ทพญ.วิภาวี พุกประเสริฐ

ทันตกรรมทั่วไป
– Dr.Wipawee  Puyprasert : General Practice
– The Degree of Doctor of Dental surgery (DSS)  : Chiang-mai University
– ทพญ.วิภาวี  พุกประเสริฐ :  ทันตแพทย์ทั่วไป
– ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Share:
โปรทำฟัน
โปรจัดฟัน
เลือกสาขา