ทพ.ประสานพงษ์ พงษ์สามารถ

ทพ.ประสานพงษ์ พงษ์สามารถ
– ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงสาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล

Share:
โปรทำฟัน
โปรจัดฟัน
เลือกสาขา