คลินิกทันตกรรมสะพานควายสกายเทรน

คลินิกทันตกรรม
สะพานควายสกายเทรน

โปรโมชั่นทำฟัน

อัตราค่าบริการรักษาฟัน

นัดปรึกษาฟรี โทรcall

Add เพื่อนใน Lineline

ทีมทันตแพทย์
สะพานควายสกายเทรน

ทพญ.ชมภูนุช ศรีผดุงพร
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.ทิพย์สุภา เพียวประเสริฐ
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.ปานฤทัย นุตสถิตย์ (พีชผล)
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.ฐิตา ชิวะสุจินต์
ทันตกรรมจัดฟัน

ผศ.ดร.ทพญ.กมลภัทร จรรยาประเสริฐ
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.สุทธินี โชติค้ำวงศ์
ทันตกรรมจัดฟัน


ทพญ.พรรณพิมพ์ ชาญเชาวน์กุล
ทันตกรรมจัดฟัน


ทพญ.ชนิกานต์ สุขเกษม
ทันตกรรมฟันปลอม


ทพญ.วิรดา วานิชนัตน์
ทันตกรรมรักษารากฟัน


ทพ.ธนภัทร ปฐมกุลมัย
ทันตกรรมจัดฟัน


ทพญ.ลลิตา เจริญเมือง
ศัลยกรรมช่องปาก


ทพญ.ศิรดา พัฒนพัวพันธุ์
ทันตกรรมทั่วไป


ทพ.ธนพจน์ นิลโมจน์
ทันตกรรมรากฟันเทียม

ขั้นตอนการติดเครื่องมือจัดฟัน

1.ขัดฟันด้วยผงขัดฟัน
2.เตรียมผิวฟันให้แห้ง
3.ใช้กรดกัดฟันหยดไปที่ผิวฟัน
4.ทาน้ำยาเชื่อมเพื่อเตรียมยึดกับเหล็กจัดฟัน
5.ฉายแสงด้วยเครื่องฉายแสงเพื่อให้น้ำยาเชื่อมแข็งตัว
6.ยึดเหล็กจัดฟันกับผิวฟัน
7.ปรับมุม และตำแหน่งของเหล็กจัดฟันให้ถูกต้อง
8.ทำการฉายแสงอีกครั้ง
9.ทำการยึดลวดจัดฟันให้อยู่กับเหล็กจัดฟันด้วยยาง

ทดลองเลือกสียางจัดฟันที่เหมาะกับคุณ

รีวิวจากคนไข้

คลินิกทันตกรรมสะพานควายสกายเทรน

600/3-4 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400

นัดปรึกษาฟรี โทรcall

Add เพื่อนใน Lineline

แผนที่

ทำไมจะต้องทำฟันจัดฟันกับสกาย

ดูที่ตั้งสาขาของ คลินิกทันตกรรมสกายเทรน ใกล้บ้านท่าน

โปรทำฟัน
โปรจัดฟัน
เลือกสาขา