Services

จัดฟัน

บริการจัดฟัน ( Orthodontic ) ทันตกรรมจัดฟัน เพื่อรักษาเกี่ยวกับการแก้ไขการเรียงตัวของฟัน เช่น ฟันซ้อนเก ฟันยื่น ฟันห่าง ฟันล่างคร่อมฟันบน …

อุดฟัน

บริการอุดฟัน ( Tooth Filling ) การอุดฟันเป็นการรักษาทางทันตกรรมอย่างหนึ่ง เป็นวิธีที่ทันตแพทย์มักจะให้คำแนะนำสำหรับผู้ที่มีปัญหาฟันผุ …

ขูดหินปูน

บริการขูดหินปูน ( Tooth Scaling ) ทันตแพทย์จะทำการขูดหินปูนออก ทั้งเหนือเหงือกและใต้เหงือก เพื่อรักษาโรคเหงือกอักเสบ ช่วยทำให้ร่องฟันสะอาด …

ฟอกสีฟัน

บริการการฟอกสีฟัน ( Tooth Whitening / Bleaching ) ช่วยขจัดคราบแบคทีเรียที่สะสมเป็นเวลานาน ช่วยเพิ่มบุคลิกภาพที่ดูดีให้กับผู้ที่ฟอกสีฟัน …

ถอนฟัน

บริการถอดฟัน ( Tooth Extraction ) การถอนฟัน เป็นวิธีการรักษาทางทันตกรรมที่ทันตแพทย์จะทำให้ในกรณี ฟันผุขั้นรุนแรง ฟันโยก ฯลฯ ….

ผ่าฟันคุด

บริการผ่าฟันคุด ( Impacted Tooth Removal ) ฟันคุด คือ ฟันที่ไม่สามารถขึ้นได้เต็มที่ตามปกติ โดยมากมักจะเป็นในฟันกรามซี่สุดท้าย ….

ครอบฟัน

บริการครอบฟัน ( Dental Crown ) การทำครอบฟัน ทันตแพทย์จะทำการรักษาด้วยการทำครอบฟันในกรณีที่มีการสูญเสียฟันไปเกือบทั้งซี่ …

ทำสะพานฟัน

บริการทำสะพานฟัน ( Bridge ) หรือ ฟันปลอมแบบติดแน่น จะให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นฟันอันเดิมของตัวเอง แต่เป็นธรรมชาติมากกว่าฟันปลอมแบบถอดได้ …

ทำรากฟันเทียม

บริการทำรากฟันเทียม ( Implants ) ทันตกรรมรากฟันเทียม เป็นอีกวิธีหนึ่งของการรักษาทางทันตกรรม ที่จะช่วยให้ผู้ที่มีปัญหาสูญเสียฟันไปจากสาเหตุต่างๆ …

รักษารากฟัน

บริการรักษารากฟัน ( Endodontics ) เป็นการรักษาทางทันตกรรมเพื่อต้องการเก็บฟันไว้ หลีกเลี่ยงการถอนฟัน ในกรณีที่คนไข้มีปัญหาในช่องปาก …

รักษาโรคเหงือกอักเสบ

บริการรักษาโรคเหงือกอักเสบ ( Periodontics ) โรคเหงือกอักเสบ เป็นสภาวะการตอบสนองของเนื้อเยื่อและเหงือกในช่องปากที่มีต่อเชื้อโรคต่างๆ ที่สะสม …

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

บริการรักษาฟันสำหรับเด็ก ( Pedodontics ) ทันตกรรมเด็ก โดยทันตแพทย์เฉพาะสำหรับเด็ก การทำฟันสำหรับเด็ก ในช่วงแรกที่เด็กฟันน้ำนมขึ้น …

โปรทำฟัน
โปรจัดฟัน
เลือกสาขา