ทพญ.กนกวรรณ ทรัพย์รุ่งโรจน์

ทพญ.กนกวรรณ ทรัพย์รุ่งโรจน์
– ทันตแพทยศาสตร์บัณทิต (เกียรตินิยมอันดับ1),มหาวิทยาลัยมหิดล
– ทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล
– วุฒิบัตรทางทันตกรรมจัดฟันจากทันตแพทยสภา

Share:
โปรทำฟัน
โปรจัดฟัน
เลือกสาขา