คลินิกทันตกรรมแบริ่ง สกายเทรน

call
หรือโทร 083-0212495

line
หรือ @Bearingskydental (มี @นำหน้า)

คลินิกทันตกรรมแบริ่ง สกายเทรน

4453 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ

Website : bearingskytraindentalclinic.com
E-mail : info@bearingskytraindental.com
Facebook : www.facebook.com/bearingskytraindentalclinic

แผนที่

ทีมทันตแพทย์
แบริ่ง สกายเทรน

ทพ.โอภาศ  วิวัฒน์วรกุล
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.พิรุณ  เหลืองโรจนกุล
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.ปานฤทัย  พีชผล
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.วนิดา เครือสุวรรณ
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.ณัฐฐาพร นพรัตน์
ทันตกรรมทั่วไป

ทพญ.รวีวรรณ ทองพูล
ศัลยกรรมกระดูก ช่องปาก

ทพญ.ปทุมมาศ อลิสานันท์
ทันตกรรมรักษารากฟัน

ทพ.ณรงศ์ฤทธิ์ ประเสริฐบัณฑิต
ทันตกรรมทั่วไป

ทพญ.ลลิตา ศุภนิตยานนท์
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพ.อธิวัฒน์ เจริญพิบูลย์
ทันตกรรมทั่วไป

ทพญ.ชุติมา แก้วกำไร
ทันตกรรมรักษารากฟัน

ทพญ.ฐิติรัตน์ ภูริปรัชญา
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.กนกวรรณ ทรัพย์รุ่งโรจน์
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพ.ภาณุพนธ์ วีระนพนันท์
ทันตกรรมทั่วไป

ทพญ.รวีวรรณ วงษ์เพชร
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพ.คฑา โกศัยดิก
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพ.ณรงฤทธิ์ ลาภบุญผล
ทันตกรรมประดิษฐ์ (ฟันปลอม)

ทพญ.โสภิต รัตนอุมาวงศ์
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.อุสา สัจจปาละ
ทันตกรรมโรคเหงือ

ทพ.ณัฐภัทร ปาไหน
ทันตกรรมทั่วไป

ทพญ.สิริรัตน์ มโนภินิเวศ
ทันตกรรมทั่วไป

ภาพบรรยากาศคลินิก

อัตราค่าบริการรักษาฟัน

โปรโมชั่นทำฟัน

คำชมจากคนไข้ของเรา

ดูที่ตั้งสาขาของ คลินิกทันตกรรมสกายเทรน ใกล้บ้านท่าน

โปรทำฟัน
โปรจัดฟัน
เลือกสาขา