คลินิกทันตกรรมบางจาก สกายเทรน

call
หรือโทร 0891834336

line
หรือ @bangjakskydentist (มี @นำหน้า)

คลินิกทันตกรรมบางจาก สกายเทรน

2367 ซอยสุขุมวิท 95/1 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ

Website : www.bangchakdental.com
E-mail : info@bangchakdental.com
Facebook : www.facebook.com/bangchakskytrain

แผนที่

ทีมทันตแพทย์
บางจาก สกายเทรน

ทพ. ทศพล ปั้นเทียน
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.อุสา สัจจปาละ
ทันตกรรมรักษาโรคเหงือก

ทพ.กิจพัฒน์ ลือสิงหนาท
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.กฤษณา สันตติพยุงกุล
ทันตกรรมศัลยกรรมช่องปาก

ทพ.กิตติธร เลิศสุริยากาญจน์
ทันตกรรมทั่วไป

ทพญ.โสภิต รัตนสุมาวงศ์
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพ.ปฐมพงษ์ เหล่าเกษมสุขวง
ทันตกรรมทั่วไป

ทพญ.ภัคญา ศรีทองสุข (ศิรประภา)
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.กนกรัตน์ กังวาลไกร
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.พรเพชร หรูจิตรวัฒนา
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.วรรณทิภา อ่อนละออ
ทันตกรรมทั่วไป

ทพ. ณรงค์ฤทธิ์ ลาภบุญผล
ทันตกรรมทั่วไป

ทพญ.เพียงขวัญ อธิปัตยกุล
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.ปทุมมาศ อลิสานันท์
ทันตกรรมรักษารากฟัน

ภาพบรรยากาศคลินิก

อัตราค่าบริการรักษาฟัน

โปรโมชั่นทำฟัน

คำชมจากคนไข้ของเรา

ดูที่ตั้งสาขาของ คลินิกทันตกรรมสกายเทรน ใกล้บ้านท่าน