คลินิกทันตกรรมอุดมสุข สกายเทรน

call
หรือโทร 088-3293456

line
หรือ @Udomsukskydental (มี @นำหน้า)

คลินิกทันตกรรมอุดมสุข สกายเทรน

3983, 3985 ถ.สุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

Website : www.udomsukskytraindental.com
E-mail : info@udomsukskytraindental.com
Facebook : www.facebook.com/udomsukskytraindental

แผนที่

ทีมทันตแพทย์
อุดมสุข สกายเทรน

ทพญ.พิรุณ  เหลืองโรจนกุล
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.กนกวรรณ ทรัพย์รุ่งโรจน์
ทันตกรรมจัดฟัน

ผศ.ดร.ทพญ.กมลภัทร จรรยาประเสริฐ
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.สุชาดา หลิมศิริวงษ์
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.ถิรนันท์  วงศ์สว่างธรรม
ทันตกรรมทั่วไป

ทพญ.นิโลบล วงศ์สายตา
ทันตกรรมทั่วไป

ทพญ.วิภาวี  พุกประเสริฐ
ทันตกรรมทั่วไป

ทพญ.วรประภา  มโนมัยวงศ์
ทันตกรรมประดิษฐ์ (ฟันปลอม)

ทพญ.ปทุมมาศ อลิสานันท์
ทันตกรรมรักษารากฟัน

ทพ.ณัฐพงค์ กันทะวงค์
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.ทิพานัน ญานิสราพันธ์
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.อักษรินทร์ วสุเมธารัศมิ์
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพ.อธิษฐ์ คณุตม์วงศ์
ทันตกรรมทั่วไป

ทพญ.อุสา สัจจปาละ
ทันตกรรมรักษาโรคเหงือก

ทพญ. สุดารัตน์ วงศ์ภัทรกุล
ทันตกรรมทั่วไป

ทพ.ณัฐวัจน์ ศุภชวโรจน์
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพ.อนุพงศ์ สุรเศรณีวงศ์
ศัลยกรรมช่องปาก

ภาพบรรยากาศคลินิก

อัตราค่าบริการรักษาฟัน

โปรโมชั่นทำฟัน

คำชมจากคนไข้ของเรา

ดูที่ตั้งสาขาของ คลินิกทันตกรรมสกายเทรน ใกล้บ้านท่าน

โปรทำฟัน
โปรจัดฟัน
เลือกสาขา