บริการจัดฟัน @ Skytrain Dental

การจัดฟัน (ORTHODONTIC) เป็นการรักษาทางทันตกรรมแขนงหนึ่ง ซึ่งรักษาเกี่ยวกับการแก้ไขการเรียงตัวของฟัน เช่น ฟันซ้อนเก ฟันยื่น ฟันห่าง ฟันล่างคร่อมฟันบน เป็นต้น และนอกจากการแก้ไขการเรียงตัวของฟันแล้ว การจัดฟันก็สามารถช่วยแก้ไข หรือปรับปรุงระบบการบดเคี้ยวของคุณให้เป็นปกติอีกด้วย ซึ่งการรักษาด้วยวิธีการจัดฟัน ควรจะทำภายใต้การรักษาของทันตแพทย์เฉพาะสาขาวิชาจัดฟัน เพื่อให้ผลลัพธ์ที่ออกมาภายหลังจัดฟันนั้นดีที่สุด

ทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาวิชาจัดฟัน จะเป็นผู้วินิจฉัย และวางแผนการรักษา ว่าผู้ป่วยควรจัดฟันหรือไม่ ถ้าควรจัดฟันควรจัดด้วยวิธีไหน ซึ่งการวิเคราะห์วินิจฉัยของทันตแพทย์ จะประกอบไปด้วยหลายขั้นตอนด้วยกัน อาทิเช่น ซักประวัติการรักษาทางการแพทย์ และทันตกรรม, พิมพ์โมเดลฟันบนและล่าง, เอ็กซเรย์ฟัน โครงสร้างกระดูกขากรรไกร และใบหน้า, ถ่ายภาพฟัน และการสบฟัน

ในบางคน หลังจากที่ทันตแทพย์จัดฟันได้ทำการตรวจ และวางแผนการรักษาเรียบร้อยแล้ว อาจต้องได้รับการรักษาทางทันตกรรมอย่างอื่นก่อนทำการจัดฟัน เช่น การอุดฟัน การขูดหินปูน การรักษาโรงเหงือกอักเสบ การถอนฟัน หรือการผ่าฟันคุด

ในกรณีที่ทันตแทพย์จัดฟันจะพิจารณาว่าควรถอนฟันหรือไม่นั้น จะขึ้นอยู่กับลักษณะของความผิดปกติของคนไข้ ว่าจำเป็นจะต้องถอนฟันหรือไม่ ถ้าต้องถอนฟัน จะต้องถอนกี่ซี และจะต้องถอนซี่ใดบ้าง ซึ่งแต่ละบุคคลการวางแผนการักษาตรงจุดนี้ก็จะแตกต่างกันไป ดังนั้นจึงไม่ใช่ผู้ป่วยทุกรายที่จะต้องถอนฟันก่อนจัดฟันเสมอไป โดยทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน จะต้องนำข้อมูลจากการตรวจหลายๆขั้นตอน ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นมาพิจารณาในละเอียดถี่ถ้วนก่อนการตัดสินใจวางแผนการรักษา

ข้อบ่งชี้ของผู้ที่ควรเข้ารับการรักษาจัดฟัน

 • ผู้ที่มีฟันบนยื่นออกมาข้างหน้ามาก
 • ผู้ที่มีการสบฟันแบบฟันล่างคร่อมฟันบน
 • ฟันห่าง
 • ฟันซ้อนเก
 • ฟันสบเปิด หมายถึงเมื่อสบฟันแล้ว พบว่ามีช่องว่างเปิดระหว่างฟันบนกับฟันล่าง
 • ฟันสบลึก หมายถึงเมื่อสบฟันแล้ว พบว่ามีการสบฟันที่ลึกมากกว่าปกติระหว่างฟันบน และฟันล่าง

ขั้นตอนการจัดฟัน

 1. พบทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาวิชาจัดฟัน เพื่อปรึกษาปัญหา ตรวจวิเคราะห์ และวางแผนในการรักษา
 2. ทันตแพทย์จะทำการพิมพ์แบบฟัน เพื่อบันทึกรายละเอียด ตรวจสภาพฟันโดยทั่วไป การสบฟัน และเอ็กซเรย์ฟันเพื่อดูโครงสร้างของกระดูกขากรรไกร และใบหน้า
 3. ตรวจสุขภาพฟันโดยทั่วไปของฟันทุกซี่ และสภาพของเหงือกทั่วไป เพื่อทำการวางแผนการรักษาว่า ต้องทำการรักษาอะไรบ้างก่อนที่จะสามารถติดเครื่องมือจัดฟันได้ เช่น ถอนฟัน อุดฟัน รักษาโรคเหงือก รักษารากฟัน ผ่าฟันคุด เป็นต้น
 4. รับทราบรายละเอียดคำแนะนำ และข้อควรปฏิบัติต่าง ๆ ในการจัดฟันกับทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

“โดยปกติแล้วการจัดฟันจะใช้เวลาประมาณ 2 ปี แต่ในบางรายอาจใช้เวลานานมากกว่า หรือน้อยกว่านี้”

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความผิดปกติของฟัน และการสบฟันว่ามีมากน้อยเพียงใด และขึ้นอยู่กับความร่วมมือของผู้จัดฟันด้วยเป็นสำคัญ ว่าสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำของทันตแแพทย์จัดฟันได้อย่างเคร่งครัดเพียงใด และผู้จัดฟันสามารถพบทันตแพทย์ตามนัดสม่ำเสมอหรือไม่ ซึ่งในช่วงที่ติดเครื่องมือจัดฟัน ทันตแพทย์จะทำการนัดทุก 1 เดือน เพื่อปรับเครื่องมือ และตรวจประเมินผลการรักษาเป็นระยะๆ

คลินิกทันตกรรม สกายเทรน เด็นทัล กรุ๊ป

ข้อควรปฎิบัติขณะติดเครื่องมือจัดฟัน

ระหว่างทำการจัดฟัน ผู้ป่วยควรดูแลทำความสะอาดฟัน และช่องปากให้ดีอย่างสม่ำเสมอ และควรใช้แปรงสีฟันสำหรับจัดฟันโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ติดเครื่องมือจัดฟัน เนื่องจากฟันที่ถูกติดเครื่องมือหรืออุปกรณ์จะทำความสะอาดได้ยากกว่าเดิม เพราะอาจมีเศษอาหารเข้าไปติดตามซอกฟัน หรือระหว่างฟันกับเครื่องมือจัดฟันได้ง่าย และนอกจากการแปรงฟันแล้ว ยังมีอุปกรณ์เสริมช่วยในการทำความสะอาดช่องปากและฟันสำหรับผู้จัดฟัน เช่น แปรงซอกฟัน ไหมขัดฟัน superfloss ซึ่งทันตแทพย์จัดฟันจะเป็นผู้แนะนำในการใช้อุปกรณ์เหล่านี้ภายหลังจากที่ได้ทำการติดเครื่องมือจัดฟันให้กับคนไข้

สิ่งที่การจัดฟันไม่สามารถทำได้

การจัดฟันไม่สามารถปรับเปลี่ยนรูปหน้า เพราะเป็นการจัดฟันเพียงอย่างเดียว ทำให้โครงสร้างของใบหน้าไม่เหมือนการทำศัลยกรรม ก่อนจัดฟันจะมีการถอนฟัน และผ่าฟันคุด แต่นั่นไม่ได้ทำให้ขนาดกรามหรือขา กรรไกรเล็กลง และการใส่รีเทนเนอร์ ไม่สามารถช่วยในการลดขนาดกราม และไม่สามารถทำการปรับเปลี่ยนรูปหน้าได้ตามที่ต้องการ เหมือนอย่างที่มีคนเข้าใจผิด และไม่ได้มีอะไรรับประกันว่าทุกคนที่จัดฟันแล้วจะทำให้ใบหน้าดูดีขึ้น เพียงแต่ทำให้ฟันเรียงตัวอย่างปกติ และที่สำคัญสามารถทำหน้าที่ในการบดเคี้ยวได้ตามปกติที่ควรจะเป็น

นอกจากนี้หลังจากที่ติดเครื่องมือจัดฟันไปแล้ว ควรงดรับประทานอาหารบางประเภท เช่น อาหารเหนียว เช่นหมากฝรั่ง อาหารแข็ง รวมไปถึงอาหารประเภทของหวาน เพราะอาจทำให้ฟันผุ และเป็นโรคเหงือกอักเสบได้ง่าย

จัดฟันมีกี่แบบ

การจัดฟันมีหลายรูปแบบให้เลือก หากต้องการจัดฟันแบบไหนแนะนำให้ศึกษาหาข้อมูล หรือ ปรึกษากับทันตแพทย์โดยตรง เนื่องจากการจัดฟันแต่ละประเภทจะตอบสนองความต้องการคนไข้ได้ต่างกัน ไม่ว่าจะเรื่องของวิธีการ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้จัดฟัน ราคา การดูแล ซึ่งมี 4 แบบดังนี้

1. จัดฟันแบบโลหะติดแน่น

จัดฟันแบบโลหะติดแน่น (METAL BRACKET)

เป็นการจัดฟันโดยใช้อุปกรณ์ติดแน่นบนฟันที่เราเรียกว่า Bracket มีลักษณะเป็นโลหะสีเงิน ส่วนยางหรือ Oring  สำหรับรัดลวดจัดฟันให้ติดกับ Bracket จะมีสีสันสดใสให้เลือกใส่ โดยทำหน้าที่ในการดึงฟัน และช่วยในการเคลื่อนฟันไปยังตำแหน่งที่ทันตแพทย์จัดฟันต้องการ ซึ่งการจัดฟันแบบโลหะนี้จะนิยมในกลุ่มวัยรุ่น นักเรียน นักศึกษา เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงมาก

ขั้นตอนการจัดฟันแบบโลหะติดแน่น

 1. เข้ารับการปรึกษาทันตแพทย์ ทำประวัติก่อนการจัดฟัน ได้แก่ พิมพ์ฟัน ถ่าย x-ray ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดฟันแบบโลหะ
 2. ทันตแพทย์จะตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน และทำการเคลียร์ช่องปากก่อนการจัดฟัน เช่น อุดฟัน ขูดหินปูน
 3. ทันตแพทย์จะนัดหมายเพื่อติดเครื่องมือจัดฟัน
 4. หลังจากติดเครื่องมือ ทันตแพทย์จะนัดปรับลวดทุก ๆ 1 เดือน
 5. เมื่อครบเวลาการจัดฟัน ทันตแพทย์จะถอดเครื่องมือจัดฟัน แล้วพิมพ์ฟันทำรีเทนเนอร์ เพื่อใช้ในการคงสภาพฟันต่อไป ทั้งนี้ควรใส่ตามที่ทันตแพทย์แนะนำเพื่อไม่ให้ฟันเคลื่อนกลับไปตำแหน่งเดิม

ข้อดีการจัดฟันแบบโลหะติดแน่น  

 • สามารถจัดฟันที่มีความซ้อนเกได้ทุกรูปแบบ สามารถเปลี่ยนสียางได้ทุกเดือน ราคาไม่สูงมาก
 • เพื่อให้ฟันทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ มีการสบฟันที่ดีขึ้น สามารถเคี้ยวอาหารได้ดีกว่าเดิม
 • เมื่อจัดฟันเสร็จแล้ว จะทำให้การทำความสะอาดฟันมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • โครงหน้าอาจเข้ารูปและดูดีมากขึ้น หรือ บางคนอาจดูหน้าเรียวมากขึ้น
 • สามารถออกเสียงพูดได้ชัดเจนมากขึ้น

ข้อจำกัดการจัดฟันแบบโลหะติดแน่น 

 • คนไข้ต้องมาพบทันตแพทย์ทุกเดือนเพื่อปรับเครื่องมือและเปลี่ยน Oring
 • มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากค่าจัดฟัน เช่น ค่าเคลียร์ช่องปาก ค่าทำฟันผุ ค่าขูดหินปูน
 • ขณะทานอาหารอาจเจอปัญหาอาหารติดเหล็กจัดฟันได้
 • ใช้เวลาการจัดฟันนานกว่าอย่างน้อยประมาณ 1-2 ปี

2. จัดฟันแบบดามอน DAMON

จัดฟันแบบดามอน DAMON มี 2 แบบ

จัดฟันดาม่อน จะเป็นการใช้เครื่องมือจัดฟันที่ติดแน่นบนฟัน หรือ bracket ในลักษณะของบานล๊อคเปิดและปิดแทนการใช้ยางที่เป็นแรงดึงและยึดติดกับลวดเหล็ก ทำให้คนไข้ไม่ต้องทนเจ็บกับการดึงยางในช่วงแรก และยังช่วยให้รู้สึกสบายและไม่ปวดฟันมากเหมือนกับการจัดฟันแบบโลหะธรรมดา และการจัดฟันแบบดาม่อนนี้จะสามารถบังคับการเคลื่อนตัวของฟันได้ต่อเนื่อง และสามารถเคลื่อนตัวฟันไปตำแหน่งที่ต้องการได้เร็วกว่าการจัดฟันทั่วไป โดยที่ไม่จำเป็นต้องไปพบทันตแพทย์ทุก ๆ เดือน และที่สำคัญจะใช้ระยะเวลาในการจัดฟันที่น้อยกว่าวิธีทั่วไปอีกด้วย

1. จัดฟันแบบดามอนคิว DAMON Q

คือเครื่องมือการจัดฟันแบบดามอนคิว DAMON Q โดยมีลักษณะบานพับเปิดปิด ยึดกับลวดเหล็กแบบไม่ต้องใช้ยางรัด โดยลวดเหล็กมีลักษณะแบล็คเก็ตสีเงิน เหมาะกับคนที่ไม่ต้องการให้มีสียางบนตัวฟัน

2. จัดฟันแบบดามอนเคลียร์ DAMON CLEAR

จัดฟันดามอนเคลียร์จะใช้เครื่องมือสีใสที่มีความสวยงาม สุภาพ สังเกตเห็นได้ยากกว่า จัดฟันดามอนเคลียร์ช่วยเคลื่อนที่ได้โดยไม่ต้องใช้รัดยาง สามารถเคลื่อนฟันได้รวดเร็วกว่าจัดฟันรูปแบบอื่น

ขั้นตอนการจัดฟันแบบดามอน

 • พบทันตแพทย์เพื่อตรวจช่องปาก วิเคราะห์ วางแผนว่าคนไข้สามารถจัดฟันแบบดามอนได้หรือไม่ โดยทันตแพทย์จะเป็นผู้วินิจฉัยว่าคนไข้เหมาะกับจัดฟันเครื่องมือแบบไหน
 • โดยขั้นตอนแรกคือการตรวจสุขภาพช่องปากว่าฟันเป็นแบบไหน ฟันเก ฟันซ้อน ฟันสบลึก แล้วเอกซเรย์และพิมพ์ฟัน เพื่อตรวจวินิจฉัยโครงสร้างฟันและดูปัญหาฟันอย่างละเอียดก่อนจัดฟันและพิมพ์ฟัน
 • จากนั้นทันตแพทย์จะทำการเคลียร์ช่องปากเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาฟันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
 • เมื่อเคลียร์ช่องปากแล้ว ทันตแพทย์จะติดเครื่องมือจัดฟันแบบดามอนคิว หรือดามอนเคลียร์ และปรับเครื่องมือ
 • นัดเข้ามาเพื่อปรับลวดทุก 1-2 เดือน
 • สุดท้ายเมื่อจัดฟันเสร็จ ต้องใส่รีเทนเนอร์หลังจัดฟันเพื่อปรับสภาพฟันและล็อกให้ฟันคงตำแหน่งได้อย่างสวยงาม

ข้อดีของการจัดฟัน DAMON

ช่วยร่นเวลาจัดฟันลงได้ ทำให้ฟันเข้าที่ได้เร็วกว่า รวมถึงเหล็กจัดฟันแบบดาม่อนยังดูสวยงามกว่า เนื่องจากตัว Bracket มองไม่ค่อยเห็น และ รู้สึกเจ็บน้อยกว่าจัดฟันแบบโลหะ ไม่ต้องพบแพทย์บ่อย รักษาความสะอาดได้ง่าย

ข้อจำกัดการจัดฟัน DAMON

ด้วยตัวเครื่องมือจัดฟันดามอนมีราคาแพง ทำให้มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง แต่ก็มากด้วยคุณภาพที่สูงเช่นกัน การจัดฟันดามอนจะไม่ได้ใช้ยาง แต่ใช้การเปิดปิดของแบล็คเก็ต จึงไม่สามารถเปลี่ยนสียางได้ทุกเดือน โอกาสเกิดหินปูนได้ง่าย โดยหินปูนสามารถเข้าไปปิดกั้นการเปิดเข้าออกของแบร็กเก็ต

3. จัดฟันใส Invisalign

การจัดฟันใส (Invisalign) ที่ทำจากพลาสติกใสแทบจะไม่สามารถมองเห็นได้ โดยการสวมไว้บนฟันเพื่อเคลื่อนฟันให้เข้าที่ช้า ๆ เครื่องมือจัดฟันอินวิซาไลน์ทำจากพลาสติกที่ผิวสัมผัสเรียบ ออกแบบมาเฉพาะบุคคลโดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิตชุดเครื่องมือจัดฟัน ทำหน้าที่ในการค่อย ๆ จัดเรียงฟันให้เคลื่อนไปยังตำแหน่งที่กำหนดไว้ในแผนการรักษา

จัดฟันแบบใส ใส่สบายกว่าไม่ระคายเคืองต่อเนื้อเยื่อในปาก เวลาทานข้าวหรือแปรงฟันก็ถอดออกได้ง่าย จัดฟันใสให้ความสวยงามเพราะมองไม่เห็นเครื่องมือ เหมาะอย่างยิ่งกับดารา นักแสดง นักร้อง พิธีกร นางแบบ นางงาม หรือ ผู้ที่ต้องการความสวยงาม ผู้ที่ไม่ค่อยมีเวลามาตามนัด และผู้ที่ชอบทานอาหารไม่อยากให้จัดฟันใสเป็นอุปสรรคในการทานอาหาร

ขั้นตอนการจัดฟันใส Invisalign

1. พบทันตแพทย์เพื่อถ่ายภาพ x-ray พิมพ์ฟัน สำหรับเป็นข้อมูลในการกำหนดแนการรักษาการจัดฟันใสโดยเฉพาะของคนไข้แต่ละราย

2. ทันตแพทย์จะจัดส่งแบบพิมพ์ฟันไปยังห้องแลปอินวิสไลน์เพื่อวางแผนการรักษาในระบบคอมพิวเตอร์

3. ทันตแพทย์จะนัดคนไข้เข้ามาแจ้งแผนการรักษา Clin Check ในขั้นตอนนี้คนไข้จะเห็นลักษณะการเรียงตัวของฟันทั้งระหว่างและหลังการรักษา จากนั้นจะแจ้งห้องแลปอินวิสไลน์ให้จัดหาเครื่องมือจัดฟันใสต่อไป

4. ทันตแพทย์จะนัดให้เข้ามารับชุดเครื่องมือจัดฟันใส Invisalign ที่ผลิตขึ้นเฉพาะบุคคลตามแผนการรักษา

5. หลังจากนั้นประมาณ 2-3 เดือน ทันตแพทย์จะนัดดูลักษณะการเคลื่อนฟัน และรับชุดเครื่องมือจัดฟันใสชุดถัดไปเปลี่ยนเครื่องมือตามคำแนะนำของทันตแพทย์

6. เมื่อครบเวลาการจัดฟันเรียบร้อยแล้ว คนไข้ยังต้องใส่รีเทนเนอร์ตามที่ทันตแพทย์แนะนำเพื่อคงสภาพฟันไม่ให้กลับมามีปัญหาอีก ซึ่งคนไข้ต้องใส่รีเทนเนอร์เป็นประจำเพื่อให้ฟันยังคงเรียงตัวสวยงามเหมือนเดิม

ข้อดีของการจัดฟันใส Invisalign

 • อุปกรณ์จัดฟันสามารถถอดได้ทุกเมื่อ ทำให้แปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันได้ง่ายและสะดวก
 • การจัดฟันใส มีระยะเวลาการจัดฟันที่สั้นกว่าจัดฟันแบบโลหะ
 • ทราบแผนการรักษาที่ชัดเจน และเห็นภาพจำลองก่อนหลังการรักษา ทำให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้น
 • ใส่สบายกว่า มีความนุ่มนวล ใส่แล้วไม่รู้สึกเจ็บ
 • หมดห่วงเรื่องของปัญหาอุปกรณ์บาดช่องปากเหมือนจัดฟันโลหะ
 • รับประทานอาหารสะดวกกว่า เคี้ยวหรือดื่มเครื่องดื่มได้ เพราะอุปกรณ์ที่ถอดได้
 • พบทันตแพทย์ทุก 6-8 สัปดาห์

ข้อจำกัดการจัดฟันใส Invisalign

มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าการจัดฟันทั่วไป เนื่องจากการจัดฟันใสมีต้นทุนค่อนข้างสูง ตั้งแต่การวิเคราะห์ วางแผนการเคลื่อนของฟัน ค่าวัสดุ และต้องใช้ความชำนาญของทันตแพทย์โดยเฉพาะ ต้องใส่เครื่องมือจัดฟันใสตลอดทั้งวันอย่างน้อย 22 ชั่วโมงเพื่อให้ฟันเคลื่อนที่ในทิศทางที่ถูกต้อง

4. จัดฟันแบบเซรามิก (Ceramic Braces)

เป็นแนวทางการจัดฟันแบบโลหะในอีกรูปแบบ แต่มีความแตกต่างกันตรงวัสดุจัดฟันแบบเซรามิกเป็นส่วนประกอบการจัดฟัน โดยการจัดฟันแบบเซรามิกจะช่วยจัดระเบียบฟันแต่ละซี่ อย่างฟันเก ฟันซ้อน ฟันห่าง ให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม

ขั้นตอนการจัดฟันแบบเซรามิก

1. เข้ารับคำปรึกษากับทันตแพทย์เฉพาะทางด้านการจัดฟัน เพื่อประเมินว่าคนไข้มีความจำเป็นต้องจัดฟันหรือไม่ และพิจารณาทางเลือกการจัดฟันที่เหมาะสมให้กับคนไข้

2. ทันตแพทย์จะตรวจดูโครงสร้างฟันเดิม และ ตรวจสุขภาพฟันไปพร้อมกัน

3. ทำการพิมพ์ปาก และการถ่ายภาพรังสีแบบทั้งปาก ด้านข้างศรีษะเพื่อวางแผนการจัดฟันให้เหมาะสมกับคนไข้แต่ละราย

4. เตรียมช่องปากด้วยการขูดหินปูน การอุดฟัน การถอนฟันเพื่อเตรียมช่องว่างสำหรับการเคลื่อนฟัน

5. ทันตแพทย์จะติด brackets แบบเซรามิกบนตัวฟัน

6. ให้คนไข้เข้ารับการตรวจสุขภาพฟันจากทันตแพทย์เฉพาะทางทุกเดือน เพื่อปรับเครื่องมือ และประเมินผลการรักษา

7. เมื่อการรักษาทันตกรรมจัดฟันสิ้นสุด ทันตแพทย์เฉพาะทางจะทำการถอด Brackets ที่ติดบนตัวฟันออก

8. จากนั้นจะมีการถ่ายภาพรังสีเพื่อเก็บข้อมูลผลลัพธ์ของการรักษาไว้ และพิมพ์ปากเพื่อทำรีเทนเนอร์ในการรักษาสภาพฟันไว้

ข้อดีของจัดฟันแบบเซรามิก

 • มองไม่ค่อยเห็นอุปกรณ์การจัดฟันจากภายนอก แต่จะเห็นได้ชัดในส่วนของลวดโลหะที่เป็นเส้นขนาดเล็ก
 • การเคลื่อนตำแหน่งฟันทำได้เร็วกว่า แต่ก็ขึ้นกับลักษณะปัญหาของฟันแต่ละคนด้วย
 • ราคาปานกลาง ไม่แพงเท่าจัดฟันใส แต่ราคาสูงกว่าจัดฟันแบบโลหะ
 • เลือกสีของแบร็กเก็ตได้ แต่ก็ขึ้นกับเงื่อนไขของวัสดุแต่ละคลินิกด้วย

ข้อจำกัดของจัดฟันแบบเซรามิก

 • วัสดุไม่แข็งแรง ทนทานเท่าจัดฟันแบบโลหะ
 • โอกาสเกิดคราบบนวัสดุจัดฟันได้ง่ายกว่า

ถ้าถามว่าจะเลือกจัดฟันแบบไหนดีที่สุด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และความต้องการของแต่ละบุคคลเลยว่าต้องการแบบไหน มีงบประมาณเท่าไหร่ เพราะการจัดฟันทุกประเภทก็ให้ความสวยงามของการมีฟันเรียงสวยงดงามได้เหมือนกัน

แต่ถ้าจะให้แนะนำ จัดฟันสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่อาจมีงบประมาณจำกัด สามารถเลือกจัดฟันแบบติดเครื่องมือได้ ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาในการจัดฟันสักหน่อย และเกิดความเจ็บปวดบ้างในระยะแรก แต่ระยะเวลาจัดฟัน 2 ปีก็จะได้ความสมบูรณ์แบบ ความสวยงามของฟันที่เรียงขาวสวยได้เช่นกัน

สำหรับคนที่ต้องการจัดฟันเพื่ออาชีพการงาน ต้องการความมั่นใจ ความน่าเชื่อถือ ไม่เสียบุคลิกภาพ และใช้เวลาไม่นาน และมีงบประมาณเพียงพอในการจัดฟันอย่างสะดวกสบาย เช่น อาชีพดารานักแสดง นายแบบ นางแบบ นักร้อง พิธีกร แอร์โฮสเตส แนะนำให้เลือกการจัดฟันแบบใส เป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด

ราคา จัดฟัน ประเภทต่างๆ

จัดฟันโลหะ ราคาเริ่มต้นที่ 38,000 บาท

จัดฟันโลหะ ราคาเริ่มต้นที่ 38,000 บาท

โปรโมชั่น 799 ฟรี 11 รายการ มูลค่า 14,000 บาท
เคลียร์ช่องปากลด 15%

🆓 แถมฟรี 11 รายการ มูลค่า 14,000 บาท

🆓 1 ฟรี พิมพ์ปาก เพื่อใช้ในการวางแผนการรักษา มูลค่า 1,000 บาท

🆓 2 ฟรี เอ็กซเรย์ จัดฟัน 1 ฟิล์ม มูลค่า 800 บาท

🆓 3 ฟรี ถ่ายรูป เพื่อใช้ในการวางแผนการรักษา มูลค่า 1,000 บาท

🆓 4 ฟรี ขูดหินปูน มูลค่า 1,100 บาท (ใช้สิทธิประกันสังคม900+ฟรี200)

🆓 5 ฟรี เอ็กซเรย์เช็คฟันผุ ก่อนติดเครื่องมือจัดฟัน มูลค่า 600 บาท

🆓 6 ฟรี เคลือบฟลูออไรด์ (4 ครั้งหลังขูดหินปูนในช่วงจัดฟัน) มูลค่า 2,000 บาท

🆓 7 ฟรี ติดเครื่องมือ (ในกรณีที่เครื่องมือหลุด 1 ตัวแรก มูลค่า 500 บาท)

🆓 8 ฟรี ขี้ผึ้งสำหรับใช้แปะกันเครื่องมือทิ่มกระพุ้งแก้ม มูลค่า 100 บาท

🆓 9 ฟรี ค่าถอดเครื่องมือหลังจากจัดฟันเสร็จ มูลค่า 2,000 บาท

🆓 10 ฟรี รีเทนเนอร์ (1 คู่) มูลค่า 5,000 บาท

🆓 11 ฟรี ชุดฟอกสีฟันที่บ้าน มูลค่า 3,000 บาท
.
วันแรกจ่าย 799
ติดเครื่องมือบน 799
ติดเครื่องมือล่าง 799
ปรับเครื่องมือเดือนละ 1500 จนจบเคส
———————————————————
กรณีต้องการผ่อนเดือนละ 1000 จะมีให้เลือก 3 แบบ
– ผ่อน 3 เดือนแรก เดือนละ 5000 เดือนถัดไป เดือนละ 1000
– ผ่อน 4 เดือนแรก เดือนละ 4000 เดือนถัดไป เดือนละ 1000
– ผ่อน 5 เดือนแรก เดือนละ 3000 เดือนถัดไป เดือนละ 1000
.
– ระยะเวลาในการจัดฟันประมาณ 2-3 ปี
– เครื่องมือหลุดคิดตัวละ 300-500 บาท
– พบคุณหมอเดือนละ 1 ครั้ง

จัดฟันดาม่อน/ดาม่อนQ ราคาเริ่มต้นที่ 70,000 บาท

จัดฟันดาม่อน/ดาม่อนQ ราคาเริ่มต้นที่ 70,000 บาท
วันแรกจ่าย 799 (พิมพ์ฟัน / X-Ray / ถ่ายรูป / ทำประวัติการรักษา)
เคลียร์ช่องปากลด 15%
.
ติดเครื่องมือบน 15,000
ติดเครื่องมือล่าง 15,000
ปรับเครื่องมือเดือนละ 3,000
.
– ระยะเวลาในการจัดฟันประมาณ 1-2 ปี
– เครื่องมือหลุดคิดตัวละ 1000 บาท
– พบคุณหมอทุก 1-2 เดือน

จัดฟันดาม่อนเคลียร์ ราคาเริ่มต้นที่ 90,000 บาท

จัดฟันดาม่อนเคลียร์ ราคาเริ่มต้นที่ 90,000 บาท
วันแรกจ่าย 799 (พิมพ์ฟัน / X-Ray / ถ่ายรูป / ทำประวัติการรักษา)
เคลียร์ช่องปากลด 15%
.
ติดเครื่องมือบน 20,000
ติดเครื่องมือล่าง 20,000
ปรับเครื่องมือเดือนละ 3,000
.
– ระยะเวลาในการจัดฟันประมาณ 1-2 ปี
– เครื่องมือหลุดคิดตัวละ 1000 บาท
– พบคุณหมอทุก 1-2 เดือน

จัดฟันเซรามิก ราคาเริ่มต้นที่ 80,000 บาท

จัดฟันเซรามิก ราคาเริ่มต้นที่ 80,000 บาท
วันแรกจ่าย 799 (พิมพ์ฟัน / X-Ray / ถ่ายรูป / ทำประวัติการรักษา)
เคลียร์ช่องปากลด 15%
.
ติดเครื่องมือบน 15,000
ติดเครื่องมือล่าง 15,000
ปรับเครื่องมือเดือนละ 3,000
.
– ระยะเวลาในการจัดฟันประมาณ 1-2 ปี
– เครื่องมือหลุดคิดตัวละ 1000 บาท
– พบคุณหมอเดือนละ 1 ครั้ง

จัดฟันแบบใส (invisalign) ราคาเริ่มต้นที่ 120,000 บาท

จัดฟันแบบใส (invisalign) ราคาเริ่มต้นที่ 120,000 บาท
เคลียร์ช่องปากลด 15%
.
แบ่งชำระเงินประมาณ 3-4 ครั้ง
ครั้งที่ 1 วันที่ทำประวัติการรักษา
ครั้งที่ 2 วันที่ดูแผนการรักษา
ครั้งที่ 3 วันที่รับเครื่องมือ
.
– ระยะเวลาในการจัดฟันประมาณ 1-2 ปี
– พบคุณหมอทุก 3-6 เดือน

5 สิ่งควรรู้ของคนอยากจัดฟัน

 1. จัดฟันแฟชั่นกับจัดฟันจริงๆ ต่างกัน
  คนที่อยากจัดฟัน แต่ไม่ได้มีปัญหาฟันเท่าไหร่นัก แต่อยากจัดเพราะอยากมีเหล็กจัดฟันในช่องปากเท่านั้น ราคาของการจัดฟันแฟชั่นเริ่มต้นเพียง 1,000 บาท ซึ่งผลของการจัดฟันแฟชั่นจะไม่ได้สามารถเปลี่ยนรูปแบบอะไรในช่องปากได้เลย ทำเพียงเพื่อความสวยงามและความพึงพอใจของผู้จัดฟันเท่านั้น การจัดฟันแฟชั่นไม่เหมือนการจัดฟันจริงๆ ที่สามารถเปลี่ยนโครงสร้างฟันและเปลี่ยนรูปหน้าของเราได้ ดังนั้นก่อนจะจัดฟันเราควรคิดให้รอบคอบก่อนว่าเราอยากทำเพราะเรามีปัญหาจริงๆ หรือเพียงเพราะตามแฟชั่นเท่านั้น
 2. ก่อนจะจัดฟันคุณต้องผ่านด่านเคลียร์ช่องปาก
  กว่าเราจะได้จัดฟันจริงๆ บอกเลยว่าคุณต้องมาพบแพทย์เพื่อทำการตรวจช่องปากอย่างละเอียด และแก้ไขปัญหาฟันในช่องปากทุกจุด ไม่ว่าจะฟันผุ ขูดหินปูน รักษารากฟัน ผ่าฟันคุด และอีกมากมาย หากเรามีปัญหาเหล่านี้หมอจะจัดการเคลียร์ให้ทีละจุด
 3. ต้องทำความสะอาดช่องปากอย่างสม่ำเสมอ
  เมื่อใส่เหล็กจัดฟันแล้ว อาหารที่เรากินจะเข้าไปติดตามเหล็ก ตามยางรัดได้ง่าย ทำให้เราต้องแปรงฟันหลังทานอาหารทุกครั้ง เพื่อไม่ให้เกิดคราบพลัคสะสมขึ้นบนผิวฟันเรา
 4. ต้องมีเวลามาพบแพทย์
  การจัดฟันเป็นการทำงานที่ละเอียดอ่อนของทันตแพทย์ คนไข้แต่ละรายมีปัญหาฟันที่ไม่เหมือนกัน ระยะเวลา และวิธีการรักษาก็ไม่เหมือนกัน ทำให้การจัดฟันของแต่ละคนต้องมาพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
 5. รีเทนเนอร์คือสิ่งจำเป็น
  หลังจากการจัดฟันเสร็จแล้ว เราต้องใส่รีเทนเนอร์ตามที่แพทย์สั่ง ไม่อย่างนั้นตลอดระยะเวลาที่เราจัดฟันมาจะสูญเปล่าไปเลย เพราะการไม่ใส่รีเทนเนอร์อย่างเคร่งครัดสามารถทำให้ฟันล้มหรือเคลื่อนไปยังจุดเดิมที่ฟันเคยเป็นได้

เคสตัวอย่าง ก่อนและหลัง จัดฟัน

โปรโมชันจัดฟัน

โปรจัดฟัน @SkytrainDentalGroup
แถมฟรี 12 รายการ (มูลค่า 19,900 บ.)

🦷 จัดฟัน ติดเครื่องมือ 2 ครั้งแรก เพียง 777.-

🆓 แถมฟรี 11 รายการ มูลค่า 14,000 บาท
🆓 1 ฟรี พิมพ์ปาก เพื่อใช้ในการวางแผนการรักษา มูลค่า 1,000 บาท
🆓 2 ฟรี เอ็กซเรย์ จัดฟัน ด้านหน้า 1 ฟิล์ม มูลค่า 800 บาท
🆓 3 ฟรี เอ็กซเรย์ จัดฟัน ด้านข้าง 1 ฟิล์ม มูลค่า 800 บาท
🆓 4 ฟรี ถ่ายรูป เพื่อใช้ในการวางแผนการรักษา มูลค่า 1,000 บาท
🆓 5 ฟรี ขูดหินปูน มูลค่า 1,100 บาท (ใช้สิทธิประกันสังคม900+ฟรี200)
🆓 6 ฟรี เอ็กซเรย์เช็คฟันผุ ก่อนติดเครื่องมือจัดฟัน มูลค่า 600 บาท
🆓 7 ฟรี เคลือบฟลูออไรด์ (4 ครั้งหลังขูดหินปูนในช่วงจัดฟัน) มูลค่า 2,000 บาท
🆓 8 ฟรี ติดเครื่องมือ (ในกรณีที่เครื่องมือหลุด 1 ตัวแรก มูลค่า 500 บาท)
🆓 9 ฟรี ขี้ผึ้งสำหรับใช้แปะกันเครื่องมือทิ่มกระพุ้งแก้ม มูลค่า 100 บาท
🆓 10 ฟรี ค่าถอดเครื่องมือหลังจากจัดฟันเสร็จ มูลค่า 2,000 บาท
🆓 11 ฟรี รีเทนเนอร์แบบใส บน-ล่าง มูลค่า 6,000 บาท
🆓 12 ฟรี รีเทนเนอร์ (1 คู่) มูลค่า 5,000 บาท

พร้อมรับสิทธิ์ได้ส่วนลดพิเศษอีก 3 รายการ!!

ดูที่ตั้งสาขาของ คลินิกทันตกรรมสกายเทรน ใกล้บ้านท่าน

คลินิกทำฟัน คลินิกจัดฟัน สุขุมวิท
คลินิกทำฟัน คลินิกจัดฟัน บางจาก
คลินิกทำฟัน คลินิกจัดฟัน สยาม
คลินิกทำฟัน คลินิกจัดฟัน อุดมสุข
คลินิกทำฟัน คลินิกจัดฟัน แบริ่ง
คลินิกทำฟัน คลินิกจัดฟัน อ่อนนุช
คลินิกทำฟัน คลินิกจัดฟัน ปุณณวิถี
คลินิกทำฟัน คลินิกจัดฟัน ราม 2 สไมล์
โปรทำฟัน
โปรจัดฟัน
เลือกสาขา