ไหมขัดฟัน Superfloss คืออะไร

Superfloss คืออะไรมีประโยชน์อย่างไร

การรักษาฟันจะมีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หรือประสบความสำเร็จมากแค่ไหนนั้นขึ้นอยู่กับการดูแลสุขภาพและความสะอาดในช่องปากของแต่ละคนด้วย ทั้งเหงือกและฟันของผู้เข้ารับการรักษาฟัน จะต้องสะอาด ปราศจากคราบพลัค ดังนั้น จึงมีความจำเป็น ที่ผู้ที่มีสะพานฟัน และผู้ที่ใส่เหล็กจัดฟัน จะต้องรู้วิธีดูแลความสะอาดในช่องปากของตนเอง

ก่อนอื่น ต้องทำความเข้าใจก่อนว่า การที่จะทำให้เหงือกและฟันที่อยู่ใต้สะพานฟัน หรือรอบ ๆ อุปกรณ์จัดฟัน ให้ปราศจากคราบพลัคนั้น เป็นไปได้ยาก การใช้ไหมขัดฟันตามวิธีการปกตินั้น ไม่สามารถขจัดคราบดังกล่าวได้หมด ดังนั้น จึงต้องพึ่งพาอุปกรณ์ที่เรียกว่า Superfloss

Superfloss คืออะไร

Superfloss เป็นไหมขัดฟันแบบพิเศษ ที่มีด้วยกัน 2 ส่วนในตัว ส่วนแรกบางแต่แข็ง สามารถผ่านเข้าไปในจุดที่แน่น และแคบได้ อีกส่วนหนึ่งจะนุ่ม ทำให้สามารถขจัดคราบพลัคได้ ในการใช้งานนั้น จะนำส่วนที่แข็งลอดใต้สะพานฟัน หรืออุปกรณ์จัดฟัน จากนั้น ก็ดึงส่วนที่นุ่ม มาใช้ขัดฟัน Superfloss จึงเป็นไหมขัดฟันชนิดพิเศษ ที่ช่วยให้ขจัดคราบพลักใต้สะพานฟัน และอุปกรณ์จัดฟันได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น

ประโยชน์ของ Superfloss

คนไข้ส่วนใหญ่เข้าใจดีอยู่แล้วว่า เรามีความจำเป็นต้องดูแลความสะอาดในช่องปากให้มากเป็นพิเศษ ในขณะทิ่ติดอุปกรณ์จัดฟัน การแปรงฟันเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องทำอยู่แล้ว แต่การใช้ไหมขัดฟันนั้น หลาย ๆ คนยังคงสงสัยว่า มีความจำเป็นแค่ไหน

เนื่องจากฟันของเราทุกซี่ จะมีช่องว่างเป็นรูปปิรามิดอยู่บริเวณที่ติดกับเหงือก และจุดนี้ เป็นจุดที่จะมีคราบพลัคไปเกาะติดอยู่ และหากปล่อยไว้ มันก็จะก่อตัวหนาขึ้นเรื่อย ๆ บริเวณดังกล่าวนี้ ไม่สามารถทำความสะอาดได้ด้วยแปรงสีฟัน จึงจำเป็นต้องใช้ไหมขัดฟัน

คราบพลักเหล่านี้ เมื่อปล่อยไว้ จะขยายตัวมากขึ้น และจะก่อความระคายเคืองให้กับเหงือก ทำให้เกิดอาการติดเชื้อ กลายเป็นโรคเหงือก และเมื่ออาการรุนแรงขึ้น ก็อาจจะนำไปสู่การสูญเสียฟันได้ ดังนั้น การใช้ไหมขัดฟัน จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นและต้องทำเป็นประจำทุกวัน

วิธีการใช้ Superfloss

  • ดึงไหมขัดฟันออกมาให้ได้ความยาวประมาณ 12 นิ้ว
  • สอดไหมเข้าไปในเหล็กจัดฟัน หรือใต้สะพานฟัน
  • พันไหมไว้ที่นิ้วกลาง ใช้นิ้วโป้งและนิ้วชี้ดึงไหมขึ้นลง ระวังการดึงไปด้านข้าง เพราะอาจจะไปบาดเหงือกให้เลือดออกได้
  • ดึงไหมให้ผ่านระหว่างซี่ฟันแต่ละซี่ และเปลี่ยนตำแหน่งไหมไปเรื่อย ๆ จนครบทุกซี่ฟัน

อย่างไรก็ตาม การใช้ไหมขัดฟัน ในขณะที่ใส่อุปกรณ์จัดฟันนั้น จะต้องใช้เวลามากกว่าปกติ ซึ่งหากคนไข้สามารถทำได้อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวัน ก็จะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดฟันผุ หรือโรคเหงือก ในขณะที่จัดฟันได้

“ฟันสวย ยิ้มสดใส ใส่ใจคุณภาพ”
คลินิกทันตกรรม สกายเทรน เด็นทัล กรุ๊ป
www.skytraindental.com

Share:
โปรทำฟัน
โปรจัดฟัน
เลือกสาขา