อัตราค่ารักษา

อัตราค่ารักษาและบริการทางทันตกรรม

*ค่าบริการอาจแตกต่างกันในแต่ละสาขา โปรดสอบถามกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง

โปรทำฟัน
โปรจัดฟัน
เลือกสาขา