คลินิกทันตกรรมสุขุมวิท สกายเทรน

คลินิกทันตกรรมสุขุมวิท สกายเทรน

3079/14-15 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ

Website : sukhumvitskytraindental.com
E-mail : info@dental2thailand.com
Facebook : www.facebook.com/sukhumvitskytrain

แผนที่

call
หรือโทร 086-3166009

line
หรือ @Sukhumvitskytrain (มี @นำหน้า)

ทีมทันตแพทย์
สุขุมวิท สกายเทรน

ทพญ.จุไรพร กมลวิศิษฏ์
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.ปวีณรัตน์ กอนโด (อัครทรงทรัพย์)
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.อัญญานี แสงหิรัญ
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.พรนภา ลีลาสินเจริญ
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.ปจิมา ไทยธรรมยานนท์
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.วนิดา เครือสุวรรณ
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.วิภาภรณ์ วนาลีสุขสันต์
ทันตกรรมทั่วไป

ทพญ.เศาวริน รักนาค
ทันตกรรมทั่วไป

ทพญ.อุสา สัจจปาละ
ทันตกรรมรักษาโรคเหงือก

ทพ.บัณฑูร โชติวรรณพร
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.ปิยพร เฟื่องฟู
ทันตกรรมทั่วไป

ทพญ.สุทธินี โชติค้ำวงศ์
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.ปานฤทัย นุตสถิตย์ (พีชผล
ทันตกรรมจัดฟัน

ภาพบรรยากาศคลินิก

อัตราค่าบริการรักษาฟัน

โปรโมชั่นทำฟัน

คำชมจากคนไข้ของเรา

ดูที่ตั้งสาขาของ คลินิกทันตกรรมสกายเทรน ใกล้บ้านท่าน

โปรทำฟัน
โปรจัดฟัน
เลือกสาขา