ทพญ.พิมพ์สิริ ศิริรัตนเก้า

ทันตกรรมรักษารากฟัน
– Dr.Primsiri Sirirattanakao : Endodontist
– Doctor of Dental Surgery , Srinakharinwirot University
– Master Of Science in Dentistry (Endodontist) Srinakharinwirot University
– ทพญ.พิมพ์สิริ ศิริรัตนเก้า : ทันตกรรมรักษารากฟัน
– ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
– ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาเอ็นโดดอนต์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

Share:
โปรทำฟัน
โปรจัดฟัน
เลือกสาขา