บริการจัดฟัน @ Skytrain Dental

จัดฟัน เป็นการรักษาทางทันตกรรมแขนงหนึ่ง ซึ่งรักษาเกี่ยวกับการแก้ไขการเรียงตัวของฟัน เช่น ฟันซ้อนเก ฟันยื่น ฟันห่าง ฟันล่างคร่อมฟันบน เป็นต้น และนอกจากการแก้ไขการเรียงตัวของฟันแล้ว การจัดฟันก็สามารถช่วยแก้ไข หรือปรับปรุงระบบการบดเคี้ยวของคุณให้เป็นปกติอีกด้วย ซึ่งการรักษาด้วยวิธีการจัดฟัน ควรจะทำภายใต้การรักษาของทันตแพทย์เฉพาะสาขาวิชาจัดฟัน เพื่อให้ผลลัพธ์ที่ออกมาภายหลังจัดฟันนั้นดีที่สุด

ทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาวิชาจัดฟัน จะเป็นผู้วินิจฉัย และวางแผนการรักษา ว่าผู้ป่วยควรจัดฟันหรือไม่ ถ้าควรจัดฟันควรจัดด้วยวิธีไหน ซึ่งการวิเคราะห์วินิจฉัยของทันตแพทย์ จะประกอบไปด้วยหลายขั้นตอนด้วยกัน อาทิเช่น ซักประวัติการรักษาทางการแพทย์ และทันตกรรม, พิมพ์โมเดลฟันบนและล่าง, เอ็กซเรย์ฟัน โครงสร้างกระดูกขากรรไกร และใบหน้า, ถ่ายภาพฟัน และการสบฟัน

ในบางคน หลังจากที่ทันตแทพย์จัดฟันได้ทำการตรวจ และวางแผนการรักษาเรียบร้อยแล้ว อาจต้องได้รับการรักษาทางทันตกรรมอย่างอื่นก่อนทำการจัดฟัน เช่น การอุดฟัน การขูดหินปูน การรักษาโรงเหงือกอักเสบ การถอนฟัน หรือการผ่าฟันคุด

ในกรณีที่ทันตแทพย์จัดฟันจะพิจารณาว่าควรถอนฟันหรือไม่นั้น จะขึ้นอยู่กับลักษณะของความผิดปกติของคนไข้ ว่าจำเป็นจะต้องถอนฟันหรือไม่ ถ้าต้องถอนฟัน จะต้องถอนกี่ซี และจะต้องถอนซี่ใดบ้าง ซึ่งแต่ละบุคคลการวางแผนการักษาตรงจุดนี้ก็จะแตกต่างกันไป ดังนั้นจึงไม่ใช่ผู้ป่วยทุกรายที่จะต้องถอนฟันก่อนจัดฟันเสมอไป โดยทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน จะต้องนำข้อมูลจากการตรวจหลายๆขั้นตอน ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นมาพิจารณาในละเอียดถี่ถ้วนก่อนการตัดสินใจวางแผนการรักษา

ข้อบ่งชี้ของผู้ที่ควรเข้ารับการรักษาจัดฟัน

  • ผู้ที่มีฟันบนยื่นออกมาข้างหน้ามาก
  • ผู้ที่มีการสบฟันแบบฟันล่างคร่อมฟันบน
  • ฟันห่าง
  • ฟันซ้อนเก
  • ฟันสบเปิด หมายถึงเมื่อสบฟันแล้ว พบว่ามีช่องว่างเปิดระหว่างฟันบนกับฟันล่าง
  • ฟันสบลึก หมายถึงเมื่อสบฟันแล้ว พบว่ามีการสบฟันที่ลึกมากกว่าปกติระหว่างฟันบน และฟันล่าง

ขั้นตอนการจัดฟัน

  1. พบทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาวิชาจัดฟัน เพื่อปรึกษาปัญหา ตรวจวิเคราะห์ และวางแผนในการรักษา
  2. ทันตแพทย์จะทำการพิมพ์แบบฟัน เพื่อบันทึกรายละเอียด ตรวจสภาพฟันโดยทั่วไป การสบฟัน และเอ็กซเรย์ฟันเพื่อดูโครงสร้างของกระดูกขากรรไกร และใบหน้า
  3. ตรวจสุขภาพฟันโดยทั่วไปของฟันทุกซี่ และสภาพของเหงือกทั่วไป เพื่อทำการวางแผนการรักษาว่า ต้องทำการรักษาอะไรบ้างก่อนที่จะสามารถติดเครื่องมือจัดฟันได้ เช่น ถอนฟัน อุดฟัน รักษาโรคเหงือก รักษารากฟัน ผ่าฟันคุด เป็นต้น
  4. รับทราบรายละเอียดคำแนะนำ และข้อควรปฏิบัติต่าง ๆ ในการจัดฟันกับทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

“โดยปกติแล้วการจัดฟันจะใช้เวลาประมาณ 2 ปี แต่ในบางรายอาจใช้เวลานานมากกว่า หรือน้อยกว่านี้”

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความผิดปกติของฟัน และการสบฟันว่ามีมากน้อยเพียงใด และขึ้นอยู่กับความร่วมมือของผู้จัดฟันด้วยเป็นสำคัญ ว่าสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำของทันตแแพทย์จัดฟันได้อย่างเคร่งครัดเพียงใด และผู้จัดฟันสามารถพบทันตแพทย์ตามนัดสม่ำเสมอหรือไม่ ซึ่งในช่วงที่ติดเครื่องมือจัดฟัน ทันตแพทย์จะทำการนัดทุก 1 เดือน เพื่อปรับเครื่องมือ และตรวจประเมินผลการรักษาเป็นระยะๆ

คลินิกทันตกรรม สกายเทรน เด็นทัล กรุ๊ป

ข้อควรปฎิบัติขณะติดเครื่องมือจัดฟัน

ระหว่างทำการจัดฟัน ผู้ป่วยควรดูแลทำความสะอาดฟัน และช่องปากให้ดีอย่างสม่ำเสมอ และควรใช้แปรงสีฟันสำหรับจัดฟันโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ติดเครื่องมือจัดฟัน เนื่องจากฟันที่ถูกติดเครื่องมือหรืออุปกรณ์จะทำความสะอาดได้ยากกว่าเดิม เพราะอาจมีเศษอาหารเข้าไปติดตามซอกฟัน หรือระหว่างฟันกับเครื่องมือจัดฟันได้ง่าย และนอกจากการแปรงฟันแล้ว ยังมีอุปกรณ์เสริมช่วยในการทำความสะอาดช่องปากและฟันสำหรับผู้จัดฟัน เช่น แปรงซอกฟัน ไหมขัดฟัน superfloss ซึ่งทันตแทพย์จัดฟันจะเป็นผู้แนะนำในการใช้อุปกรณ์เหล่านี้ภายหลังจากที่ได้ทำการติดเครื่องมือจัดฟันให้กับคนไข้

สิ่งที่การจัดฟันไม่สามารถทำได้

การจัดฟันไม่สามารถปรับเปลี่ยนรูปหน้า เพราะเป็นการจัดฟันเพียงอย่างเดียว ทำให้โครงสร้างของใบหน้าไม่เหมือนการทำศัลยกรรม ก่อนจัดฟันจะมีการถอนฟัน และผ่าฟันคุด แต่นั่นไม่ได้ทำให้ขนาดกรามหรือขา กรรไกรเล็กลง และการใส่รีเทนเนอร์ ไม่สามารถช่วยในการลดขนาดกราม และไม่สามารถทำการปรับเปลี่ยนรูปหน้าได้ตามที่ต้องการ เหมือนอย่างที่มีคนเข้าใจผิด และไม่ได้มีอะไรรับประกันว่าทุกคนที่จัดฟันแล้วจะทำให้ใบหน้าดูดีขึ้น เพียงแต่ทำให้ฟันเรียงตัวอย่างปกติ และที่สำคัญสามารถทำหน้าที่ในการบดเคี้ยวได้ตามปกติที่ควรจะเป็น

นอกจากนี้หลังจากที่ติดเครื่องมือจัดฟันไปแล้ว ควรงดรับประทานอาหารบางประเภท เช่น อาหารเหนียว เช่นหมากฝรั่ง อาหารแข็ง รวมไปถึงอาหารประเภทของหวาน เพราะอาจทำให้ฟันผุ และเป็นโรคเหงือกอักเสบได้ง่าย

เคสตัวอย่าง ก่อนและหลัง จัดฟัน

โปรโมชันจัดฟัน

โปรจัดฟัน @SkytrainDentalGroup
แถมฟรี 11 รายการ (มูลค่า 14,000 บ.)

🦷 จัดฟัน ติดเครื่องมือ 2 ครั้งแรก เพียง 777.-

🆓 แถมฟรี 11 รายการ มูลค่า 14,000 บาท
🆓 1 ฟรี พิมพ์ปาก เพื่อใช้ในการวางแผนการรักษา มูลค่า 1,000 บาท
🆓 2 ฟรี เอ็กซเรย์ จัดฟัน ด้านหน้า 1 ฟิล์ม มูลค่า 800 บาท
🆓 3 ฟรี เอ็กซเรย์ จัดฟัน ด้านข้าง 1 ฟิล์ม มูลค่า 800 บาท
🆓 4 ฟรี ถ่ายรูป เพื่อใช้ในการวางแผนการรักษา มูลค่า 1,000 บาท
🆓 5 ฟรี ขูดหินปูน มูลค่า 1,100 บาท (ใช้สิทธิประกันสังคม900+ฟรี200)
🆓 6 ฟรี เอ็กซเรย์เช็คฟันผุ ก่อนติดเครื่องมือจัดฟัน มูลค่า 600 บาท
🆓 7 ฟรี เคลือบฟลูออไรด์ (4 ครั้งหลังขูดหินปูนในช่วงจัดฟัน) มูลค่า 2,000 บาท
🆓 8 ฟรี ติดเครื่องมือ (ในกรณีที่เครื่องมือหลุด 1 ตัวแรก มูลค่า 500 บาท)
🆓 9 ฟรี ขี้ผึ้งสำหรับใช้แปะกันเครื่องมือทิ่มกระพุ้งแก้ม มูลค่า 100 บาท
🆓 10 ฟรี ค่าถอดเครื่องมือหลังจากจัดฟันเสร็จ มูลค่า 2,000 บาท
🆓 11 ฟรี รีเทนเนอร์ (1 คู่) มูลค่า 5,000 บาท

พร้อมรับสิทธิ์ได้ส่วนลดพิเศษอีก 3 รายการ!!

ราคา จัดฟัน ประเภทต่างๆ

จัดฟันโลหะ ราคาเริ่มต้นที่ 38,000 บาท

จัดฟันโลหะ ราคาเริ่มต้นที่ 38,000 บาท

โปรโมชั่น 799 ฟรี 11 รายการ มูลค่า 14,000 บาท
เคลียร์ช่องปากลด 15%

🆓 แถมฟรี 11 รายการ มูลค่า 14,000 บาท

🆓 1 ฟรี พิมพ์ปาก เพื่อใช้ในการวางแผนการรักษา มูลค่า 1,000 บาท

🆓 2 ฟรี เอ็กซเรย์ จัดฟัน 1 ฟิล์ม มูลค่า 800 บาท

🆓 3 ฟรี ถ่ายรูป เพื่อใช้ในการวางแผนการรักษา มูลค่า 1,000 บาท

🆓 4 ฟรี ขูดหินปูน มูลค่า 1,100 บาท (ใช้สิทธิประกันสังคม900+ฟรี200)

🆓 5 ฟรี เอ็กซเรย์เช็คฟันผุ ก่อนติดเครื่องมือจัดฟัน มูลค่า 600 บาท

🆓 6 ฟรี เคลือบฟลูออไรด์ (4 ครั้งหลังขูดหินปูนในช่วงจัดฟัน) มูลค่า 2,000 บาท

🆓 7 ฟรี ติดเครื่องมือ (ในกรณีที่เครื่องมือหลุด 1 ตัวแรก มูลค่า 500 บาท)

🆓 8 ฟรี ขี้ผึ้งสำหรับใช้แปะกันเครื่องมือทิ่มกระพุ้งแก้ม มูลค่า 100 บาท

🆓 9 ฟรี ค่าถอดเครื่องมือหลังจากจัดฟันเสร็จ มูลค่า 2,000 บาท

🆓 10 ฟรี รีเทนเนอร์ (1 คู่) มูลค่า 5,000 บาท

🆓 11 ฟรี ชุดฟอกสีฟันที่บ้าน มูลค่า 3,000 บาท
.
วันแรกจ่าย 799
ติดเครื่องมือบน 799
ติดเครื่องมือล่าง 799
ปรับเครื่องมือเดือนละ 1500 จนจบเคส
———————————————————
กรณีต้องการผ่อนเดือนละ 1000 จะมีให้เลือก 3 แบบ
– ผ่อน 3 เดือนแรก เดือนละ 5000 เดือนถัดไป เดือนละ 1000
– ผ่อน 4 เดือนแรก เดือนละ 4000 เดือนถัดไป เดือนละ 1000
– ผ่อน 5 เดือนแรก เดือนละ 3000 เดือนถัดไป เดือนละ 1000
.
– ระยะเวลาในการจัดฟันประมาณ 2-3 ปี
– เครื่องมือหลุดคิดตัวละ 300-500 บาท
– พบคุณหมอเดือนละ 1 ครั้ง

จัดฟันดาม่อน/ดาม่อนQ ราคาเริ่มต้นที่ 70,000 บาท

จัดฟันดาม่อน/ดาม่อนQ ราคาเริ่มต้นที่ 70,000 บาท
วันแรกจ่าย 799 (พิมพ์ฟัน / X-Ray / ถ่ายรูป / ทำประวัติการรักษา)
เคลียร์ช่องปากลด 15%
.
ติดเครื่องมือบน 15,000
ติดเครื่องมือล่าง 15,000
ปรับเครื่องมือเดือนละ 3,000
.
– ระยะเวลาในการจัดฟันประมาณ 1-2 ปี
– เครื่องมือหลุดคิดตัวละ 1000 บาท
– พบคุณหมอทุก 1-2 เดือน

จัดฟันดาม่อนเคลียร์ ราคาเริ่มต้นที่ 90,000 บาท

จัดฟันดาม่อนเคลียร์ ราคาเริ่มต้นที่ 90,000 บาท
วันแรกจ่าย 799 (พิมพ์ฟัน / X-Ray / ถ่ายรูป / ทำประวัติการรักษา)
เคลียร์ช่องปากลด 15%
.
ติดเครื่องมือบน 20,000
ติดเครื่องมือล่าง 20,000
ปรับเครื่องมือเดือนละ 3,000
.
– ระยะเวลาในการจัดฟันประมาณ 1-2 ปี
– เครื่องมือหลุดคิดตัวละ 1000 บาท
– พบคุณหมอทุก 1-2 เดือน

จัดฟันเซรามิก ราคาเริ่มต้นที่ 80,000 บาท

จัดฟันเซรามิก ราคาเริ่มต้นที่ 80,000 บาท
วันแรกจ่าย 799 (พิมพ์ฟัน / X-Ray / ถ่ายรูป / ทำประวัติการรักษา)
เคลียร์ช่องปากลด 15%
.
ติดเครื่องมือบน 15,000
ติดเครื่องมือล่าง 15,000
ปรับเครื่องมือเดือนละ 3,000
.
– ระยะเวลาในการจัดฟันประมาณ 1-2 ปี
– เครื่องมือหลุดคิดตัวละ 1000 บาท
– พบคุณหมอเดือนละ 1 ครั้ง

จัดฟันแบบใส (invisalign) ราคาเริ่มต้นที่ 120,000 บาท

จัดฟันแบบใส (invisalign) ราคาเริ่มต้นที่ 120,000 บาท
เคลียร์ช่องปากลด 15%
.
แบ่งชำระเงินประมาณ 3-4 ครั้ง
ครั้งที่ 1 วันที่ทำประวัติการรักษา
ครั้งที่ 2 วันที่ดูแผนการรักษา
ครั้งที่ 3 วันที่รับเครื่องมือ
.
– ระยะเวลาในการจัดฟันประมาณ 1-2 ปี
– พบคุณหมอทุก 3-6 เดือน

ดูที่ตั้งสาขาของ คลินิกทันตกรรมสกายเทรน ใกล้บ้านท่าน

คลินิกทำฟัน คลินิกจัดฟัน สุขุมวิท
คลินิกทำฟัน คลินิกจัดฟัน บางจาก
คลินิกทำฟัน คลินิกจัดฟัน สยาม
คลินิกทำฟัน คลินิกจัดฟัน อุดมสุข
คลินิกทำฟัน คลินิกจัดฟัน แบริ่ง
คลินิกทำฟัน คลินิกจัดฟัน อ่อนนุช
คลินิกทำฟัน คลินิกจัดฟัน ปุณณวิถี
คลินิกทำฟัน คลินิกจัดฟัน ราม 2 สไมล์
โปรทำฟัน
โปรจัดฟัน
เลือกสาขา