วิธีการใช้แปรงซอกฟัน สำหรับคนจัดฟันวิธีการใช้แปรงซอกฟัน สำหรับคนจัดฟัน

แปรงซอกฟัน สำหรับคนจัดฟัน ใช้ในการทำความสะอาดระหว่างฟัน กับลวดจัดฟัน รวมทั้งฟัน กับเครื่องมือจัดฟัน เนื่องจากคนไข้ที่จัดฟันมีอุปกรณ์จัดฟันติดอยู่ที่ฟันทุกซี่ ทำให้มีเศษอาหาร และคราบแบคทีเรียต่างๆติดตามตัวฟัน และเครื่องมือจัดฟันได้ง่าย ถ้าดูแลรักษาความสะอาดไม่ดี ก็จะมีปัญหาเรื่องเหงือกอักเสบ หรือฟันผุตามมาได้ ซึ่งการแปรงฟันเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถทำความสะอาดได้หมด โดยเฉพาะในส่วนของซอกฟันซึ่งแปรงสีฟันเข้าไม่ถึง จึงจำเป็นต้องมีอุปกรณ์เสริมต่างๆในการช่วยทำความสะอาดเหงือก และฟัน รวมทั้งเครื่องมือจัดฟันด้วย

แปรงซอกฟัน สำหรับคนจัดฟัน มีวิธีการใช้ ดังนี้

  1. เลือกขนาดของแปรงซอกฟันให้เหมาะกับซี่ฟันแต่ละบุคคล
  2. สอดแปรงเขาไปใต้ลวดจัดฟัน ระหว่างซอกฟันเบาๆ
  3. วางแปรงให้ชิด หรือแนบไปกับผิวฟันระหว่างฟันที่ติดกันสองซี่
  4. ขยับแปรงเบาๆ ในลักษณะขึ้นลง 4-5 ครั้ง ต่อ 1 ซอกฟัน
  5. เริ่มทำความสะอาดจากฟันบนหลังสุด จากด้านซ้าย หรือขวาก่อนก็ได้ ตามความถนัดของแต่ละบุคคล และเมื่อทำความสะอาดฟันบนเสร็จ ก็เริ่มทำความสะอาดฟันล่างต่อ โดยทำลักษณะเช่นเดียวกัน
  6. ระวัง ไม่ควรใช้แรงในการทำความสะอาดฟันที่มากเกินไป เพราะอาจทำอันตรายต่อเหงือก และฟันได้ อาจทำให้เหงือกร่นได้ด้วยถ้าใช้ไม่ถูกวิธี
  7. ควรล้างขนแปรงให้สะอาดทุกครั้งหลังใช้เสร็จ
  8. เปลี่ยนขนแปรง เมื่อขนแปรงเริ่มหลุด หรือเริ่มเสียรูปทรง หรือมีลักษณะขนแปรงที่บาน
  9. เมื่อล้างทำความสะอาดเสร็จแล้ว ควรวางแปรงให้ลักษณะตั้งด้ามแปรงขึ้น และปล่อยให้ขนแปรงแห้ง ไม่ชื้น
  10. หากมีฟันบางตำแหน่งห่างก็สามารถใช้แปรงซอกฟันทำความสะอาดบริเวณซอกฟันที่ห่างได้ โดยให้เลือกขนาดของขนแปรงให้เหมาะกับช่องว่างนั้นๆ โดยถ้าหากมีช่องว่างระหว่างฟันมีเพียงเล็กน้อยมากๆ ก็ไม่ควรที่จะใช้แปรงซอกฟันในการทำความสะอาด ให้ใช้ไหมขัดฟัน หรือ superfloss ทำความสะอาดแทน เพื่อป้องกันแรงจากแปรง และขนแปรงทำให้เหงือกร่น หรือเป็นอันตรายต่อเหงือก และฟันบริเวณนั้นได้

“ฟันสวย ยิ้มสดใส ใส่ใจคุณภาพ”
คลินิกทันตกรรม คลินิกจัดฟัน สกายเทรน เด็นทัล กรุ๊ป
www.skytraindental.com

Share:
โปรทำฟัน
โปรจัดฟัน
เลือกสาขา