อุดฟัน

02-%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%9f%e0%b8%b1%e0%b8%99

การอุดฟัน

การอุดฟัน เป็นการรักษาทางทันตกรรมอย่างหนึ่ง เป็นวิธีที่ทันตแพทย์มักจะให้คำแนะนำสำหรับผู้ที่มีปัญหาฟันผุ ฟันแตกหรือฟันบิ่น ฟันสึก หรือฟันกร่อน เพื่อป้องกันไม่ให้รอยโรคนั้นลุกลามไปมากกว่าเดิมที่เป็นอยู่ และยังเป็นการคงสภาพฟันซี่ข้างเคียงให้สวยงาม และใช้งานได้ตามปกติเหมือนเดิม

โดยปกติแล้วการอุดฟันจะใช้สำหรับการทดแทนเนื้อฟันที่สูญเสียไปเพียงบ้างส่วน ยังสามารถทำการบูรณะให้กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิม แต่ถ้าหากมีฟันผุรุนแรง มีการสูญเสียเนื้อฟันที่มากเกินไป อาจจะใช้วิธีอุดฟันไม่ได้ ทันตแพทย์จะเป็นผู้ที่วินิจฉัยว่าสามารถทำการรักษาโดยการอุดฟันได้อีกหรือไม่โดยการตรวจภายในช่องปากร่วมกับการเอ็กซเรย์ฟันซี่นั้นๆและฟันซี่ข้างเคียง

โดยทั่วไปทันตแพทย์จะทำการวินิจฉัย และวางแผนการรักษาว่าจะให้การรักษาโดยการอุดฟันก็ต่อเมื่อ ทันตแพทย์ได้พิจารณาแล้วว่า ฟันซี่ที่ผุไม่ลุกลามไปถึงข้างในโพรงประสาทฟัน และสภาพฟันโดยรวมของฟันซี่ที่จะอุดควรอยู่ในสภาพที่ปกติ ไม่มีอาการปวด ไม่ผุมากจนเกินไป และฟันจะต้องมีเนื้อฟันส่วนที่เหลือเพียงพอสำหรับการยึดของวัสดุที่ใช้ในการอุดฟัน

ขั้นตอนของการอุดฟัน

เริ่มแรกของขั้นตอนการอุดฟันนั้น ทันตแพทย์จะทำการตรวจสภาพฟันของคนไข้ก่อนว่า คนไข้มีปัญหาฟันมากน้อยแค่นั้น และมีฟันผุอยู่ในระดับใด สามารถทำการรักษาโดยการอุดฟันได้หรือฟัน

เมื่อพิจารณาแล้ว หากทำการอุดฟันได้ก็จะทำการกรอฟันเพื่อเป็นการเตรียมฟันให้เหมาะสมสำหรับการอุดฟัน เช่น หากฟันผุมีส่วนที่ดำ ๆ หรือมีเศษอาหารติดเข้าไป หรือฟันมีส่วนที่ผุเปื่อยยุ่ยออกมา ทันตแพทย์ก็จะกรอฟันออกเพื่อให้เหลือเนื้อฟันที่มีความแข็งแรงเท่านั้น ช่วงการกรอฟันอาจจะทำให้คนไข้รู้สึกเสียวฟันบ้าง ทันตแพทย์อาจจะมีการฉีดยาให้ก่อนทำ เพื่อลดอาการเสียวฟันจากการกรอฟัน หรืออุดฟัน

เมื่อทำการกรอฟันเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปจะเป็นขั้นตอนการใส่วัสดุอุดฟันเข้าไปในบริเวณที่ผุ ซึ่งวัสดุที่ใช้ในการอุดฟันจะมีทั้งแบบสีตะกั่ว และสีขาวเหมือนกับฟัน สำหรับวัสดุที่มีสีตะกั่วจะเรียกว่า อมัลกัม ซึ่งเมื่อทำการอุดฟันแล้วจะทำให้ส่วนที่อุดฟันไปมีสีดำ อาจทำให้ดูไม่สวยงามมากนัก

ซึ่งในปัจจุบันด้วยความก้าวหน้าของวิวัฒนาการทางทันตกรรม มีทางเลือกให้ใช้วัสดุที่มีสีขาวเหมือนฟันในการอุดฟัน โดยวัสดุนี้เรียกว่า เรซิน คอมโพสิต ซึ่งจะทำให้อุดฟันแล้วดูสวยงามเป็นธรรมชาติ และนอกจากนี้วัสดุ เรซิน คอมโพสิต ยังสามารถใช้ตกแต่งฟันเพื่อความสวยงามได้อีกด้วย

วัสดุที่ใช้ในการอุดฟัน

สำหรับวัสดุที่ใช้สำหรับการอุดฟัน แบ่งได้ 2 ชนิด

1. วัสดุที่มีสีคล้ายฟัน โดยส่วนใหญ่นิยมใช้ในการอุดฟันหน้า ด้วยเพราะฟันหน้าควรจะเน้นในเรื่องความสวยงามให้กับฟัน สีเดียวกับเนื้อฟัน เช่น วัสดุพวกเรซิน คอมโพสิต
2. วัสดุที่มีสีคล้ายตะกั่ว หรือ โลหะ โดยส่วนใหญ่ทันตแพทย์จะใช้วัสดุนี้สำหรับการอุดฟันหลัง ด้านใน บริเวณที่จะต้องรับแรงบดเคี้ยว เรียกว่า อมัลกัม ซึ่งวัสดุอมัลกัมจะมีสีที่ทำให้ดูแตกต่างจากฟันโดยทั่วไป มีผลกระทบในเรื่องของความสวยงาม

ทั้งนี้ทันตแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาเสนอประเภทของวัสดุ และคนไข้สามารถเลือกได้ว่าต้องการใช้วัสดุใดในการอุดฟันแบบไหน โดยทั้งนี้และทั้งนั้นต้องขึ้นกับปัจจัยหลายๆด้านด้วยกัน ทั้งในเรื่องของความแข็งแรง และความสวยงาม

ข้อควรปฎิบัติหลังการอุดฟัน

หากอุดฟันโดยวัสดุสีคล้ายโลหะ วัสดุที่เรียกว่า อมัลกัม นั้น มีข้อควรปฏิบัติก็คือ

  1. ผู้ป่วยไม่ควรที่จะเคี้ยวอาหารด้านที่ทำการอุดฟันเป็นเวลา 24 ชั่วโมง เนื่องจากวัสดุอมัลกัมที่ใช้อุดฟันยังไม่แข็งแรงเต็มที่ ดังนั้น จึงควรระมัดระวังเรื่องการรับประทานอาหาร เลือกรับประทานอาหารอ่อน ๆก่อน เพื่อรอให้วัสดุอมัลกัมมีความแข็งแรงเต็มที่เสียก่อน จึงจะสามารถใช้บดเคี้ยวได้ตามปกติ
  2. ต้องระวังโดยไม่ให้มีการเคี้ยวในการกระทบกับฟันในส่วนที่อุด
  3. หลังจากอุดฟันแล้วควรมาพบทันตแพทย์นัดมาตรวจดูอีกครั้งหนึ่ง เพื่อปรับแต่งให้สวยงาม และเพื่อที่ทันตแพทย์จะทำการตรวจว่าวัสดุที่ได้ทำการอุดฟันไปนั้น ยังอยู่ในสภาพที่แข็งแรง ยังมีรูปร่างที่ถูกต้อง ไม่มีการบิ่นหรือแตกหักของวัสดุอุดฟัน พร้อมที่จะสามารถใช้เคี้ยวอาหารได้ตามปกติ
  4. กรณีหากมีการแตกของวัสดุที่ได้ทำการอุดฟันไป ผลลัพธ์ที่ตามมาก็คือ อาจจะมีแตกหักการลุกลามไปจนถึงเนื้อฟันในส่วนที่ดีรอบๆวัสดุอุดฟัน จึงควรมาพบทันตแพทย์เพราะตรวจเช็ค
  5. สำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันภายหลังการอุดฟันเกิน 24 ชั่วโมง ควรงดอาหารที่ร้อนจัดหรือเย็นจัดก่อน โดยเฉพาะคนไข้มีฟันผุลึก โดยปกติแล้วคนไข้ที่ทำการอุดฟันจะมีอาการเสียวฟันที่ลดลงเรื่อย ๆ ตามระยะเวลา และถ้าหากหลังการอุดฟันเกิน 1 เดือนหากยังมีอาการเสียวฟันอีก ควรพบทันตแพทย์เพื่อทำการแก้ไขทันทีจะดีที่สุด เพราะไม่แน่ว่าอาการเสียวฟันนั้นอาจจะมาจากปัญหาฟันอย่างอื่นแทรกซ้อนก็เป็นได้

อย่างที่กล่าวไปแล้วข้างต้นว่า การอุดฟันจะเป็นวิธีที่ทันตแพทย์เลือกรักษาสำหรับผู้ที่มีปัญหาฟันผุเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือ เราทุกคนควรหมั่นดูแลรักษาสุขภาพฟันอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

หากมีอาการผุน้อย ๆ ก็รีบมาพบทันตแพทย์เพื่อทำการรักษาทันที แพทย์จะแนะนำว่าสามารถอุดฟันได้หรือไม่ เพราะหากปล่อยให้ฟันผุเป็นจำนวนมาก อาจจะทำให้อุดฟันไม่ได้ และต้องรักษาฟันโดยวิธีอื่น ทั้งการรักษารากฟัน และครอบฟัน หรือแม้กระทั่งการถอนฟัน ซึ่งเป็นวิธีที่อาจจะทำให้คนไข้ต้องมีค่ารักษาเพิ่มเติมที่สูงขึ้นไปอีก

ทำไมควรอุดฟันด้วยเซรามิกกับแพทย์เฉพาะทาง

  1. เพราะการอุดฟันด้วยเซรามิกนั้น มีหลายขั้นตอนที่ต้องใช้ความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้าน ต้องพิจารณาตั้งแต่เลือกการอุดฟันด้วยเซรามิกแทนวิธีการอื่น เช่น เลือกที่จะอุดฟันด้วยเซรามิกแทนการทำครอบฟัน เนื่องจากการอุดฟันด้วยเซรามิกจะสามารถเก็บเนื้อฟันที่ดีที่เหลือไว้ได้มากกว่าการทำครอบฟัน
  2. ต้องมีการกรอฟัน เตรียมพิมพ์ปาก ทั้งสองส่วนต้องสอดรับกัน เพื่อให้ชิ้นงานที่ทำออกมามีความพอดีมากที่สุด แนบสนิทกับโพรงฟันที่ได้กรอแต่งไว้ ภายหลังจากการยึดชิ้นงานเซรามิกแล้วคนไข้จะสามารถบดเคี้ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ความรู้สึกเหมือนธรรมชาติมากที่สุด
  3. การอุดฟันด้วยเซรามิกมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าการอุดฟันทั่วๆ ไป เนื่องจากการอุดฟันด้วยเซรามิกจะมีขั้นตอนของการรักษาที่ยุ่งยาก และมีรายละเอียดมากกว่าการอุดฟันธรรมดา ร่วมกับการที่ต้องสร้างชิ้นงานจากห้องแลป หรือห้องปฏิบัติการ จึงทำให้ราคาของชิ้นงานเซรามิกสูง เพราะฉะนั้นการอุดฟันด้วยเซรามิก จึงควรได้รับการดูแลรักษาจากทันตแพทย์เฉพาะทาง เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในทุกๆขั้นตอน รวมถึงการที่คนไข้จำเป็นต้องได้รับคำแนะนำวิธีใช้งานในการบดเคี้ยว รวมทั้งแนะนำถึงข้อควรระวังต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งาน ใช้บดเคี้ยวอาหารได้นานเท่าที่จะนานได้ ซึ่งโดยปกติก็จะสามารถอยู่ได้มากกว่า 10 ปีขึ้นไป

งานอุดฟันด้วยเซรามิกนั้น มีข้อดีดังที่กล่าวมาแล้ว และในการทำนั้นมีขั้นตอน และรายละเอียดที่แตกต่างจากการอุดฟันโดยทั่วไป ดังนั้น การเลือกปรึกษา และรับการรักษากับทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาอุดฟัน ย่อมปลอดภัย และได้คุณภาพที่พึงพอใจมากที่สุดค่ะ

คลินิกทันตกรรม สกายเทรน เด็นทัล กรุ๊ป

ดูที่ตั้งสาขาของ คลินิกทันตกรรมสกายเทรน ใกล้บ้านท่าน

โปรทำฟัน
โปรจัดฟัน
เลือกสาขา