ตกแต่งเหงือกเพื่อความสวยงาม

การตกแต่งเหงือกคืออะไร

เป็นการศัลยกรรมเพื่อความงามที่จะช่วยเปลี่ยนรูปแบบของเหงือกที่มากไป ภาวะเหงือกเยอะ โดยการตัดเหงือกคือกระบวนการผ่าตัดเพื่อปรับแนวเหงือกโดยใช้เครื่องมือทางทันตกรรมตัดเนื้อเยื่อเหงือกส่วนเกินรอบ ๆ ฟันของคนไข้ออก ซึ่งจะช่วยเพิ่มความยาวฟัน ปรับรูปร่างเหงือก การตัดเหงือกจะทำร่วมกับการทำวีเนียร์ ครอบฟัน การจัดฟัน ทำให้ได้แนวฟันและขนาดฟันที่สวยงาม เพื่อรักษาโรคในช่องปากต่าง ๆ ได้แก่
• โรคเหงือกอักเสบ ร่องเหงือกลึก ไม่สามารถรักษาได้ด้วยการใช้ยาปฏิชีวนะ
• การรักษาร่วมกับการทำทันตกรรม เช่น การจัดฟัน การรักษารากฟัน การครอบฟัน
• เพื่อแก้ปัญหาระดับขอบเหงือกของซี่ฟันที่ไม่เท่ากัน
• เนื้อเหงือกมากไปทำให้ทำความสะอาดลำบาก และเสี่ยงต่อการเกิดแบคทีเรีย คราบหินปูน และเป็นโรคเหงือกอักเสบ
• เกิดอาการพูดไม่ชัดเพราะมีเนื้อเหงือกมากไป

ทำไมต้องตกแต่งเหงือก

เกิดจากการขึ้นของฟันที่ไม่สมบูรณ์ทำให้ฟันดูเตี้ย เวลายิ้มทำให้เห็นเหงือกมากเกินไป หรือไม่เท่ากัน มีรอยผุอยู่ใต้ขอบเหงือก มีรอยฟันแตกใต้ขอบเหงือกที่อาจเกิดโรคปริทันต์ได้ การตกแต่งเหงือกจึงช่วยการบูรณะ ครอบฟัน วีเนียร์ให้ฟันดูสวยงามขึ้น

เหงือกเยอะ ยิ้มเห็นเหงือกเกิดจากอะไร

• ฟันดูสั้น เนื่องจากฟันงอกออกจากเหงือกออกมาน้อย
• ลักษณะทางกรรมพันธุ์ เช่นริมฝีปากบนบาง ขากรรไกรใหญ่
• เวลายิ้มกล้ามเนื้อริมฝีปากบนยกตัวสูง
• เหงือกใหญ่ เหงือกโปน เนื้อเยื่อเหงือกมากไป
• ผลข้างเคียงจากการใช้ยา เช่นยารักษาโรคหัวใจ

วัตถุประสงค์ของการตกแต่งเหงือก

• การตกแต่งเหงือกเพื่อเพิ่มความยาวให้กับฟัน (Crown Lengthening)
เพราะเรื่องเหงือกถือว่าเป็นอีกส่วนประกอบเรื่องรอยยิ้ม ปัญหาการยิ้มเห็นเหงือกเยอะ จึงเป็นอีกหนึ่งปัญหาของโรคเหงือก เป็นการรักษากรณีที่เนื้อฟันที่เหลืออยู่ไม่เพียงพอต่อการบูรณะ เช่น ในการยึดติดครอบฟัน หรือ สะพานฟันแต่ความสูงของฟันไม่เพียงพอ โดยทันตแพทย์จะพิจารณาและเป็นผู้ที่ช่วยแก้ปัญหาความยาวของเหงือกและฟัน ด้วยการผ่าตัดเพิ่มความยาวให้ เพื่อที่จะสามารถบูรณะฟันได้ให้ใช้งานได้ต่อไป ซึ่งบางกรณีจะใช้รักษาผู้ป่วยที่ยิ้มเห็นเหงือกมากไปเพื่อให้คนไข้มีรอยยิ้มที่งดงามยิ่งขึ้น

• การตกแต่งเหงือกเพื่อช่วยบูรณะฟันได้
ฟันของเราจะมีรากฟันฝังในกระดูกและจะเหนือจากกระดูกมา 3 ซม. เป็นที่อยู่ของเหงือกที่จะยึดกับผิวตัวฟันไว้ หากฟันแตกหรือฟันผุที่อยู่ล้ำต่ำไปกว่าขอบเหงือกจนถึงระดับขอบกระดูก จะไม่สามารถรักษารากฟัน การอุดฟัน หรือครอบฟันได้

เนื่องจากขอบวัสดุอุด ครอบฟันต้องวางบนเนื้อฟัน หากวางบนเหงือกน้ำลายจะรั่วซึมใต้ครอบฟัน เกิดรอยผุใต้ครอบฟันซึ่งอาจต้องถอนฟันออกในที่สุด การตกแต่งเหงือกจะช่วยบูรณะฟัน ลดระดับเหงือกและกระดูกบริเวณดังกล่าวลงอีก 2-3 มม. และเพื่อให้ขอบของฟันผุฟันแตกอยู่สูงพ้นระดับเหงือกขึ้นมา

การตกแต่งเหงือกเพื่อช่วยแก้รูปแบบฟันให้สวย สำหรับการแก้ปัญหาเห็นเหงือกเยอะ เหงือกหนา เหงือกล้น และอยากแก้ไขเหงือกให้สวยงามมากขึ้น

การผ่าตัดตกแต่งเหงือกเป็นเรื่องของการศัลยกรรมรูปแบบหนึ่ง โดยจะมีวัตถุประสงค์ในการผ่าตัดเพื่อให้ตกแต่งเหงือกปรับเปลี่ยนรูปแบบของเหงือกที่อยู่รอบฟัน โดยการตกแต่งเหงือกนั้นจะเป็นทางเลือกในการเสริมความงาม สามารถยิ้มเห็นเหงือก เพื่อให้สามารถเสริมสร้างความมั่นใจ รวมทั้งการผ่าตัดแต่งเหงือกเพื่อการรักษาโรคโดยเฉพาะ เช่น การแก้ไขสันเหงือกในผู้สูงอายุ เป็นต้น

หลังจากที่ได้รับการผ่าตัดแต่งเหงือกแล้วที่เหงือกจะมีแผลจากการผ่าตัดจากตกแต่งเหงือกอาจจะเกิดการอักเสบได้ ซึ่งก็จะเป็นลักษณะของแผลตัดแต่งเหงือกขนาดเล็ก ที่จะสามารถหายได้เองประมาณ 1 สัปดาห์ ไม่ทำให้ยิ้มเห็นเหงือกส่วนเกินได้อีก

ทั้งนี้ หลังจากที่ได้รับการผ่าตกแต่งเหงือกแล้วจะต้องหมั่นดูแลรักษาความสะอาดและปฏิบัติตนเพื่อให้สามารถหายเป็นปกติได้อย่างรวดเร็ว ดังนี้

• หากปวดมากหลังได้รับการผ่าตกแต่งเหงือกให้รับประทานยาแก้ปวด บางรายที่แพทย์ให้ยาแก้ปวดหรือแก้อักเสบ จะต้องทานให้ตรงตามที่แพทย์แนะนำตามเวลาเพื่อให้ลด บรรเทาอาการปวดและช่วยทำให้ลดการอักเสบ หายได้รวดเร็วมากขึ้น แต่ไม่ควรใช้ยาแอสไพริน

• ดูแลรักษาความสะอาดให้ดีหลังจากที่ได้รับการผ่าตัดแต่งเหงือก ซึ่งจะต้องดูแลบริเวณบาดแผลตกแต่งเหงือกและความสะอาดให้ทั่วทั้งช่องปากเป็นอย่างดี หลีกเลี่ยงการแปรงฟันในบริเวณที่มีการผ่าตัด สำหรับบริเวณอื่นสามารถแปรงฟันทำความสะอาดและใช้ไหมขัดฟันได้ตามปกติ โดยการแปรงฟันจะสามารถทำได้อย่างมีเป็นปกติเมื่อแผลหายดีแล้ว หลังจากประมาณ 1-2 สัปดาห์ ทั้งนี้ เนื้อเยื่อจะหายเป็นปกติจะใช้เวลาราว ๆ 3 เดือนด้วยกัน

• รับประทานอาหารรสอ่อนและไม่ร้อนจัด หลีกเลี่ยงการทานอาหารรถเผ็ดหรืออาหารที่มีรถจัดต่าง ๆ หลีกเลี่ยงการขบเคี้ยวอาหารที่แข็งและกรุบกรอบต่าง ๆ เพราะเหงือกที่ได้รับการผ่าตกแต่งเหงือกจะยังเป็นแผลและไม่เข้าที่

• ห้ามนำอะไรก็ขูดกระทบรุนแรงเพราะจะทำให้เกิดการอักเสบในขณะที่ยังเป็นแผลสด

• ควรหมั่นติดตามผลการรักษา ไปตามนัดเพื่อตรวจเช็คอาการหลังจากได้รับการรักษาการผ่าตัดตกแต่งเหงือก

• การดูแลรักษาเหงือกและฟันควรมีการพบแพทย์อย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้ง

คนไข้ที่เข้ารับการผ่าตัดตกแต่งเหงือกมักจะมีความวิตกกังวลอย่างมาก เนื่องจากเป็นบาดแผลที่อยู่ในช่องปาก บางรายอาจจะใช้ระยะเวลาในการรักษาบาดแผลตัดแต่งเหงือกให้หายไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับรูปแบบวิธีการผ่าตัดตกแต่งเหงือก และการรักษาไม่ทำให้ยิ้มเห็นเหงือกส่วนเกินได้อีก

โดยแต่ละบุคคลจะได้รับการวินิจฉัยผ่าตัดตกแต่งที่แตกต่างกันออกไป ทำให้ขั้นตอนการรักษาตัดตกแต่งเหงือกแตกต่างกันด้วยเช่นกัน ควรปฏิบัติตนตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด และไม่ควรวิตกกังวลเกินกว่าเหตุ ทั้งนี้ หากพบว่ามีความปกติหลังจากการผ่าตัด เช่น เลือดไหลไม่หยุด บาดแผลฉีดขาด หรือความผิดปกติอื่น ๆ ควรพบแพทย์ทันที

คลินิกทันตกรรม สกายเทรน เด็นทัล กรุ๊ป

เคสตัวอย่าง ก่อนและหลัง ตกแต่งเหงือก

โปรโมชันตกแต่งเหงือกเพื่อความสวยงาม

– Coming Soon –

ดูที่ตั้งสาขาของ คลินิกทันตกรรมสกายเทรน ใกล้บ้านท่าน

คลินิกทำฟัน คลินิกจัดฟัน สุขุมวิท
คลินิกทำฟัน คลินิกจัดฟัน บางจาก
คลินิกทำฟัน คลินิกจัดฟัน สยาม
คลินิกทำฟัน คลินิกจัดฟัน อุดมสุข
คลินิกทำฟัน คลินิกจัดฟัน แบริ่ง
คลินิกทำฟัน คลินิกจัดฟัน อ่อนนุช
คลินิกทำฟัน คลินิกจัดฟัน ปุณณวิถี
คลินิกทำฟัน คลินิกจัดฟัน ราม 2 สไมล์
โปรทำฟัน
โปรจัดฟัน
เลือกสาขา