ทพญ.ถิรนันท์ วงศ์สว่างธรรม

ทันตกรรมทั่วไป
–  Dr.Tiranun  Wongsawangtham  : General Practice
– The Degree of Doctor of Dental surgery (DSS)  : Naresuan University  (First Class Honor)
– ทพญ.ถิรนันท์  วงศ์สว่างธรรม :  ทันตแพทย์ทั่วไป
– ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร เกียรตินิยมอันดับ 1

Share:
โปรทำฟัน
โปรจัดฟัน
เลือกสาขา