ทพญ.ปวีณรัตน์ กอนโด

ทันตกรรมจัดฟัน
– ทพญ.ปวีณรัตน์ กอนโด
– ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงสาขาทันตกรรมจัดฟัน, โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

Share:
โปรทำฟัน
โปรจัดฟัน
เลือกสาขา