฟันที่ดี ที่เป็นพัฒนาการของวัสดุอุดฟันเพื่อแก้ไขปัญหาวัสดุอุดฟันชนิดอื่นๆ

และอาจจะมีอีกชนิดหนึ่งก็คือ การอุดฟันด้วยทอง ในอดีตอาจเป็นที่นิยม แต่ปัจจุบันความนิยมลดลง แม้ว่าจะเป็นวัสดุที่ใช้งานได้นานที่สุดก็ตาม

อุดฟันด้วยเซรามิกดีกว่าอุดฟันธรรมดาอย่างไร

 1. อุดฟันด้วยเซรามิกดีกว่าการอุดฟันด้วยวัสดุชนิดอื่นตรงที่ เป็นการอุดฟันที่มีการพิมพ์ปากเพื่อทำชิ้นงานเฉพาะบุคคล จึงเป็นการอุดฟันที่มีมาตรฐานสูง พอดีไม่ขาดไม่เกิน เพราะใช้เทคโนโลยีเข้าช่วย
 2. อุดฟันด้วยเซรามิกดีกว่าตรงที่ แม้พื้นที่ฟันผุจะมีขนาดใหญ่มากที่วัสดุอุดฟันอย่างอื่นเอาไม่อยู่แล้ว ก็ยังสามารถอุดฟันด้วยเซรามิกได้
 3. อุดฟันด้วยเซรามิกดีกว่าอย่างอื่นตรงที่ ไม่มีปัญหาเรื่องนานไปแล้วสีวัสดุอุดฟันเปลี่ยนไป เพราะอุดฟันด้วยเซรามิกไม่มีปัญหาเปลี่ยนสีตามสีอาหาร ไม่เหมือนวัสดุอุดฟันอื่นที่มีคราบสีอาหารเกาะได้
 4. อุดฟันด้วยเซรามิกสามารถเลือกสีให้เข้ากับสีฟันของทุกคนได้ แม้เห็นก็ไม่สะดุดตาว่าฟันมีการอุดมา
 5. อุดฟันด้วยเซรามิกใช้แก้ปัญหาแทนการครอบฟันได้ ดีกว่าการอุดฟันอย่างอื่น เพราะเป็นการบูรณะฟันมากกว่าการอุดฟัน

ขั้นตอนการอุดฟันด้วยเซรามิก

ดังได้กล่าวแล้วว่า การอุดฟันประเภทนี้เป็นมากกว่าการอุดฟันโดยทั่วไป เพราะมีขั้นตอนที่แตกต่างจากการอุดฟัน ดังนี้

 1. ทันตแพทย์จะทำการกรอฟันเพื่อเตรียมเนื้อฟัน
 2. พิมพ์ปาก เพื่อส่งแลป ทำชิ้นงานรูปฟันที่ต้องการ
 3. อุดฟันแบบชั่วคราวไปก่อนเพื่อรอชิ้นงานจริง
 4. เมื่อได้ชิ้นงานมาแล้ว ทันตแพทย์จะรื้อวัสดุอุดฟันชั่วคราว แล้วทำการยึดติดชิ้นงานลงไปที่ฟันที่กรอเตรียมไว้

ทำไมควรอุดฟันด้วยเซรามิกกับแพทย์เฉพาะทาง

 1. เพราะการอุดฟันด้วยเซรามิกนั้น มีหลายขั้นตอนที่ต้องใช้ความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้าน ต้องพิจารณาตั้งแต่เลือกการอุดฟันด้วยเซรามิกแทนวิธีการอื่น หรือแทนการทำครอบฟัน
 2. ต้องมีการกรอฟัน เตรียมพิมพ์ปาก ทั้งสองส่วนต้องสอดรับกัน เพื่อให้ชิ้นงานที่ทำออกมาสามารถนำมาใช้งานได้อย่างตรงวัตถุประสงค์และพอดี มีประสิทธิภาพ
 3. การอุดฟันด้วยเซรามิกมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าการอุดฟันทั่วๆ ไป คือประมาณซี่ละ 8,000-12,000 บาท จึงควรได้รับการดูแลจากทันตแพทย์เฉพาะทาง ไม่ให้เกิดความผิดพลาด แตกหัก เพราะอาจซ่อมแซมไม่ได้ รวมถึงจำเป็นต้องได้รับคำแนะนำวิธีดูแลใช้งาน เพื่อให้ใช้งานได้นานเท่าที่จะนานได้ โดยปกติจะมากกว่า 10 ปีขึ้นไป

งานอุดฟันด้วยเซรามิกนั้น มีข้อดีดังที่กล่าวมาแล้ว และในการทำนั้นมีขั้นตอนและรายละเอียดที่แตกต่างจากการอุดฟันโดยทั่วไป ดังนั้น การเลือกปรึกษาและทำกับทันตแพทย์เฉพาะทางย่อมปลอดภัยและได้คุณภาพที่พึงพอใจ

Share:
โปรทำฟัน
โปรจัดฟัน
เลือกสาขา