ทพญ.สุชาดา หลิมศิริวงษ์

ทพญ.สุชาดา หลิมศิริวงษ์ : ทันตแพทย์จัดฟัน
– ทันตแพทยศาสตร์บัณทิต มหาวิทยาลัยรังสิต
– ทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
– ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทพญ.สุชาดา หลิมศิริวงษ์ : ทันตกรรมจัดฟัน

Share:
โปรทำฟัน
โปรจัดฟัน
เลือกสาขา