คลินิกทันตกรรมสยาม สเตชั่น

call

หรือโทร 086-3070109

line

หรือ @siamstationdentist (มี @นำหน้า)

คลินิกทันตกรรมสยาม สเตชั่น

328-329 ชั้น 3 อาคารเซ็นเตอร์พ้อย ออฟ สยามสแควร์ ถนนพระราม1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

Website : www.siamstationdental.com
E-mail : info@siamstationdental.com
Facebook : www.facebook.com/ssdcdentalclinic

แผนที่

ทีมทันตแพทย์
สยาม สเตชั่น

ทพ.จิรวัฒน์ อรุณากูร
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพ.วันเดช วชิรเสรีชัย
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.วงศ์รักษ์ วงศ์สมุทร
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพ.ณฐพงศ์ เหล่าพงศ์พุฒิ
ทันตกรรมทั่วไป

ทพญ.ปิยพร เฟื่องฟู
ทันตกรรมทั่วไป

ทพญ.อุสา สัจจปาละ
ทันตกรรมรักษาโรคเหงือก

ทพญ. พิศภาภรณ์ หวังเพิ่มธรรม
ทันตกรรมประดิษฐ์ (ฟันปลอม)

ทพ.ประสิทธิ์ วงค์สุภา
ทันตกรรมทั่วไป

ทพญ.ศุภิศา พฤฒิพฤษ
ทันตกรรมรักษารากฟัน

ทพ.บัณฑูร โชติวรรณพร
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.หทัยรัตน์ รื่นอารมณ์
ทันตกรรมจัดฟัน

ภาพบรรยากาศคลินิก

อัตราค่าบริการรักษาฟัน

โปรโมชั่นทำฟัน

คำชมจากคนไข้ของเรา

ดูที่ตั้งสาขาของ คลินิกทันตกรรมสกายเทรน ใกล้บ้านท่าน

โปรทำฟัน
โปรจัดฟัน
เลือกสาขา