ทพญ.พรรณปพร นิมศรีสุขกุล

ทพญ.พรรณปพร นิมศรีสุขกุล : ทันตกรรมจัดฟัน
– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยมอันดับ 1
– ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขา ทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Share:
โปรทำฟัน
โปรจัดฟัน
เลือกสาขา