คลินิกทันตกรรมบางจาก สกายเทรน

call
หรือโทร 0891834336

line
หรือ @bangjakskydentist (มี @นำหน้า)

คลินิกทันตกรรมบางจาก สกายเทรน

2367 ซอยสุขุมวิท 95/1 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ

Website : www.bangchakdental.com
E-mail : info@bangchakdental.com
Facebook : www.facebook.com/bangchakskytrain

แผนที่

ทีมทันตแพทย์
บางจาก สกายเทรน

ทพ. ทศพล ปั้นเทียน
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.เพียงขวัญ อธิปัตยกุล
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.โสภิต รัตนสุมาวงศ์
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.กฤษณา สันตติพยุงกุล
ทันตกรรมศัลยกรรมช่องปาก

ทพญ.ปทุมมาศ อลิสานันท์
ทันตกรรมรักษารากฟัน

ทพ.กิจพัฒน์ ลือสิงหนาท
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.พรเพชร หรูจิตรวัฒนา
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.กนกรัตน์ กังวาลไกร
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพ. ณรงค์ฤทธิ์ ลาภบุญผล
ทันตกรรมทั่วไป

ทพญ.ศิตวรรษ์ นวสัมฤทธิ์
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.อุสา สัจจปาละ
ทันตกรรมรักษาโรคเหงือก

ทพ.อนุพงศ์ สุรเศรณีวงศ์
ศัลยกรรมช่องปาก

ทพญ.ชลลดา คำประสิทธิ์
รักษารากฟัน

ทพญ.นิโลบล วงศ์สายตา
ทันตกรรมทั่วไป

ทพ.ธงไชย พูนพิริยะ
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.พิชามญชุ์ ไตรบำรุงสุข
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.ปริยากร สุขนิยม
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.กมลภัทร จรรยาประเสริฐ
ทันตกรรมจัดฟัน

ภาพบรรยากาศคลินิก

อัตราค่าบริการรักษาฟัน

โปรโมชั่นทำฟัน

คำชมจากคนไข้ของเรา

ดูที่ตั้งสาขาของ คลินิกทันตกรรมสกายเทรน ใกล้บ้านท่าน

โปรทำฟัน
โปรจัดฟัน
เลือกสาขา