คลินิกทันตกรรมแบริ่ง สกายเทรน

call
หรือโทร 0943599565

line
หรือ @Bearingskydental (มี @นำหน้า)

คลินิกทันตกรรมแบริ่ง สกายเทรน

4453 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ

Website : bearingskytraindentalclinic.com
E-mail : info@bearingskytraindental.com
Facebook : www.facebook.com/bearingskytrain

แผนที่

ทีมทันตแพทย์
แบริ่ง สกายเทรน

ทพ.โอภาศ  วิวัฒน์วรกุล
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.พิรุณ  เหลืองโรจนกุล
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.ปานฤทัย  พีชผล
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.วนิดา เครือสุวรรณ
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพ.ภีศเดช  จักรสมิทธานนท์
ทันตกรรมทั่วไป

ทพญ.รวีวรรณ ทองพูล
ศัลยกรรมกระดูก ช่องปาก

ทพ.ชาติชนะ เดชโฮม
ทันตกรรมทั่วไป

ทพญ.ปทุมมาศ อลิสานันท์
ทันตกรรมรักษารากฟัน

ทพญ.วรประภา  มโนมัยวงศ์
ทันตกรรมประดิษฐ์ (ฟันปลอม)

ทพญ.ลลิตา ศุภนิตยานนท์
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.ธนวรรณ ผณินทรารักษ์
ทันตกรรมทั่วไป

ทพญ.ชุติมา แก้วกำไร
ทันตกรรมรักษารากฟัน

ทพญ.ฐิติรัตน์ ภูริปรัชญา
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.กนกวรรณ ทรัพย์รุ่งโรจน์
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพ.วุตถา เอือ
ทันตกรรมทั่วไป

อัตราค่าบริการรักษาฟัน

ภาพบรรยากาศคลินิก

โปรโมชั่นทำฟัน

ดูที่ตั้งสาขาของ คลินิกทันตกรรมสกายเทรน ใกล้บ้านท่าน