การครอบฟัน

การครอบฟัน ทันตแพทย์จะทำการรักษาด้วยการทำครอบฟันในกรณีที่มีการสูญเสียฟันไปเกือบทั้งซี่ หรือตัวฟันถูกทำลายทำให้สูญเสียเนื้อฟันไปมากจนไม่สามารถบูรณะได้ด้วยการอุดฟัน เช่น กรณีฟันผุลุกลามไปมาก ฟันแตกหัก ฟันร้าว เป็นต้น

ซึ่งการครอบฟันจะช่วยในการเสริมสร้าง หรือฟื้นฟู บูรณะฟันซี่นั้นๆให้กลับมามีรูปร่างตามปกติ เพื่อให้สามารถใช้งานบดเคี้ยวได้ใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติมากที่สุด ซึ่งประโยชน์ของครอบฟันที่สำคัญคือจะช่วยในการคงสภาพเนื้อฟันที่เหลืออยู่ และช่วยทดแทนส่วนที่สูญเสียไป

การทำครอบฟันในฟันที่มีการแตกหรือร้าวของตัวฟัน

การครอบฟันกรณีที่มีฟันแตกร้าว จะช่วยป้องกันฟันที่แตกร้าวนั้นไม่ให้เกิดการร้าวไปมากกว่าเดิม เพราะโดยปกติเราจะใช้ฟันในการบดเคี้ยวอาหารตลอดเวลา การบดเคี้ยวจะเกิดแรงกดไปบนตัวฟัน และกระจายสู่รากฟัน ถ้าผู้ที่มีฟันร้าวและไม่ได้รับการบูรณะแก้ไข เวลาบดเคี้ยวอาหาร รอยร้าวที่เกิดขึ้นอยู่แล้วก็จะมีการลุกลาม เกิดฟันร้าวมากขึ้นเรื่อยๆ

โดยปกติแล้วระยะแรกของฟันร้าว อาจจะไม่มีอาการใดๆเลยก็ได้ แต่ถ้าไม่ได้ทำการรักษา หรือบูรณะให้ถูกต้อง การร้าวนั้นจะลุกลามไปเรื่อยๆจนอาจเกิดการเสียวฟัน ไปจนถึงปวดฟัน ซึ่งการรักษาก็จะยุ่งยากซับซ้อนขึ้นอีก

การทำครอบฟันในฟันที่มีการผุลุกลามไปมาก

นอกจากการป้องกันไม่ให้ฟันเกิดการร้าวมากไปกว่าเดิม การทำครอบฟันยังเป็นการรักษาแทนการอุดฟัน ในกรณีที่ฟันที่ผุมีการลุกลามของรอยโรคไปกว้าง ทำให้ไม่มีเนื้อฟันที่ดีเหลือเพียงพอที่จะสามารถทำการรักษาด้วยวิธีการอุดฟันได้ ซึ่งในกรณีที่เนื้อฟันเหลือน้อยการแก้ไขปัญหาด้วยการครอบฟันจึงเป็นสิ่งที่ช่วยได้ดี

การทำครอบฟันในฟันที่มีความผิดปกติเรื่องสีหรือรูปร่างตัวฟัน

การทำครอบฟันในฟันที่ต้องการแก้ไขเรื่องสีของฟันที่ไม่สม่ำเสมอ หรือกรณีที่ต้องการแก้ไขรูปร่างของตัวฟันที่ผิดปกติ การครอบฟันก็จะช่วยแก้ปัญหาของเรื่องสีฟันไม่เท่ากันได้ด้วย หรือแม้กระทั่งกรณีที่ฟันมีรูปร่างที่ผิดปกติ การทำครอบฟันก็จะเป็นข้อบ่งชี้ที่ควรทำ

กรณีที่ฟันไม่สวย ฟันห่าง ฟันเก ฟันเหลือง ปัญหาที่เกิดขึ้นสามารถแก้ไขได้ด้วยการทำครอบฟัน การทำครอบฟันจะช่วยให้คุณสามารถยิ้มได้อย่างมั่นใจ ซึ่งจะมีผลต่อบุคลิกภาพโดยรวมของคุณ สรุปได้ว่าการครอบฟันเป็นการรักษาฟันอย่างหนึ่งเพื่อแก้ไขรูปฟันให้สวย ซึ่งการครอบฟันจะช่วยปกปิดข้อบกพร่องของฟันได้หมด จึงเหมาะกับคนที่ฟันมีปัญหาข้างต้น

ขั้นตอนของการทำครอบฟัน

ก่อนจะทำการครอบฟันนั้น ทันตแพทย์จะทำการกรอแต่งฟันก่อนเพื่อให้มีพื้นที่ให้ครอบฟัน จากนั้นทันตแพทย์จะทำพิมพ์ฟัน เพื่อเป็นการทำแบบนอกช่องปาก และเป็นการทำชิ้นงานในห้องปฏิบัติการ เมื่อได้ชิ้นงานครอบฟันมาแล้ว ทันตแพทย์ก็จะทำการยึดติดครอบฟันต่อไป

คลินิกทันตกรรม สกายเทรน เด็นทัล กรุ๊ป

เคสตัวอย่าง ก่อนและหลัง ครอบฟัน

โปรโมชันครอบฟัน

– Coming Soon –

ดูที่ตั้งสาขาของ คลินิกทันตกรรมสกายเทรน ใกล้บ้านท่าน

คลินิกทำฟัน คลินิกจัดฟัน สุขุมวิท
คลินิกทำฟัน คลินิกจัดฟัน บางจาก
คลินิกทำฟัน คลินิกจัดฟัน สยาม
คลินิกทำฟัน คลินิกจัดฟัน อุดมสุข
คลินิกทำฟัน คลินิกจัดฟัน แบริ่ง
คลินิกทำฟัน คลินิกจัดฟัน อ่อนนุช
คลินิกทำฟัน คลินิกจัดฟัน ปุณณวิถี
คลินิกทำฟัน คลินิกจัดฟัน ราม 2 สไมล์
โปรทำฟัน
โปรจัดฟัน
เลือกสาขา