ฟอกสีฟัน

04-%e0%b8%9f%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b8%9f%e0%b8%b1%e0%b8%99

การฟอกสีฟัน

เพราะการฟอกสีฟันจะทำให้ฟันมีสีขาว ส่งผลทำให้บุคลิกภาพดูดี อ่อนวัย สดใส สามารถยิ้มได้อย่างมั่นใจ นอกจากนี้ยังทำให้สุขภาพในช่องปากดีขึ้นอีกด้วย จะทำให้ผู้ที่ฟอกสีฟันมีสุขภาพเหงือกและฟันที่แข็งแรง

เหตุผลที่ควรฟอกสีฟัน

การฟอกสีฟันมีประโยชน์หลายประการ ทั้งช่วยขจัดคราบแบคทีเรียที่สะสมเป็นเวลานาน ช่วยเพิ่มบุคลิกภาพที่ดูดีให้กับผู้ที่ฟอกสีฟัน เพิ่มความมั่นใจเมื่อต้องยิ้มกว้างๆให้กับผู้คนรอบข้าง ช่วยเสริมสร้างความประทับใจให้กับทุกคนที่ได้พบเห็นพูดคุยด้วย เพราะฟันสีขาวสดใสเป็นองค์ประกอบในการช่วยสร้างบุคลิกภาพที่ดี ดูดีมีเสน่ห์ได้มากขึ้นกว่าเดิม นอกจากการฟอกสีฟันจะทำให้ฟันขาวสวยอย่างมั่นใจแล้ว ขั้นตอนการฟอกสีฟันยังปลอดภัยไม่มีผลข้างเคียงใดๆต่อฟันอีกด้วย

วิธีการฟอกสีฟัน

การฟอกสีฟันมีด้วยกันหลายวิธี ได้แก่

1. การฟอกสีฟันด้วยตัวเองที่บ้าน

วิธีนี้เป็นการฟอกสีฟันที่สามารถทำด้วยตัวเองที่บ้านได้ ใช้สารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ความเข้มข้นต่ำ จะเน้นความสม่ำเสมอในการฟอกสีฟันในแต่ละวันของตัวคุณเองจึงได้ผลลัพธ์ที่ดี ทันตแพทย์จะเป็นผู้จัดชุดฟอกสีฟันที่บ้านให้กับคุณ และให้คุณกลับไปทำเองที่บ้านในช่วงเวลาหนึ่ง และทันตแพทย์จะนัดมาประเมินผลอีกครั้งตามระยะเวลาที่กำหนด

2. การฟอกสีฟันด้วยทันตแพทย์ทำในคลินิก

วิธีนี้เป็นการฟอกสีฟันที่สามารถทำโดยทันตแพทย์ ใช้เวลาทำประมาณ 1-2 ชั่วโมง ใช้สารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ความเข้มข้นสูง ซี่งการฟอกสีฟันในคลินิกก็มีหลายแบบ เช่น การฟอกสีฟันด้วยแสงเย็น (Cool-Light Teeth Whitening), การฟอกสีฟันด้วยเลเซอร์ (Laser Teeth Whitening) เป็นต้น

3. การฟอกสีฟันด้วยทันตแพทย์ทำในคลินิกร่วมกับการฟอกสีฟันที่บ้านอย่างต่อเนื่อง

วิธีนี้เป็นการฟอกสีฟันที่ทำร่วมกันระหว่างแบบที่ 1 กับแบบที่ 2 โดยอันดับแรกจะทำการฟอกสีฟันด้วยทันตแพทย์ที่คลินิกก่อน เพื่อให้ฟันมีสีขาวขึ้น และหลังจากนั้นจึงสามารถกลับไปทำต่อเองที่บ้าน เพื่อเป็นการคงสภาพความขาวไว้ได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการฟอกสีฟันด้วย 2 วิธีนี้ร่วมกันจะทำให้สีของฟันขาวขึ้นมาก และอยู่ได้นานขึ้น

4. การฟอกสีฟันโดยใช้สารฟอกสีฟันที่ซื้อได้เองตามร้านค้า

เป็นการฟอกสีฟันที่ใช้สารไฮโดรเปอร์ออกไซด์ที่มีความเข้มข้นต่ำ ในรูปแบบที่วางขายโดยทั่วไป

5. การฟอกสีฟันที่ตายแล้ว ซึ่งมีสีคล้ำมากกว่าฟันซี่ข้างเคียงอย่างชัดเจน

เป็นวิธีการฟอกสีฟันในฟันที่เปลี่ยนสี เนื่องจากฟันได้รับการกระทบกระเทือนทำให้เกิดการคั่งของเลือดภายในท่อเนื้อฟัน ทันตแพทย์จะใส่สารฟอกสีฟันข้างในตัวฟันที่มีสีคล้ำแล้วทิ้งไว้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง หลังจากนั้นทันตแพทย์จะนัดมาเพื่อทำการเปลี่ยนน้ำยาฟอกสีฟันที่ใส่ไว้ในตัวฟัน ทำเช่นนี้จนฟันมีสีขาวขึ้นจนเป็นที่พอใจ หรือฟันมีสีขาวเท่ากับฟันซี่ข้างเคียง

ฟันลักษณะไหนที่ไม่สามารถฟอกสีฟันได้

ทันตแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาว่าคนไข้แต่ละคนสามารถรับการฟอกสีฟันได้หรือไม่ เพราะหากมีบางกรณีที่อาจจะทำไม่ได้ เนื่องจากหากทำแล้วอาจจะมีผลข้างเคียงที่ไม่ดีตามมา เช่น กรณี คนไข้ที่มีปัญหาโรคเหงือก ฟันผุ เหงือกอักเสบ ฟันร้าว หรือเหงือกร่น เพราะผู้ที่มีปัญหาเหล่านี้อาจจะมีโอกาสเกิดอาการเสียวฟันได้มากกว่าปกติในระหว่างที่ทำการฟอกสีฟันได้

วิธีการดูแลรักษาฟันหลังการฟอกสีฟัน

สำหรับผู้ที่ได้ทำการฟอกสีฟันแล้ว การดูแลรักษาฟันให้ขาวสวยตลอดไปเป็นสิ่งที่ควรจะทำ เป็นอย่างไรบ้างนั้น มีวิธีการดังต่อไปนี้

  • หลีกเลี่ยงการใช้น้ำยาบ้วนปาก หรือใช้ยาสีฟันที่มีสีเข้ม
  • หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหาร หรือเครื่องดื่มที่มีสีเข้ม เพราะอาจทำให้เกิดคราบสีสะสมบนตัวฟัน
  • หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ เพราะอาจทำให้เกิดคราบสีสะสมบนตัวฟัน
  • แปรงฟันให้สะอาด อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง และควรใช้ไหมขัดฟันเพื่อขจัดสี และคราบบนผิวฟันตามซอกฟัน
  • ควรพบทันตแพทย์ทุก 6 เดือน เพื่อรับการแนะนำสำหรับการดูแลรักษาฟันให้เป็นปกติอยู่เสมอ เช่น การขูดหินปูนที่ควรจะขูดหินปูนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เป็นต้น

ความปลอดภัยในการฟอกสีฟัน

มีผลการวิจัยในเรื่องการฟอกสีฟันว่าปลอดภัย พบว่าการทำการฟอกสีฟันไม่มีผลข้างเคียงต่อเหงือกและฟัน แต่มีข้อควรคำนึงก็คือ ควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีการรับรองจากสถาบันทางการแพทย์ที่ได้รับการยอมรับ และควรปฏิบัติตามคำแนะนำของทันตแพทย์อย่างเคร่งครัด

หลังฟอกสีฟันอาจจะเกิดอาการเสียวฟัน ดูแลรักษาอย่างไร

ด้วยสารฟอกสีฟันมีความเข้มข้นสูงที่อาจจะทำให้คนไข้ที่รับการฟอกสีฟันจะมีอาการเสียวฟันได้ โดยปกติอาการนี้จะหายไปหลังทำการฟอกสีฟันราว 4-8 ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม หากมีอาการเสียวฟัน สามารถทำการดูแลรักษาในเบื้องต้นได้ดังนี้

  • แปรงฟันด้วยยาสีฟันที่ช่วยลดอาการเสียวฟัน
  • ปรึกษาทันตแพทย์เพื่อช่วยแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดอาการเสียวฟัน
  • กรณีใช้ฟันยางสำหรับฟอกสีฟันด้วยตัวเอง ควรปรับเวลาในการใส่ฟันยางให้ลดลง หรือลดความถี่ในการใส่ฟันยางลง
  • แปรงฟันให้สะอาด หมั่นดูแลสุขภาพฟันให้แข็งแรงอยู่เสมอ

หลังฟอกสีฟันแล้วก็จะต้องรักษาสุขภาพฟันให้สะอาดและแข็งแรงอยู่เสมอ ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง เพราะหากทุกคนดูแลรักษาฟันให้ดี สิ่งที่จะตามมาคือสุขภาพฟันที่สวยงาม ส่งผลต่อบุคลิกภาพของทุกคน อย่าลืมนะคะ รอยยิ้มที่มีฟันขาวสดใสสวยงามจะเป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ที่สามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่พบเจอได้

คลินิกทันตกรรม สกายเทรน เด็นทัล กรุ๊ป

เคสตัวอย่าง ก่อนและหลัง ฟอกสีฟัน

ดูที่ตั้งสาขาของ คลินิกทันตกรรมสกายเทรน ใกล้บ้านท่าน

โปรทำฟัน
โปรจัดฟัน
เลือกสาขา