ทพญ.พรนภา ลีลาสินเจริญ

ทันตกรรมจัดฟัน
– Dr.Pornnapa Leelasinjaroen
– Dpctor of dental surgery, Songkla University
– Maste’s Degree in orthodontics , Khon kaen University
– ทพญ.พรนภา ลีลาสินเจริญ
– ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เกียรตินิยมอันดับ 2
– ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงสาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Share:
โปรทำฟัน
โปรจัดฟัน
เลือกสาขา