คลินิกทันตกรรมพระโขนง สกายเทรน

call

หรือโทร 0929196393

line

หรือ @phrakhanongdental (มี @นำหน้า)

คลินิกทันตกรรมพระโขนง สกายเทรน

1603,1605 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา 10110
รถไฟฟ้า BTS ลงสถานีพระโขนง เดินออกทางออกที่ 3
โดยคลินิกจะอยู่ติดกับ W District ปากซอยสุขุมวิท​ 69/1

Website : phrakhanongskytraindental.com/
E-mail : info@phrakhanongskytraindental.com
Facebook : www.facebook.com/Phrakhanongskytrain

ทีมทันตแพทย์
พระโขนง สกายเทรน

ทพ.ทศพล ปั้นเทียน
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.กมลภัทร จรรยาประเสริฐ
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.วนิดา เครือสุวรรณ
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.ปรีญา สุวรรณวิฑิต
ทันตกรรมจัดฟัน

skytrain-dentistทพญ.กนกพร ศักดาสุรักษ์
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ. กฤษณา แก้วประดิษฐ
ศัลยกรรมกระดูก ช่องปาก

ทพ.ณรงค์ฤทธิ์ ลาภบุญผล
ทันตกรรมทั่วไป

ทพ.วุตถา เอือ
ทันตกรรมทั่วไป

ทพญ.ธมลวรรณ ลังลองสถิตย์
ทันตกรรมทั่วไป

ทพญ.ปาณิศา พีรวณีชกุล
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ. จุไรรัตน์ ชีวพรพิมล
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.พิมพ์ชนก ฟูศิริ
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพ.ภานุพนธ์ วีระนพนันท์
ทันตกรรมทั่วไป

ทพญ.อุสา สัจจปาละ
ทันตกรรมรักษาโรคเหงือก

ทพ.ปฐมพงศ์ เหล่าเกษมสุขวงศ์
ทันตกรรมทั่วไป

ทพญ.วรรณทิภา อ่อนละออ
ทันตกรรมทั่วไป

ทพญ.ปทุมมาศ อลิสานันท์
ทันตกรรมรักษารากฟัน

ภาพบรรยากาศคลินิก

อัตราค่าบริการรักษาฟัน

โปรโมชั่นทำฟัน

คำชมจากคนไข้ของเรา

ดูที่ตั้งสาขาของ คลินิกทันตกรรมสกายเทรน ใกล้บ้านท่าน