คลินิกทันตกรรมพระโขนง สกายเทรน

call

หรือโทร 0929196393

line

หรือ @phrakhanongdental (มี @นำหน้า)

คลินิกทันตกรรมพระโขนง สกายเทรน

1603,1605 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา 10110
รถไฟฟ้า BTS ลงสถานีพระโขนง เดินออกทางออกที่ 3
โดยคลินิกจะอยู่ติดกับ W District ปากซอยสุขุมวิท​ 69/1

Website : phrakhanongskytraindental.com/
E-mail : info@phrakhanongskytraindental.com
Facebook : www.facebook.com/Phrakhanongskytrain

ทีมทันตแพทย์
พระโขนง สกายเทรน

ทพ.คุณากร ตรีเมธสุนทร
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพ.โอภาศ วิวัฒน์วรกุล
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.รวีวรรณ วงษ์เพชร
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.ทิพานัน ญาณิสราพันธ์
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.กิจศิภรณ์ บุญอำนวย
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.กนกรัตน์ กังวาลไกร
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.นันทรัตน์ อภินันทกุล
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.ปวีณรัตน์ กอนโด
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.ลดาภา วนานนท์นาต
ทันตกรรมทั่วไป

ทพ.กิตติคุณ ธิการ
ทันตกรรมทั่วไป

ทพญ.บุณยนุช พชระเศรณี
ทันตกรรมทั่วไป

ทพ.นัฐวุฒิ ประเสริฐสุขสม
ทันตกรรมทั่วไป

ทพ.สุขุม ประวาลพฤกษ์กุล
ทันตกรรมทั่วไป

ทพญ.ธนวรรณ ผณินทรารักษ์
ทันตกรรมทั่วไป

ทพ.ณรงค์ฤทธิ์ ลาภบุญผล
ทันตกรรมประดิษฐ์

ทพญ.อุสา สัจจปาละ
ทันตกรรมรักษาโรคเหงือก

ทพ.เจนกฤษฏ์ อุปดิสสกุล
ศัลยกรรมช่องปาก

ทพ.สุรพันธ์ สีขำ
ทันตกรรมรักษารากฟัน

ทพญ.ศิรประภา ศรีทองสุข
ทันตกรรมจัดฟัน

ภาพบรรยากาศคลินิก

อัตราค่าบริการรักษาฟัน

โปรโมชั่นทำฟัน

คำชมจากคนไข้ของเรา

ดูที่ตั้งสาขาของ คลินิกทันตกรรมสกายเทรน ใกล้บ้านท่าน

โปรทำฟัน
โปรจัดฟัน
เลือกสาขา