คลินิกทันตกรรมชิดลม สกายเทรน

คลินิกทันตกรรมชิดลม สกายเทรน

993-995 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพีนี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
(คลินิกอยู่ใต้รถไฟฟ้า สถานีชิดลม ทางออกประตู 3 ตรงข้ามโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย)

นัดปรึกษาฟรี โทรcall

Add เพื่อนใน Lineline

แผนที่

ทีมทันตแพทย์
ชิดลมสกายเทรน


ทพญ.ธันยพร วัฒนากรแก้ว
ทันตกรรมทั่วไป

ทพญ.ณัฐกานต์ ไตรตานนท์
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.กรกนก ไผ่ตง
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.ญาณสิณี หงส์เลิศนภากุล
ทันตกรรมจัดฟัน

ผศ.ดร.ทพญ.กมลภัทร จรรยาประเสริฐ
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.ฐิตา ชิวะสุจินท์
ทันตกรรมจัดฟัน


ทพญ.กรกมล ลัญจนเสถียรชัย
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.ศตครัณ ชาญชัยฤกษ์
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพ.คงกฤษ เตชะอภัยคุณ
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพ.ธีรศักดิ์ นครน้อย
ทันตกรรมจัดฟัน


ทพญ.ฐิตาภา ลีลาปิยมิตร
ทันตกรรมจัดฟัน


ทพญ.วิรดา วานิชรัตน์
ทันตกรรมรักษารากฟัน


ทพญ.ณัฐการ โรจน์กาญจนพร
ทันตกรรมจัดฟัน


ทพ.ธนวัฒน์ สายเจริญ
ศัลยกรรมช่องปาก


ดร.ทพญ.พรพรรณ จริยวิทยากุล
ทันตกรรมจัดฟัน

ภาพบรรยากาศคลินิก

อัตราค่าบริการรักษาฟัน

โปรโมชั่นทำฟัน

รีวิวจากคนไข้

ดูที่ตั้งสาขาของ คลินิกทันตกรรมสกายเทรน ใกล้บ้านท่าน

โปรทำฟัน
โปรจัดฟัน
เลือกสาขา