ทพญ.ปทุมมาศ อลิสานันท์

ทันตกรรมเอ็นโดดอนต์ (รักษารากฟัน)
– Dr.Pathummas Alisanun
– Degree of Doctor of Dental surgery , Srinakharinwirot University
– Hidher Graduate Diploma Program in Endodontist , Srinakharinwirot University
– ทพญ.ปทุมมาศ อลิสานันท์
– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต ศรีนครินทรวิโรฒ
– ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาเอ็นโดดอนต์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

Share:
โปรทำฟัน
โปรจัดฟัน
เลือกสาขา