คลินิกทันตกรรม ราม 2 สไมล์

หรือโทร 0986563965

หรือ @ram2smiledental (มี @ นำหน้า)

คลินิกทันตกรรมราม 2 สไมล์

154 ม.8 ถนนรามคำแหง2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพ 10250 (ตรงข้าม ม.ราม2 ใกล้กับ KFC)

Website : www.ram2smiledental.com
E-mail : info@ram2smiledental.com
Facebook : www.facebook.com/Ram2smiledental

แผนที่

ทีมทันตแพทย์
ราม 2 สไมล์

ทพญ.พิรุณ เหลืองโรจนกุล
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.จันทิรา อุดวงศ์เสรี
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.ศิรประภา ศรีทองสุข
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.พรรณปพร นิมศรีสุขกุล
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.กนกรัตน์ กังวาลไกล
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.ปาณิศา พีรวณิรกุล
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.วรรธิดา จิตตานนท์
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพ.โอภาส วิวัฒน์วรกุล
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพ.ยุทธศักดิ์ เสียงฉ่ำ
ทันตกรรมทั่วไป

ทพญ.อุสา สัจจปาละ
ทันตกรรมรักษาโรคเหงือก

ทพ.สุรพันธ์ สีขำ
ทันตกรรมรักษารากฟัน

ทพ.เจนกฤษฏิ์ อุปดิสสกุล
ทันตกรรมศัลยกรรมช่องปาก

ทพ.ประสานพงษ์ พงษ์สามารถ
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพ. อธิศ กัณวเศรษฐ
ทันตกรรมทั่วไป

ทพ.ประสิทธิ์ วงค์สุภา
ทันตกรรมทั่วไป

ภาพบรรยากาศคลินิก

อัตราค่าบริการรักษาฟัน

โปรโมชั่นทำฟัน

คำชมจากคนไข้ของเรา

ดูที่ตั้งสาขาของ คลินิกทันตกรรมสกายเทรน ใกล้บ้านท่าน

โปรทำฟัน
โปรจัดฟัน
เลือกสาขา