คลินิกทันตกรรมราม 2

หรือโทร 0813534305

หรือ @Ram2dentalClinic (มี @ นำหน้า)

คลินิกทันตกรรมราม 2

6/646-7 ถนนรามคำแหง2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ

Website : www.ram2dentalclinic.com
E-mail : info@ram2dentalclinic.com
Facebook : www.facebook.com/ram2dental

แผนที่

ทีมทันตแพทย์
ราม 2

ทพญ.ปวีณรัตน์ กอนโด (อัครทรงทรัพย์)
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.นภาพร  กิตติถาวรกุล
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.จันทิรา อุดวงศ์เสรี
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพ. ประสารพงษ์ พงษ์สามารถ
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.พิมพ์สิริ กันท์พิทยา
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.วิไลรัตน์  ทัศนเศรษฐ์
ทันตกรรมทั่วไป

ทพ.กานต์  สิริเกียรติ
ทันตกรรมทั่วไป

ทพญ.วาริน วิภูนิติศีลกุล
ทันตกรรมทั่วไป

ทพญ.กนกขวัญ พิพิธสมบัติ
ทันตกรรมประดิษฐ์ (ฟันปลอม)

ทพญ.ปิติชไม ภิรมย์ภกดิ์
ทันตกรรมประดิษฐ์ (ฟันปลอม)

ทพญ.อุสา สัจจปาละ
ทันตกรรมรักษาโรคเหงือก

ทพ.สุรพันธ์ สีขำ
ทันตกรรมรักษารากฟัน

ทพ.เจนกฤษฏิ์ อุปดิสสกุล
ทันตกรรมศัลยกรรมช่องปาก

ทพญ.ศิรประภา ศรีทองสุข
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.จุติพร ไพรวัฒนานุวัฒน์
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพ.ประสิทธิ์ วงค์สุภา
ทันตกรรมทั่วไป

ภาพบรรยากาศคลินิก

อัตราค่าบริการรักษาฟัน

โปรโมชั่นทำฟัน

คำชมจากคนไข้ของเรา

ดูที่ตั้งสาขาของ คลินิกทันตกรรมสกายเทรน ใกล้บ้านท่าน