ทพญ.โสภิต รัตนสุมาวงศ์

ทันตกรรมทั่วไป
– Dr.Sopit  Rattanasumawong  : General Practice
– The Degree of Doctor of Dental surgery (DSS)  : Srinakharinwirot University  (Seacon Class Honor)
– ทพญ.โสภิต  รัตนสุมาวงศ์ :  ทันตแพทย์จัดฟัน
– ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เกียรตินิยมอันดับ 2

Share:
โปรทำฟัน
โปรจัดฟัน
เลือกสาขา