คลินิกทันตกรรมชิดลม สกายเทรน

คลินิกทันตกรรมชิดลม สกายเทรน

993-995 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพีนี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Website : chidlomskytraindentalclinic.com/
Facebook : www.facebook.com/chidlomskytraindental
Line@ : @Chidlomskydental
IG: chidlomskytraindental
Mail : chidlomskytraindental@gmail.com

แผนที่

call
หรือโทร 092-4663226

line
หรือ @Chidlomskydental (มี @นำหน้า)

ทีมทันตแพทย์
ชิดลมสกายเทรน

ทพญ.ธนวรรณ ผณินทรารักษ์
ศัลยกรรมช่องปาก

ทพญ.ณัฏฐิยา ศิริวัฒน์
ทันตกรรมทั่วไป

ทพญ.ปุณญิศา แซ่ลิ่ม
ทันตกรรมทั่วไป

ทพญ.ณัฏฐริญา วงษ์เอี่ยม
ทันตกรรมทั่วไป

ทพ.ธีรดนย์ พงษ์เพชร
ทันตกรรมทั่วไป

ทพญ.กิจศิภรณ์ บุญอำนวย
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.พิมพ์ชนก ฟูศิริ
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.พรพรรณ จริยวิทยากุล
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.ปริยากร สุขนิยม
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.ณัฐกานต์ ไตรตานนท์
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.กรกนก ไผ่ตง
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.ญาณสิณี หงส์เลิศนภากุล
ทันตกรรมจัดฟัน

ผศ.ดร.ทพญ.กมลภัทร จรรยาประเสริฐ
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.ฐิตา ชิวะสุจินท์
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.กรกมล ลัญจนเสถียรชัย
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.ศตครัณ ชาญชัยฤกษ์
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพ.คงกฤษ เตชะอภัยคุณ
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพ.ธีรศักดิ์ นครน้อย
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.กัญวรา วิโรจน์สกุลชัย
ทันตกรรมทั่วไป

ทพ.พงษ์พันธ์ ชินหทัยวัฒน์
รากฟันเทียม

ภาพบรรยากาศคลินิก

อัตราค่าบริการรักษาฟัน

โปรโมชั่นทำฟัน

โปรโมชั่นจัดฟัน @SkytrainDentalGroup

เฉพาะสาขาเปิดใหม่ล่าสุด
“คลินิกทันตกรรมชิดลมสกายเทรน”

รายละเอียดการชำระค่ารักษาสำหรับโปรโมชั่นจัดฟัน

ครั้งที่ 1
– ปรึกษาจัดฟันกับทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน (ฟรี)
– หากตัดสินใจจัดฟัน จะต้องทำการ พิมพ์ฟัน เอ็กซเรย์ และถ่ายรูปสำหรับวางแผนการจัดฟัน
– มีค่าใช้จ่าย 699 บาท

ครั้งที่ 2 เคลียร์ช่องปาก
– ค่าใช้จ่ายไม่รวมกับโปรโมชั่นจัดฟัน ซึ่งการเคลียร์ช่องปากมากหรือน้อย ขึ้นกับปัญหาสุขภาพฟันของแต่ละบุคคล
– มีส่วนลด การเคลียร์ช่องปากก่อนจัดฟัน 10%
– สามารถทำพร้อมกับการปรึกษาจัดฟันในวันแรกได้เลย

ครั้งที่ 3
– ติดเครื่องมือจัดฟัน สำหรับฟันบน
– มีค่าใช้จ่าย 699 บาท

ครั้งที่ 4
– ติดเครื่องมือจัดฟัน สำหรับฟันล่าง
– มีค่าใช้จ่าย 699 บาท

ครั้งถัดๆไป
– มีค่าใช้จ่ายในการปรับเครื่องมือ เดือนละ 1,500 บาท
– ชำระจนครบค่ารักษาตามที่ทันตแพทย์ได้คุยไว้
– แนะนำให้ขูดหินปูน และเคลือบฟลูออไรด์ ทุก 6 เดือนในขณะจัดฟัน

เมื่อจัดฟันเสร็จ
– พิมพ์ฟัน เพื่อทำ รีเทนเนอร์ สำหรับฟันบน และฟันล่าง เป็นการคงสภาพฟันภายหลังจัดฟัน
– ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡

จัดฟัน ราคาพิเศษ โดยทันตแพทย์เฉพาะทาง
แรกเข้าเพียง 699* บาท
แถมฟรี 10* รายการ เคลียร์ช่องปากลดเพิ่มอีก 10%*
.

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือติดต่อสอบถาม
m.me/skytraindentalclinics
.
รายการฟรีค่าบริการจากโปรโมชั่น
————————-
➡ ฟรี พิมพ์ปาก เพื่อใช้ในการวางแผนการรักษา
➡ ฟรี ถ่ายรูป เพื่อใช้ในการวางแผนการรักษา
➡ ฟรี ตรวจฟันทั้งปาก เพื่อวางแผนการรักษา
➡ ฟรี ขูดหินปูน 900 (ใช้สิทธิประกันสังคม)
➡ ฟรี เอกซเรย์เช็คฟันผุ ก่อนติดเครื่องมือจัดฟัน
➡ ฟรี เคลือบฟลูออไรด์ (4 ครั้งหลังขูดหินปูนในช่วงจัดฟัน)
➡ ฟรี ติดเครื่องมือ (ในกรณีที่เครื่องมือหลุด 1 ตัวแรก)
➡ ฟรี ฟอกสีฟันที่บ้าน 1 ชุด
➡ ฟรี รีเทนเนอร์ (1 คู่)
➡ ฟรี ปรับรีเทนเนอร์

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามรายละเอียดอีกครั้ง

ดูที่ตั้งสาขาของ คลินิกทันตกรรมสกายเทรน ใกล้บ้านท่าน

โปรทำฟัน
โปรจัดฟัน
เลือกสาขา